Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Bazy dostępne w sieci Instytutu

atoz_logo Full Text Finder – serwis wyszukiwawczy czasopism pełnotekstowych wejście do serwisu
gbl Polska Bibliografia Lekarska wejście do bazy
EBSCO – baza pełnotekstowa wejście do bazy z IPiN wejście do bazy z domu
bazy abstraktowo-bibliometryczneWeb of Science: *SCI – Science Citation Index*SSCI – Social Science Citation Index*Arts and Humanities Citation Index *Conference Proceedings Citation, Index Science (CPCI-S) *Conference Proceedings Citation Index Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) oraz *Journal Citation Reports *Medline Additional Resources: *EndNote Web *Researcher ID wejście do bazyFirma Thomson Reuters udostępnia moduły szkoleniowe w języku polskim:Jak wyszukiwać na Web of Science Core Collection
Baza bibliometryczna wejście do bazyPrzewodnik po JCR
NATURE wejście do czasopisma
Platforma Ovid – zawiera bazę LWW szybki dostęp
wejście do bazy
proquest Oxford University Press wejście do bazy
PsycARTICLES
PsycARTICLES – baza pełnotekstowa wejście do bazy
sdosxsmall SCIENCE DIRECT – baza pełnotekstowa wejście do bazy (ICM)wejście do bazy (serwer wydawcy)
science SCIENCE wejście do czasopisma
scopus SCOPUS baza abstraktowo- bibliometryczna wejście do bazy
SPRINGER – baza pełnotekstowa wejście do bazy (ICM)wejście do bazy (serwer wydawcy)
tez-mesh Wiley-Blackwell – baza pełnotekstowa wejście do bazy
tez-mesh Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings wejście do bazy

Full Text Finder

Full Text Finder jest serwisem umożliwiającym wyszukiwanie czasopism elektronicznych w zasobach Biblioteki Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wyszukiwanie można prowadzić według:

  • tytułu czasopisma
  • nazwy wydawcy
  • ISSN
  • dziedziny
  • słów z tytułu czasopisma

Połącz z serwisem Full Text Finder

Polska Bibliografia Lekarska

Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Zakładzie Naukowej Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także popularną z zakresu edukacji zdrowotnej. Baza aktualizowana jest w trybie kwartalnym. Obecnie zawiera ponad 300 000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce.

Połącz z PBL: lata 1901-1939

Połącz z PBL: lata 1979-1990

Połącz z PBL: lata 1991-2019

EBSCO

Ebsco Publishing – pakiet podstawowy zawiera bazy : Academic Search Complete, Agricola, Business Source Complete, Eric, GreenFILE, Health Source – Consumer Edition, Health Source – Nursing/Academic Edition, MasterFILE Premier, Medline, Newspaper Source, Regional Business News

Aby rozpocząć przeszukiwanie należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej, a następnie wybrać Połącz z Ebsco.

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstawy jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Akceptuję warunki umowy

ISI Web of Knowledge

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 16.000 czasopism indeksowanych na bieżąco.Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS). W marcu 2010 została podpisana umowa pomiędzy Wydawcą i ICM na krajową licencję akademicką Web of Knowledge. Licencja na rok 2010 obejmuje: pakiet WoS z rocznikami od 1945 do 2010 (w tym SCIE – roczniki archiwalne od 1945, SSCI – roczniki archiwalne od 1956, oraz AHCI – roczniki archiwalne od 1975), baza CPCI (części Science oraz Social Science & Humanities, roczniki 1990-2010) oraz baza JCR (najświeższy opublikowany rocznik). Komplet zasobów licencyjnych jest udostępniany na serwerze Wydawcy. Pakiet WoS jest ponadto archiwizowany, na bieżąco aktualizowany i udostępniany na serwerze w ICM (w ICM na razie zgromadzone są roczniki WoS począwszy od 1996). Archiwizacją w ICM objęta będzie także baza JCR, natomiast baza CPCI jest udostępniana tylko na serwerze wydawcy i w czasie trwania licecnji tzn. bez prawa archiwizacyjnego.

