Kliniki i zakłady naukowe IPiN

PORADNIE
Poradnia Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr. n. med. Marlena Sokół-Szawłowska, msokol@ipin.edu.pl

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82 611, +48 (22)45 82 640, +48 (22)84 24 012

  W skład Poradni Zdrowia Psychicznego wchodzą:

Poradnia Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin

Poradnia Zaburzeń Nerwicowych

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Neurologiczna Kierownik: dr n. med. Beata Sawicka, bsawicka@ipin.edu.pl

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82 826, poradnian@ipin.edu.pl

  W skład Poradni Neurologicznej wchodzą:

Poradnia Alzhaimera

Poradnia Padaczkowa

Poradnia Parkinsona

Poradnia Stwardnienia Rozsianego

Poradnia Wilsona

Poradnia Zaburzeń Naczyniowo-Mózgowych

Poradnia Neurochirurgiczna Kierownik: ,

Rejestracja: tel. +48 (22)21 82 259, jstrzemieczna@ipin.edu.pl

  W skład Poradni Neurologicznej wchodzą:
Poradnia Genetyczna Kierownik: prof. hab. Jacek Zaremba, zaremba@ipin.edu.pl

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82 547

PSYCHIATRIA
I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, wciorka@ipin.edu.pl

Sekretariat: Małgorzata Gorzeń, gorzen@ipin.edu.pl,

tel. (22)45 82 773

  W skład I Kliniki Psychiatryczej wchodzą:
1. Centrum Leczenia Zaburzeń Psychotycznych:

a) Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny
b) Oddział Zapobiegania Nawrotom

2.Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego:

a) Mokotowski Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny
b) Mokotowski Ośrodek Terapii w Środowisku
c) Mokotowski Zespół Leczenia Środowiskowego
d) Mokotowska Poradnia Zdrowia Psychicznego

3. Pracownia Badań Klinicznych i Społecznych

a) Mokotowski Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny

 

II Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab n. med. Łukasz Święcicki, swiecick@ipin.edu.pl

Sekretariat: Iwona Chomentowska, ichomentowska@ipin.edu.pl

tel. (22) 45 82 764, fax: +48 (22)45 82 850

  W skład II Kliniki Psychiatryczej wchodzą:

Oddział Psychogeriatryczny F-4

Oddział Chorób Afektywnych F-7

Pracownia Psychologiczna

Pracownia Elektrowstrząsów

Pracownia Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej

III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab.n. med. Marek Jarema, jarema@ipin.edu.pl

Sekretariat: Monika Skrzyńska, mskrzynska@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 510

  W skład III Kliniki Psychiatryczej wchodzą:

Ursynowsko-Wilanowski Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny Zamknięty F-5

Otwarty Całodobowy Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny dla zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu F-6

Otwarty Całodobowy Oddział Terapeutyczny dla wczesnej interwencji i pierwszych epizodów psychozy F-9

Ursynowsko-Wilanowski Ośrodek Dzienny

Klinika Nerwic,
Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
Kierownik: dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, tpietras@ipin.edu.pl
Sekretariat: Zuzanna Buzow-Strześniewska, zstrzesniewska@ipin.edu.pl,+48 (22) 45 82 563
  W skład Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania wchodzą:

Specjalistyczny Pododdział Leczenia Zaburzeń Odżywiania

Oddział Całodobowy Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywinia

Oddział Dzienny Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Remberk, bremberk@ipin.edu.pl

Sekretariat: Teresa Kuczyńska, klinikadim@ipin.edu.pl,

tel +48 (22)45 82 631

Klinika Psychiatrii Sądowej Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Heitzman, heitzman@ipin.edu.pl

Sekretariat: Hanna Bączkowska,

tel. +48 (22)45 82 859, +48 (22)45 82 860, faks +48 (22)45 82 664,

Asystent prawny: mgr Anna Walczyna – Leśko

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej Kierownik: dr hab. n. hum. Maryla Sawicka, sawicka@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22) 45 82 762
Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kierownik: dr n. med. Andrzej Silczuk, asilczuk@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Jolanta Jamrozik, jamrozik@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22) 4582 740, fax: +48 (22) 651 93 11

