Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M”
Kierownik: dr Krzysztof Ostaszewski, e-mail: ostasz@ipin.edu.pl

mgr Krzysztof Bobrowski, e-mail: kbob@ipin.edu.pl
mgr Anna Borucka, e-mail: aborucka@ipin.edu.pl
dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn: kokulicz@ipin.edu.pl
dr Agnieszka Pisarska, e-mail: agapisar@ipin.edu.pl
mgr Joanna Raduj, e-mail: raduj@ipin.edu.pl

PRO-M PROGRAMY
Program Domowych Detektywów Fantastyczne Możliwości Interwencja profilaktyczna w szkole
ulotka lista instruktorów ulotka lista instruktorów ulotka autorzy lista instruktorów
Bibliografia Bibliografia
Raport techniczny z badań mokotowskich 1984 – 2004 Monitorowanie trendów używania substancji psychoaktywnych oraz wskaźnikó innych wybranych aspektów zdrowia psychicznego u młodzieży szkolnej PDF
Raport techniczny z badań mokotowskich 1984 – 2008 Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie PDF
Monografia z badań mokotowskich 1984 – 2012 Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży. Badania mokotowskie 2012 PDF
Rekomendacja narzędzi Rekomendacja narzędzi PDF
RAPORT dla szkół i władz oświatowych Warszawy z realizacji pierwszego etapu badań podłużnych Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów PDF
RAPORT dla szkół i władz oświatowych Warszawy z realizacji drugiego etapu badań podłużnych Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów klasy I – II PDF
RAPORT dla szkół i władz oświatowych Warszawy z realizacji trzeciego etapu badań podłużnych Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów klasy I – III PDF
Spis publikacji 1983 – 1995 Spis publikacji 1996 – 2000 Spis publikacji 2001 – 2005 Spis publikacji 2006 – 2010 Spis publikacji 2011 – 2015
DOC DOC DOC DOC DOC

Główne kierunki badawcze:

Psychospołeczne czynniki związane ze zdrowiem psychicznym
Psychospołeczne czynniki chroniące i czynniki ryzyka zachowań problemowych/ryzykownych młodzieży
Trendy używania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych wśród młodzieży
Polityka i programy promocji zdrowia psychicznego, ich opracowanie, implementacja i ewaluacja
Ewaluacja programów profilaktyki zachowań problemowych/ryzykownych młodzieży

Działalność usługowa i dydaktyka:

Upowszechnianie w Polsce opartej na naukowych podstawach profilaktyki zachowań problemowych, m.in. wdrażanie programów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i innych grup zawodowych.

Publikacje (wybór)

1. Bobrowski K. (2012). Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej w Iławie, 2001-2005-2010, Alkoholizm i Narkomania, 25, 1: 37-57.
2. Bobrowski K., Pisarska A., Ostaszewski K., Okulicz-Kozaryn K.; (2012). Znaczenie kultury i klimatu szkoły dla wyników nauczania oraz spostrzeganego przez nauczycieli nasilenia zachowań problemowych wśród uczniów.; Edukacja 4, 39-51.
3. Bobrowski K. J., Pisarska A., Ostaszewski K., Borucka A. (2014). Skuteczność programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci na progu dojrzewania, Psychiatria Polska, 48 (3): 527-539.
4. Borucka A., Ostaszewski K. (2012). Czynniki i procesy resilience wśród dzieci krzywdzonych. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 3 (40), 7-26.
5. Corazza O., Schifano F., Simonato P., Fergus S., Assi S, Stair J., Corkery J., Trincas G., Deluca P, Davey Z., Blaszko U., Demetrovics Z., Moskalewicz J., Farre M., Flesland L., Pasinetti M., Pezzolesi C., Pisarska A., Shapiro H., Siemann H., Skutle A., Enea A., di Melchiorre G., Sferrazza E., Torrens M., van der Kreeft P., Zummo D., Scherbaum N. (2012). Phenomenon of New drugs on the Internet : the case of ketamine derivate methoxetamine, Human Psychopharmacology Clin Exp, 27: 145-149; wileyonlinelibrary.com.
6. Habbib E., Zimmerman M.A., Ostaszewski K. (2014). International note: Prevailing with extracurricular activities in an alcohol-dominated environment: Sex differences in resilience among middle school, Journal of Adolescence, 29: 81-100.
7. Okulicz-Kozaryn K. Foxcroft D.(2012). Effectiveness of the Strengthening Families Programme 10-14 in Poland for the prevention of alcohol and drug misuse: protocol for a randomized controlled trial, BMC Public Health 2012,12: 319; http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/319.
8. Okulicz-Kozaryn K., Borucka A. (2013). Patterns of alcohol use among Warsaw adolescents cross 20 years – from 1988 to 2008, International Journal of Alcohol and Drug Research, 2013, 2(2): 37-44.
9. Okulicz-Kozaryn K., Bobrowski K., Borucka A., Ostaszewski K., Pisarska A., Raduj J. (2013). Poland (country profile), [in:] Samele C., Frew S., Urquia N. (eds.), Mental health Systems In the European Union Member States, status of Mental Health In Populations and Benefits to be Expected from Investments into Mental Health European profile of prevention and promotion of mental health (EuroPoPP-MH), July 2013:369-384.
10. Okulicz-Kozaryn K., Raduj J., Borucka A.(2014). Picie alkoholu przez 15-letnią młodzież a praktyki wychowawcze rodziców, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 12(1), 98-108.
11. Ostaszewski K. (2012). Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży; Edukacja 4, 22-38.
12. Ostaszewski K. (2014). Kultura szkoły a zachowania ryzykowne uczniów, Edukacja, 1 (126): 14-24.
13. Ostaszewski K. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży z perspektywy mechanizmów resilience. Warszawa. Instytut Psychiatrii i Neurologii.
14. Ostaszewski K, Bobrowski K., Borucka A, Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A, Raduj J, Biechowska D.(2013). Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży. Badania mokotowskie 2012; Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
15. Pisarska A., Ostaszewski K. (2011): Medicine use among Warsaw ninth-grade students, Drugs: education, prevention and policy, October 2011; 18(5): 361-370.
16. Pisarska A., OstaszewskiI K. (2012). Resilience w rodzinie – wyniki badań warszawskich gimnazjalistów.; Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka; 3 (40), 62-83.
17. Pisarska A, Bobrowski K, Borucka A, Okulicz-Kozaryn K, Ostaszewski K., Raduj J. (2012). Używanie substancji psychoaktywnych oraz agresja i przemoc wśród uczniów szkół gimnazjalnych z perspektywy badań ilościowych i jakościowych.; Alkoholizm i Narkomania; 25 (4), 357-382.
18. Pisarska A., Moskalewicz J., Corazza O., Assi S., Simonato P., Demetrovics Z., Stair J., Fergus S., Pezzolesi C., Pasinetti M., Davey Z., Deluca P., Drummond C., Blaszko U., Mervo B., Di Furia L., Farre M., Flesland L., Shapiro H., Siemann H., Skutle A., Torrens M., Sambola F., van der Kreeft P., Scherbaum N., Schifano F.(2013). Nowe substancje psychoaktywne – wiedza i doświadczenia polskiej młodzieży, Alkoholizm i Narkomania, 26, 3: 275–294.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market