Informacje dla pacjentów:

Aktualne informacje dotyczące rodzaju działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Karta Praw Pacjenta Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Zarządzenie w sprawie informacji dotyczącej wysokości opłat za świadczenia komercyjne.
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Czas przechowywania ciała pacjenta w chłodni powyżej 72 godzin podlega opłacie 35 zł brutto za dobę.

Kliniki i zakłady naukowe IPiN

PORADNIE
Poradnia Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr. n. med. Marlena Sokół-Szawłowska, msokol@ipin.edu.pl

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82 611, +48 (22)45 82 640, +48 (22)84 24 012
W skład Poradni Neurologicznej wchodzą:

Ambulatoryjny Ośrodek Terapeutyczny „Goplańska”

Poradnia Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin

Poradnia Zaburzeń Nerwicowych

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Neurologiczna
i Neurochirurgiczna
Kierownik: dr n. med. Beata Sawicka, bsawicka@ipin.edu.pl

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82 826, poradnian@ipin.edu.pl
W skład Poradni Neurologicznej wchodzą:

Poradnia Alzhaimera

Poradnia Padaczkowa

Poradnia Parkinsona

Poradnia Stwardnienia Rozsianego

Poradnia Wilsona

Poradnia Zaburzeń Naczyniowo-Mózgowych
Poradnia Genetyczna Kierownik: prof. hab. Jacek Zaremba, jzaremba@ipin.edu.pl

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82
PSYCHIATRIA
I Klinika Psychiatryczna

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, wciorka@ipin.edu.pl

Sekretariat: Małgorzata Gorzeń, gorzen@ipin.edu.pl,

tel. (22)45 82 773
W skład I Kliniki Psychiatryczej wchodzą:

Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny F1

Mokotowski Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny F2

Oddział Zapobiegania Nawrotom F10
II Klinika Psychiatryczna

Kierownik: prof. dr hab n. med. Łukasz Święcicki, swiecick@ipin.edu.pl

Sekretariat: Iwona Chomentowska, ichomentowska@ipin.edu.pl

tel. (22) 45 82 764, fax: +48 (22)45 82 850
W skład II Kliniki Psychiatryczej wchodzą:

Oddział Psychogeriatryczny F-4

Oddział Chorób Afektywnych F-7

Pracownia Psychologiczna

Pracownia Elektrowstrząsów

Pracownia Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej
III Klinika Psychiatryczna

Kierownik: prof. dr hab.n. med. Marek Jarema, jarema@ipin.edu.pl

Sekretariat: Monika Skrzyńska, mskrzynska@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 510
W skład III Kliniki Psychiatryczej wchodzą:

Ursynowsko-Wilanowski Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny Zamknięty F-5

Otwarty Całodobowy Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny dla zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu F-6

Otwarty Całodobowy Oddział Terapeutyczny dla wczesnej interwencji i pierwszych epizodów psychozy F-9

Ursynowsko-Wilanowski Ośrodek Dzienny
Klinika Nerwic,
Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Katarzyna Kucharska, kkucharska@ipin.edu.pl tel. +48 (22)45 82 607


Sekretariat: Danuta Grabowska, grabows@ipin.edu.pl,

+48 (22)45 82 563
W skład Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania wchodzą:

Specjalistyczny Pododdział Leczenia Zaburzeń Odżywiania

Oddział Całodobowy Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywinia

Oddział Dzienny Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Remberk, bremberk@ipin.edu.pl

Sekretariat: Teresa Kuczyńska, klinikadim@ipin.edu.pl,

tel +48 (22)45 82 631
Klinika Psychiatrii Sądowej Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Heitzman, heitzman@ipin.edu.pl

Sekretariat: Hanna Bączkowska,

tel. +48 (22)45 82 859, +48 (22)45 82 860, faks +48 (22)45 82 664,

Asystent prawny: mgr Anna Walczyna – Leśko
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Kierownik: dr hab. n. hum. Maryla Sawicka, sawicka@ipin.edu.pl,

