Kliniki i zakłady naukowe IPiN – kontakt

PORADNIE
Poradnia Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr. n. med. Marlena Sokół-Szawłowska, msokol@ipin.edu.pl

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82 611, +48 (22)45 82 640, +48 (22)84 24 012

W skład Poradni Zdrowia Psychicznego wchodzą:

Ambulatoryjny Ośrodek Terapeutyczny „Goplańska”

Poradnia Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin

Poradnia Zaburzeń Nerwicowych

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Neurologiczna Kierownik: dr n. med. Beata Sawicka, bsawicka@ipin.edu.pl

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82 826, poradnian@ipin.edu.pl

Poradnia Neurochirurgiczna Kierownik: dr n. med. , @ipin.edu.pl

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82 826, @ipin.edu.pl

Poradnia Genetyczna Kierownik: prof. hab. Jacek Zaremba, zaremba@ipin.edu.pl

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82 547

PSYCHIATRIA
I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, wciorka@ipin.edu.pl

Sekretariat: Małgorzata Gorzeń, gorzen@ipin.edu.pl,

tel. (22)45 82 773

W skład I Kliniki Psychiatryczej wchodzą:

Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny F1

Mokotowski Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny F2

Oddział Zapobiegania Nawrotom F10

II Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab n. med. Łukasz Święcicki, swiecick@ipin.edu.pl

Sekretariat: Iwona Chomentowska, ichomentowska@ipin.edu.pl

tel. (22) 45 82 764, fax: +48 (22)45 82 850

W skład II Kliniki Psychiatryczej wchodzą:

Oddział Psychogeriatryczny F-4

Oddział Chorób Afektywnych F-7

Pracownia Psychologiczna

Pracownia Elektrowstrząsów

Pracownia Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej

III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab.n. med. Marek Jarema, jarema@ipin.edu.pl

Sekretariat: Monika Skrzyńska, mskrzynska@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 510

W skład III Kliniki Psychiatryczej wchodzą:

Ursynowsko-Wilanowski Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny Zamknięty F-5

Otwarty Całodobowy Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny dla zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu F-6

Otwarty Całodobowy Oddział Terapeutyczny dla wczesnej interwencji i pierwszych epizodów psychozy F-9

Ursynowsko-Wilanowski Ośrodek Dzienny

Klinika Nerwic,
Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Katarzyna Kucharska, kkucharska@ipin.edu.pl

Sekretariat: Danuta Grabowska, grabows@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 563

W skład Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania wchodzą:

Specjalistyczny Pododdział Leczenia Zaburzeń Odżywiania

Oddział Całodobowy Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywinia

Oddział Dzienny Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Remberk, bremberk@ipin.edu.pl

Sekretariat: Teresa Kuczyńska, klinikadim@ipin.edu.pl,

tel +48 (22)45 82 631

Klinika Psychiatrii Sądowej Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Heitzman, heitzman@ipin.edu.pl

Sekretariat: Hanna Bączkowska,

tel. +48 (22)45 82 859, +48 (22)45 82 860, faks +48 (22)45 82 664,

Asystent prawny: mgr Anna Walczyna – Leśko

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Kierownik: dr hab. n. hum. Maryla Sawicka, sawicka@ipin.edu.pl,

Sekretariat: mgr Anna Stołowska stolow@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 521, fax.+48 (22)85 89 172

Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kierownik: dr n. med. Bogusław Habrat, habratb@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Jolanta Jamrozik, jamrozik@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 740 , fax: +48 (22)651-93-11

NEUROLOGIA
I Klinika Neurologiczna Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Halina Sienkiewicz – Jarosz, hjaroszw@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Will Emilia, neurol1@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 548, fax: +48 (22)45 82 566

W skład I Kliniki Neurologicznej wchodzą:

Pracownia Dopplera i USG Serca

Pracownia Neurofizjologii

II Klinika Neurologiczna

2nd Department of Neurology

Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, ikurkowska@ipin.edu.pl

Sekretariat: Pilikowska Magdalena neuro2@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 537, fax +48 (22)842 40 23

W skład II Kliniki Neurologicznej wchodzą:

Oddział Ogólny II Kliniki Neurologicznej

Oddział Udarowy II Kliniki Neurologicznej

Oddział Stacjonarny Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Klinika Neurochirurgii Kierownik: p. o dr n. med. Paweł Nauman, pnauman@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Aleksandra Pajączkowska,

tel. +48 (22)21 82 202, faks +48 (22)21 82 203

Zakład Neuroradiologii Kierownik: dr hab. n. med. Adam Kobayashi, akobayashi@ipin.edu.pl,

Rejestracja:tel. +48 (22)45 82 529 , +48 (22)45 82 719

W skład Zakładu Radiologii wchodzą:

Pracownia Tomografii Komputerowej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Kierownik: dr hab. n. med. Adam Kobayashi, akobayashi@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 889

Sekretariat: Paulina Wemberger,

ZAKŁADY
Zakład Badań nad Alkoholizmem
i Toksykomaniami
Kierownik: dr n. hum. Jacek Moskalewicz, moskalew@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Martyna Stefańska, zbait@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 779, fax: +48 (22)651-65-61

Zakład Farmakologii i Fizjiologii Układu Nerwowego Kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski, mierzeje@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Zofia Witkowska, zwitkowska@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 624, fax: +48 (22)84 27 644

Zakład Neurochemii Kierownik: prof. hab. n. med. Adam Płaźnik, plaznik@ipin.edu.pl,

Sekretariat: mgr Dobrzyńska Anna,@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 732,

Zakład Genetyki Kierownik: dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk, makaruk@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Anna Jermolik, genetykasekretariat@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 856, tel. +48 (22)45 82 610 fax: +48 (22)858 91 69

W skład Zakładu Genetyki wchodzą:

Pracownia Genetyki Klinicznej z Poradnią Genetyczną

Pracownia Analizy DNA

Pracownia Cytogenetyczna

Pracownia Metaboliczna

Pracownia Molekularnych Podstaw Chorób Neurodegeneracyjnych

Zakład Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr n. med. Wojciech Jernajczyk, jernajcz@ipin.edu.pl,
Sekretariat: Anna Rakowiecka, neurofiz@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 713,
W skład Zakładu Neurofizjologii Klinicznej wchodzą:

Pracownia EEG, Potencjałów Wywołanych i Badań nad Snem

Pracownia EMG

Pracownia Potencjałów Wywołanych

Pracownia Potencjałów Wzrokowych i Słuchowych

Zakład Neuropatologii Kierownik: Prof. hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz, bobrow@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Maria Ługiewicz, neuropat@ipin.edu.pl

tel. +48 (22)45 82 646, fax: +48 (22)45 82 519

Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik: dr n. hum. Daria Biechowska, dbiechowska@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Edyta Włodarczyk, zzp@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 615 , fax: +48 (22)85 89 174

Web Design BangladeshBangladesh Online Market