Aby rozpocząć przeszukiwanie należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej, a następnie wybrać Połącz z ISI Web of Knowledge.

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstawy jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora. Po zakończeniu pracy z bazą prosimy o każdorazowe wylogowanie się poprzez kliknięcie LOG OUT

Akceptuję warunki umowy

JOURNAL CITATION REPORT

Baza bibliometryczna Journal Citation Reports (JCR) tworzona w Institute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA), stanowi narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopisma. Jest ona dostępna w dwóch wydaniach: Journal Citation Reports Science Edition i Journal Citation Reports Social Sciences Edition. Baza zawiera informacje o wysokości wskaźnika Impact Factor (IF) czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 16.000 czasopism indeksowanych na bieżąco. Wskaźnik IF jest to liczba cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach. Obecnie działa najświeższy opublikowany rocznik.

Zgodnie z umową licencyjną użytkownik uzyskuje dostęp do danych wyłącznie do celów wyszukiwań, drukowania, pobierania pod warunkiem, że informacje te będą wykorzystywane jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstawy jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji.

Akceptuję warunki umowy

NATURE

W roku 2012 kontynuowana jest ogólnokrajowa licencja akademicka na dostęp do czasopisma Nature. Jest ono udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstawy jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora

Akceptuję warunki umowy

OVID

Na platformie Ovid znajdują się: baza pełnotekstowa (LWW) oraz baza abstraktowo-bibliograficzne (Medline). Kolekcja Lippincott Williams and Wilkins (LWW) zawiera czasopisma z zakresu medycyny, które w wersji elektronicznej udostępniane są na platformie OvidSP na serwerze Ovid. Każdy uczestnik konsorcjum ma dostęp elektroniczny do 75 czasopism z archiwami, w tym 48 tytułów ze wspólnej listy najbardziej poczytnych czasopism oraz 27 tytułów wybieranych przez uczestnika z pełnej listy czasopism LWW. Konsorcjum LWW koordynowane jest przez wyłącznego przedstawiciela Ovid, firmę ABE Marketing.

Aby rozpocząć przeszukiwanie należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej, a następnie wybrać Połącz z Ovid. Po połączeniu ze stroną Ovid, należy wybrać Your Journals@Ovid i rozpocząć wyszukiwanie. W celu zapoznania się z listą tytułów czasopism LWW należy wybrać Browse Journals, a następnie Browse Journals A-Z lub subject.

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstawy jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora..

Akceptuję warunki umowy

PsycARTICLES

PsycARTICLES, baza danych opracowana przez American Psychological Association (APA), to źródło pełnotekstowych recenzowanych artykułów naukowych z dziedziny psychologii. Baza zawiera około 150 000 artykułów z ponad 70 czasopism wydawanych przez stowarzyszenie APA i fundację Educational Publishing Foundation (EPF), a także zaprzyjaźnione organizacje, takie jak Canadian Psychology Association oraz Hogrefe Publishing Group.

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstawy jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Akceptuję warunki umowy

SCIENCE DIRECT

Elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej od 2001 roku na serwerze ScienceServer w ICM oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy. Od roku 2009 czasopisma Elsevier dostępne są także w systemie Yadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych. Licencja nie obejmuje tych czasopism bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier (np Cell i Clinics). Wzorem wcześniej stosowanych rozwiązań konsorcyjnych każda instytucja zgłoszona do licencji ogólnokrajowej Elsevier uzyskuje dostęp do pełnej listy czasopism oraz dodatkowo prawo archiwizacyjne do niektórych czasopism. Prawo archiwizacyjne oznacza prawo bezterminowego sieciowego dostępu do określonych zasobów po wygaśnięciu umowy licencyjnej. Każdy uczestnik licencji Elsevier 2010 uzyska (niezależnie od praw nabytych na podstawie wcześniejszych licencji) prawo archiwizacyjne do roczników 2006-2010 tych tytułów ze zbioru Freedom Collection, które prenumerował (w wersji drukowanej i/lub elektronicznej) do roku 2009. Zgodnie z decyzją MNiSW z dnia 26.01.2010 o finansowaniu licencji krajowej Elsevier i jej zakresie ICM będzie prowadził rozmowy z Wydawcą mierzające do dodatkowego zakupu ogólnokrajowych praw archiwizacyjnych obejmujących rocznik 2010 wszystkich czasopism Science Direct Freedom Collection oraz swobodne udostępnienie na świecie (“open access”) tych artykułów z czasopism Elsevier, które posiadają polskich współautorów.

