Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych
[Warsaw-4-PhD]

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (jednostka wiodąca szkoły)
  • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
  • Centrum Onkologii; Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii
  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Strona Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Rekrutacja do Szkoły Warsaw-4-PhD

Regulamin Warsaw-4-PhD

Zasady Rekrutacji Warsaw-4-PhD

Program Kształcenia Warsaw-4-PhD

Web Design BangladeshBangladesh Online Market