Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży: dr hab. n. med. Barbara Remberk

Sekretariat: Teresa Kuczyńska, telefon (22) 45 82 631

Rejestracja do poradni: (22) 45 82 611

W skład Kliniki wchodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia dla Dzieci Autystycznych oraz Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Klinika prowadzi działalność naukową, a także angażuje się w działania na rzecz całego systemu opieki psychiatrycznej. Przy Klinice działa Fundacja „Przejście”.

 

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży:

Ordynator: lek. med. Joanna Brągoszewska
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Monika Twardowska

Zespół terapeutyczny:

Lek. n. med. Anna Katarzyna Bażyńska – st. asystent, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Lek. med. Joanna Brągoszewska – st. asystent, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Lek. med. Łukasz Szostakiewicz – specjalista psychiatra
Dr n. med. Agnieszka Kałwa – st. asystent, psycholog, specjalista psychologii klinicznej
Dr n. med. Katarzyna Biernacka – psycholog
Mgr Alena Studzińska – psycholog
Mgr Małgorzata Szymkiewicz–Misztal – psycholog
Mgr Anna Głowacka–Grzelak – pedagog, terapeuta

Mgr Aleksandra Majkowska, mgr Agnieszka Lorek – Groniewska tel. w sprawie potiwerdzania konsultacji i terapii rodzinnych w czwartki w godz. 7.30 – 8.15

Mgr Anna Głowacka – Grzelak tel. w sprawie staży psychologicznych w poniedziałki w godz. 9.30 – 10.30

Wśród pracowników Kliniki są certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego a także certyfikowani psychoterapeuci terapii behawioralno-poznawczej.

Pracownicy Kliniki są członkami szeregu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jego sekcji naukowych, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Behawiolano-Poznawczej, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych, European Association of Psychotherapy, International Early Psychosis Association.

 

Przyjęcie do szpitala:

Do szpitala przyjmowani są pacjenci w trybie nagłym oraz w trybie planowym.

Przypadki nagłe: w dni ostrych dyżurów przyjmujemy pacjentów w stanie zagrożenia życia w wieku 15 – 18 lat. Należy zgłosić się na Izbę Przyjęć Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Jeżeli lekarz dyżurny stwierdzi, że jest taka konieczność, pacjent będzie przyjęty do szpitala.

Przypadki planowe: W trybie planowym leczymy młodzież w wieku 13-19 lat. Osoby pełnoletnie mogą być leczone w naszym ośrodku tylko wówczas, gdy są uczniami dziennej szkoły i posiadają ważną legitymację szkolną. W celu zgłoszenia się do oddziału należy wysłać skan skierowania do szpitala mailem na adres klinikadim@ipin.edu.pl i oczekiwać na telefoniczną wiadomość o terminie przyjęcia. Proszę upewnić się, że na skierowaniu jest zapisany numer telefonu umożliwiający kontakt z rodzicami pacjenta. W przypadku osób pełnoletnich należy dołączyć ksero legitymacji szkolnej.

Co zabrać na oddział:

 • Codzienne ubrania, bieliznę itp.
 • Przybory toaletowe, ręczniki
 • Obuwie domowe bez sznurówek
 • Podręczniki szkolne, przybory szkolne
 • Kubek, łyżeczkę

Można: telefon komórkowy bez funkcji nagrywania i bez aparatu, herbatę, niewielką ilość produktów spożywczych i napojów

Nie wolno mieć: telefonów z funkcją nagrywania, urządzeń elektronicznych umożliwiających dostęp do Internetu, gier elektronicznych, pasków, sznurków, sznurówek, ubrań z trokami, ostrych i niebezpiecznych narzędzi, cyrkli, temperówek, markerów, dezodorantów w sprayu;

W depozycie u pań pielęgniarek mogą być przechowywane: maszynki do golenia, ładowarka do telefonów komórkowych

 

Leczenie na oddziale:

W trakcie pobytu pacjenta na oddziale przeprowadzana jest diagnoza oraz proponowany jest program terapeutyczny. Metody diagnostyczne obejmują:

 • Badanie psychiatryczne w zespole terapeutycznym
 • Diagnoza psychologiczna: zależnie od potrzeby ocena funkcjonowania intelektualnego, diagnoza neuropsychologiczna, badanie cech osobowości, temperamentu, inteligencji emocjonalnej i inne.
 • W razie potrzeby wykluczenie chorób ośrodkowego układu nerwowego – EEG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
 • Podstawowe badania laboratoryjne, EKG

W leczeniu korzystamy z metod biologicznych (farmakoterapia) oraz proponujemy intensywny program terapeutyczny. Opis programu znajduje się w tabeli poniżej.

