Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Planowane terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej na 2018 r.:
08.02., 14.03., 11.04., 06.06., 12.09., 14.11.

Przewodnicząca Komisji Bioetycznej – Prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej – Dr Joanna Zamecka

 

Lista członków Komisji Bioetycznej od 01.01. 2018 r.
1. Prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska – psychiatra, I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
2. Mgr Bożena Basak emerytowana pielęgniarka
3. O. Marian Kujaczyński Kapelan OSCam, Szpital Bielański
4. Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel, neurolog, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii
5. Prof. APS Jerzy Mroziak psycholog, Instytut Psychologii Stosowanej APS
6. Dr n. med. Bożena Pietrzykowska psychiatra, Okręgowa Izba Lekarska
7. Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz prof. nadzw. IPiN, neurolog, I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
8. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki prof. nadzw. IPiN, psychiatra, II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
9. Dr n. med. Piotr Świtaj psychiatra, I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
10. Prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz, neurolog, neuropatolog, Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
11. Doc. dr Joanna Zamecka socjolog, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski Wiceprzewodnicząca Komisji
KOMISJA BIOETYCZNA PRZY INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII działa na podstawie: art. 29 Ustawy o zawodzie lekarza z dn. 5 grudnia 1996 r., Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych, Zarządzenia nr 16 Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii z dn. 16 sierpnia 1999 r. – z wszystkimi późniejszymi zmianami, oraz przepisów Regulaminu Komisji.

Oceniając wniosek o wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego, Komisja kieruje się przede wszystkim:

– zasadą zawartą w art. 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, że nikt nie może być poddany eksperymentowi medycznemu bez dobrowolnie wyrażonej zgody,

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

– wytycznymi zawartymi w Deklaracji Helsińskiej opublikowanej przez The World Medical Association w 1964 r. (z wszystkimi późniejszymi zmianami),

http://www.wma.net/e/policy/b3.htm

– zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej.

http://www.oil.org.pl/xml/nil/tematy/prawo_nil

Akty prawne: ustawy

Akty prawne: rozporządzenia

Linki do innych istotnych aktów prawnych i wytycznych:

http://www.cioms.ch/frame_guidelines_nov_2002.htm

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_121/l_12120010501en00340044.pdf

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_311/l_31120011128en00670128.pdf

http://www.fda.gov/cder/guidance/959fnl.pdf

http://www.tera.org/pubs/comparisontable.pdf

http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Przewodniczący Komisji Bioetycznej
Dr n. med. Włodzimierz Kuran, neurolog, I Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie, tel. (022) 45-82-548, fax (022) 45-82-566, neurol1@ipin.edu.pl

Sekretariat Komisji Pani Emilia Will, I Klinika Neurologiczna, tel. (022) 45-82-548; fax (022) 45-82-566; neurol1@ipin.edu.pl

Jakie badania Wymagają, a jakie nie wymagają opinii Komisjii Bioetycznej przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

REGULAMIN KOMISJI

Deklaracja o występowaniu konfliktu interesów związanego z pracą w Komisji

Ujednolicony Formularz Świadomej Zgody

Wzór formularza świadomej zgody na wykonanie molekularnych badań genetycznych

DOKUMENTY DOTYCZĄCE BADAŃ STATUTOWYCH, PRAC WŁASNYCH, GRANTÓW MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ BADAŃ WIELOOŚRODKOWYCH NIE DOTYCZĄCYCH PRODUKTU LECZNICZEGO

Wzór wniosku o wydanie opinii o projekcie badania

Badanie wieloośrodkowe – wykaz dodatkowych dokumentów

DOKUMENTY DOTYCZĄCE BADAŃ KLINICZNYCH PRODUKTU LECZNICZEGO

Załącznik nr 1 do badania klinicznego – 12 egz.

Załącznik nr 2 do badania klinicznego – 12 egz.

Załącznik nr 3 do badania klinicznego – 12 egz.

LISTA DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU O WYDANIE OPINII
O BADANIU KLINICZNYM

Web Design BangladeshBangladesh Online Market