Sekretariat: mgr Anna Stołowska stolow@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 521, tel./faks 85 89 172
NEUROLOGIA
I Klinika Neurologiczna Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Halina Sienkiewicz – Jarosz, hjaroszw@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Will Emilia, neurol1@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 548, fax: +48 (22)45 82 566
W skład I Kliniki Neurologicznej wchodzą:

Pracownia Dopplera i USG Serca

Pracownia Neurofizjologii
II Klinika Neurologiczna

2nd Department of Neurology
Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, ikurkowska@ipin.edu.pl

Sekretariat: Pilikowska Magdalena neuro2@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 537, fax +48 (22)842 40 23
W skład II Kliniki Neurologicznej wchodzą:

Oddział Ogólny II Kliniki Neurologicznej

Oddział Udarowy II Kliniki Neurologicznej

Oddział Stacjonarny Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej
Klinika Neurochirurgii Kierownik: p. o dr n. med. Paweł Nauman


Sekretariat: Aleksandra Pajączkowska,

tel. +48 (22)21 82 202, faks +48 (22)21 82 203
Zakład Neuroradiologii Kierownik: dr hab. n. med. Adam Kobayashi, akobayashi@ipin.edu.pl,

Rejestracja:tel. +48 (22)45 82 529 , +48 (22)45 82 719
W skład Zakładu Radiologii wchodzą:

Pracownia Tomografii Komputerowej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej
Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Kierownik: dr hab. n. med. Adam Kobayashi, akobayashi@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 889

Sekretariat:


tel.
ZAKŁADY
Zakład Badań nad Alkoholizmem
i Toksykomaniami
Kierownik: dr n. hum. Jacek Moskalewicz, moskalew@ipin.edu.pl,

Sekretariat:
,@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82
, fax: +48 (22)45 82 779
Zakład Neurochemii Kierownik: prof. hab. n. med. Adam Płaźnik, plaznik@ipin.edu.pl,

Sekretariat: mgr Dobrzyńska Anna,@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 732, fax: +48 (22)45 82 771
Zakład Genetyki Kierownik: dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk, makaruk@ipin.edu.pl,

Sekretariat:,zaremba@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 , fax: +48 (22)45 82
W skład Zakładu Genetyki wchodzą:

Pracownia Genetyki Klinicznej z Poradnią Genetyczną

Pracownia Analizy DNA

Pracownia Cytogenetyczna

Pracownia Metaboliczna

Pracownia Molekularnych Podstaw Chorób Neurodegeneracyjnych
Zakład Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr n. med. Wojciech Jenajczyk,@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Anna Rakowiecka, neurofiz@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 713,
W skład Zakładu Neurofizjologii Klinicznej wchodzą:

Pracownia EEG, Potencjałów Wywołanych i Badań nad Snem

Pracownia EMG

Pracownia Potencjałów Wywołanych

Pracownia Potencjałów Wzrokowych i Słuchowych
Zakład Neuropatologii Kierownik: Prof. hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz, bobrow@ipin.edu.pl,

Sekretariat:,


tel. +48 (22)45 82 646, +48 (22)45 82 715
Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik: dr n. hum. Daria Biechowska, @ipin.edu.pl,

Sekretariat: Edyta Włodarczyk, zzp@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 615 , fax: +48 (22)45 82 615, faks +48 (22)85 89 174
Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kierownik: dr n. med. Bogusław Habrat, habratb@ipin.edu.pl,

Sekretariat:Jolanta Jamrozik,jamrozik@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 , fax: +48 (22)45 82
Zakład Leczenia Środowiskowego Kierownik:


@ipin.edu.pl
,

Sekretariat:,


@ipin.edu.pl
,

tel. +48 (22)45 82 , fax: +48 (22)45 82
Web Design BangladeshBangladesh Online Market