Klinika Neurochirurgii

Sekretariat
(22) 218 22 02
fax. (22) 218 22 03
Pielęgniarka Oddziałowa
(22) 218 22 06
Gabinet Lekarski
(22) 218 22 07
Konsola Pielęgniarek
(22) 218 22 12

Kierownik

dr hab. n. med. Michał Sobstyl

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej (1992-1998). Staż podyplomowy odbył w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim (1998-1999), w którym przy Oddziale Neurochirurgicznym był przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego od 1996 roku. W trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii w latach (2000-2007) uczestniczył w stażach zagranicznych z zakresu neurochirurgii stereotaktycznej i czynnościowej: Freiburg, Frankfurt oraz Mayo Clinic Jacksonville (Stany Zjednoczone) pogłębiając wiedzę i umiejętności z zakresu stereotaksji. Dr hab. n. med. Michał Sobstyl bierze aktywny udział w zjazdach krajowych i międzynarodowych poświęconych stereotaksji i neurochirurgii czynnościowej. Ukończył międzynarodowe kursy leczenia bólu za pomocą stymulacji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji i doniesień z zakresu neurochirurgii czynnościowej (patrz – spis publikacji, doniesienia zjazdowe). Jako jeden z nielicznych neurochirurgów w Polsce ma duże doświadczenie nie tylko w zastosowaniu metody głębokiej stymulacji mózgu, lecz także metod ablacyjnych (talamotomii i palidotomii) w leczeniu choroby Parkinsona, drżenia i dystonii. Jako członek zespołu operacyjnego brał udział w pierwszych w Polsce operacjach z zastosowaniem metody głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona, dystonii uogólnionej i zespołu Tourette’a.
W latach 2003-2017 był nauczycielem akademickim w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie biorąc aktywny udział w pracy naukowej Kliniki Neurochirurgii i kształceniu podyplomowym lekarzy w trakcie specjalizacji organizując kursy udoskonalające i specjalizacyjne. W 2004 roku na podstawie rozprawy „Subiektywna i obiektywna ocena jakości życia po jednostronnej talamotomii u chorych z drżenną postacią choroby Parkinsona” uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych, a w 2015 roku Rada Naukowa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna na podstawie osiągnięcia naukowego z zakresu cyklu publikacji monotematycznych pt.: „Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu zaburzeń ruchowych”. Od 2002 do 2017 roku prowadził Poradnię dla osób cierpiących na Chorobę Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe działającą przy Klinice Neurochirurgii.
Dr hab. n. med. Michał Sobstyl jest członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych takich jak Polskie Towarzystwo Neuromodulacji, Europejskie Towarzystwo Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej (ESSFN), Północno-Amerykańskie Towarzystwo Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej (ASSFN), Światowe Towarzystwo Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej (WSSFN), Światowe Towarzystwo Neuromodulacji (WNS), Movement Disorders Society (MDS).
Jest również uznanym specjalistą z zakresu neuroonkologii (mikrochirurgiczne usuwanie guzów pierwotnych i przerzutowych guzów mózgu i rdzenia kręgowego), chirurgii kręgosłupa (leczenie mikrochirurgiczne dyskopatii szyjnej i lędźwiowej) oraz naczyniowych wad ośrodkowego układu nerwowego (tętniaków mózgu i malformacji tętniczo-żylnych). Doświadczenie operacyjne wyżej wymienionych schorzeń oparte jest na prawie 20- letniej praktyce klinicznej.
Za dokonania w dziedzinie medycyny dr hab. n. med. Michał Sobstyl został wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej. Od 2018 jest Kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Lekarze Kliniki Neurochirurgii

Dr n. med. Janusz Jagielski

Absolwent Liceum im. Mikołaja Reja oraz Akademii Medycznej w Warszawie.

Po ukończeniu studiów, pracował na etacie naukowo-dydaktycznym w Klinice Neurochirurgii CSK AM w Warszawie, jednocześnie specjalizując się w zakresie neurochirurgii. W tym czasie rozwinął metodę śródoperacyjnego badania ultrasonograficznego struktur wewnątrzczaszkowych.
Następnie podjął pracę w Klinice Neurochirurgii w CMKP w Szpitalu Bródnowskim, gdzie opracował neurofizjologiczną metodę obiektywnej oceny zaburzeń równowagi w różnych schorzeniach, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona Było to tematem jego pracy doktorskiej.
Wykonuje szeroki zakres operacji neurochirurgicznych w zakresie neuroonkologii, patologii naczyniowych oraz schorzeń kręgosłupa.

Dr n. med. Piotr Biliński

Wymagane dokumenty w dniu przyjęcia:

• Skierowanie do szpitala na oddział neurochirurgiczny
• Rezonans magnetyczny
• Grupa krwi
• RTG klatki piersiowej (ważny rok)
• Morfologia, czas krzepnięcia, czas krwawienia, jonogram

WAŻNE!

• Na dziesięć dni przed operacją nie można przyjmować leków rozrzedzających krew (np. Acard, Polocard, Acenokumarol).

• Pacjenci chorzy na cukrzyce proszeni są o odstawienie leków cukrzycowych na dwa dni przed operacją.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market