  W skład Zakładu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień wchodzą:

1. Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

2. Ośrodek Terapii Uzależnień

a) Oddział Terapii Uzależnień całodobowy

b) Oddział Terapii Uzależnień dzienny

3. Ambulatoryjny Zespół Leczenia Uzależnień

4. Poradnia Metadonowa z programem.

NEUROLOGIA
I Klinika Neurologiczna Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Halina Sienkiewicz – Jarosz, hjaroszw@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Will Emilia, neurol1@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 548, fax: +48 (22)45 82 566

  W skład I Kliniki Neurologicznej wchodzą:

Pracownia Dopplera i USG Serca

Pracownia Neurofizjologii

II Klinika Neurologiczna

2nd Department of Neurology

Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, ikurkowska@ipin.edu.pl

Sekretariat: Pilikowska Magdalena neuro2@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 537, fax +48 (22)842 40 23

  W skład II Kliniki Neurologicznej wchodzą:

Oddział Ogólny II Kliniki Neurologicznej

Oddział Udarowy II Kliniki Neurologicznej

Oddział Stacjonarny Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej
Pracownia Neuroimmunologii

Klinika Neurochirurgii Kierownik: dr hab. n. med. Michał Sobstyl
Sekretariat: Monika Kubiak, mkubiak@ipin.edu.pltel. +48 (22)21 82 202, faks +48 (22)21 82 203
Zakład Neuroradiologii Kierownik:

Rejestracja:tel. +48 (22)45 82 529 , +48 (22)45 82 719

  W skład Zakładu Radiologii wchodzą:

Pracownia Tomografii Komputerowej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Kierownik: dr hab. n. med. Adam Kobayashi, akobayashi@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 889

Sekretariat:

tel.

ZAKŁADY
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski, mierzeje@ipin.edu.pl,

Sekretariat:
Zofia Witkowska,@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 624, fax: +48 (22)842 76 44

Zakład Badań nad Alkoholizmem
i Toksykomaniami
Kierownik: dr n. hum. Jacek Moskalewicz, moskalew@ipin.edu.pl,

Sekretariat:
zbait@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 779,

Zakład Neurochemii Kierownik: prof. hab. n. med. Adam Płaźnik, plaznik@ipin.edu.pl,

Sekretariat: mgr Dobrzyńska Anna,@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 732, fax: +48 (22)45 82 771

Zakład Genetyki Kierownik: dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk, makaruk@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Anna Jermolik, zaremba@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 610, tel. +48 (22)45 82 856 fax: +48 (22)858 91 69

  W skład Zakładu Genetyki wchodzą:

Pracownia Genetyki Klinicznej z Poradnią Genetyczną

Pracownia Analizy DNA

Pracownia Cytogenetyczna

Pracownia Metaboliczna

Pracownia Molekularnych Podstaw Chorób Neurodegeneracyjnych

Zakład Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr n. med. Wojciech Jernajczyk,@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Anna Sęk, neurofiz@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 713,

  W skład Zakładu Neurofizjologii Klinicznej wchodzą:

Pracownia EEG, Potencjałów Wywołanych i Badań nad Snem

Pracownia EMG

Pracownia Potencjałów Wywołanych

Pracownia Potencjałów Wzrokowych i Słuchowych

Zakład Neuropatologii Kierownik: Prof. hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz, bobrow@ipin.edu.pl,

Sekretariat:,

tel. +48 (22)45 82 646, +48 (22)45 82 715

Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik: dr n. hum. Daria Biechowska, dbiechowska@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Edyta Włodarczyk, zzp@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 615 , fax: +48 (22)45 82 615, faks +48 (22)85 89 174

  W skład Zakładu Zdrowia Publicznego wchodzi:
Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej PRO-M
Zakład Leczenia Środowiskowego Kierownik:


@ipin.edu.pl
,Sekretariat:,


@ipin.edu.pl
,tel. +48 (22)45 82 , fax: +48 (22)45 82
 
 
 
 
 
Web Design BangladeshBangladesh Online Market