Aby rozpocząć przeszukiwanie należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej, a następnie wybrać Połącz z Science Direct.

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstawy jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Akceptuję warunki umowy

SCIENCE

W roku 2012 kontynuowana jest ogólnokrajowa licencja akademicka na dostęp do czasopisma Science. Jest ono udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science (patrz także prezentacja instruktażowa o serwerze Science). Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstawy jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora

Akceptuję warunki umowy

SCOPUS

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 18.000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów pochodzi spoza USA. Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Zgodnie z umową licencyjną użytkownik uzyskuje dostęp do danych wyłącznie do celów wyszukiwań, drukowania, pobierania pod warunkiem, że informacje te będą wykorzystywane jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstawy jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji.

Akceptuję warunki umowy

Springer

W roku 2012 kontynuowana jest ogólnokrajowa licencja akademicka na dostęp do zasobów Springer. Zasoby Springer są dostępne równolegle na serwerze ScienceServer w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do Wydawcy. Licencja obejmuje wszystkie 1955 bieżących czasopism Springer, w tym 1128 tytułów czasopism z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku, które były objęte wcześniejszą licencją konsorcyjną, oraz dodatkowe 734 i 93 tytułów nowo wydanych albo przejętych przez Springera od innych wydawców. w roku 2010. Ponadto licencja obejmuje archiwa 1291 czasopism od pierwszego wolumenu do roku 1996, archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 (patrz lista tytułów wszystkich tomów w seriach książkowych) oraz pełną kolekcję 3009 książek elektronicznych wydanych przez Springera w roku 2005. Wszystkie zasoby objęte licencją, w tym komplet roczników archiwalnych czasopism, dostępne są na serwerze SpringerLink. Na serwerze w ICM udostępniane są na razie czasopisma bieżące ze starej listy 1130 tytułów z rocznikami archiwalnymi od 1995-1997 roku. W ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej Springer działa dodatkowa usługa Open Access dla polskich autorów publikujących w czasopismach Springer.

Na podstawie decyzji MNiSW z dnia 14.06.2011 krajowa licencja Springer ma być rozszerzona o anglojęzyczne e-książki wydane w latach 2010-2011. ICM podjął starania aby licencję uzupełnić także o e-książki wydane w latach 2006-2009. Na razie w dniu 4. lipca 2011 otworzony został krajowy dostęp do 9983 anglojęzycznych e-książek wydanych w latach 2009-2011 oraz 58 wydawnictw encyklopedycznych na zasadzie testu do czasu podpisania stosownej umowy licencyjnej. Książki dostępne są na serwerze SpringerLink i będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Aby rozpocząć przeszukiwanie należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej, a następnie wybrać Połącz ze Springer.

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstawy jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Akceptuję warunki umowy

Wiley-Blackwell

W roku 2012 czasopisma Wiley-Blackwell udostępniane będą w ramach krajowej licencji akademickiej finansowanej w całości przez MNiSW. Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM.

Aby rozpocząć przeszukiwanie należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej, a następnie wybrać Połącz z Wiley-Blackwell.

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstawy jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Akceptuję warunki umowy

Web Design BangladeshBangladesh Online Market