 

Rodzaj zajęć Jak często
Spotkanie społeczności terapeutycznej We wszystkie dni robocze około 15 minut
Terapia Grupowa 2 x w tygodniu 75 minut
Arteterapia 1 x w tygodniu 90 minut
Psychorysunek 1 x w tygodniu 90 minut
Muzykoterapia 1 x w tygodniu 90 minut
Terapia rodzinna Zwykle raz w trakcie pobytu, możliwość konsultacjipo zakończeniu kospitalizacji
Wsparcie psychologiczne Około 2 razy w tygodniu
Spotkania z lekarzem prowadzącym We wszystkie dni robocze
Tylko dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania
Program behawioralny Obejmuje cały okres hospitalizacji
Trening neuropoznania 1 x w tygodniu 45 minut
Trening poznania społecznego 1 x w tygodniu 45 minut
Psychoedukacja dorycząca zaburzeń odżywiania 1 x w tygodniu 30 minut

W Klinice stworzony został specjalny program leczenia zaburzeń odżywiania, odrębny dla pacjentów z rozpoznaniem bulimii i odrębny dla pacjentów z rozpoznaniem anoreksji.

Na terenie oddziału działa szkoła – prowadzimy zajęcia od 7 klasy szkoły podstawowej do końca liceum.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:

Można skorzystać z porady lekarza lub psychologa. Telefon do rejestracji 22 45 82 611

 

Poradnia dla Dzieci Autystycznych:

Poradnia przeprowadza diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju oraz wydaje zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Telefon do rejestracji 22 45 82 611.

Lek. Dorota Prażmowska – st. asystent, psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra
Lek. Ewa Urbanowicz – st. asystent, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
Mgr Justyna Kanciała – psycholog
Mgr Agnieszka Łucjanek – psycholog
Mgr Ewa Łukowska – psycholog
Mgr Małgorzata Cychowska – pedagog specjalny

 

Działalność naukowa Kliniki

Klinika prowadzi intensywną działalność naukową i edukacyjną.

Aktualne kierunki badań:

 1. Cechy temperamentu i style przywiązania w osób z tendencjami samobójczymi.
 2. Niespecyficzne obciążenia biologiczne w psychozach i zaburzeniach odżywiania o wczesnym początku
 3. Augmentacja leczenia przeciwdepresyjnego z wykorzystaniem wysiłku fizycznego

Najnowsze publikacje:

Kałwa A. Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) młodzieży z problemami samobójczymi. Psychiatr. Dypl. (2018, w druku).

Kałwa A, Siwy-Hudowska A, Niznikiewicz M. Affective temperaments in non-depressed patients with alcohol and opiate addictions. Is the “dark side” associated with current depressive symptoms? Heroin Addict. Relat. Clin. Probl 2017

Niwiński P. Leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne zarejestrowane u dzieci i młodzieży. Trudności prawne i etyczne związane z zakresem rejestracji leków. Psychiatr. Psychol. Klin. – 2017, vol.17, nr 4, s. 274-278

Popek L. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – kiedy można stwierdzić objawy somatyczne i psychologiczne. Psychiatr. Dypl. – 2017, vol.14, nr 5, s. 8-15

Remberk B, Bażyńska AK, Brągoszewska J, Niwiński P, Piróg-Balcerzak A, Popek L, Rybakowski F. Inpatient psychiatric treatment is not always effective in adolescent sample. Int J Psychiatry Clin Pract. 2018 Mar;22(1):70-76

Remberk B. Znaczenie kliniczne doświadczeń podobnych do psychotycznych u dzieci i młodzieży. Psychiatr Pol. 2017 Apr 30;51(2):271-282

 

Działalność na rzecz zdrowia psychicznego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Pracownicy Kliniki włączają się w działania na rzecz zdrowia psychicznego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przejawia się to zaangażowaniem w prace towarzystw naukowych i zespołów roboczych.

Dr hab. n. med. Barbara Remberk

 •  konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 • członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • sekretarz zarządu filii warszawskiej sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • członek zarządu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • członek zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Ministerstwa Zdrowia
 • członek zespołu roboczego ds. aktywnej polityki na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka

 

Dr n. med. Lidia Popek

 • konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 • członek Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego
 • skarbnik Zarządu Głównego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • przewodnicząca zespołu roboczego ds. aktywnej polityki na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka

 

Dr n. med. Agnieszka Kałwa

 • skarbnik Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Fundacja „Przejście”

Fundacja „Przejście” angażuje się w działalność edukacyjną, a także bezpośrednio wspiera działanie oddziału. Zapraszamy do współpracy.
Kontakt: bremberk@ipin.edu.pl

Web Design BangladeshBangladesh Online Market