Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Wyniki konkursu na dyrektora


Działalność   Naukowa

KALENDARZ POSIEDZEŃ


LISTA CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
(kadencja 2017-2021) 

1. Dr hab. n. med. Marta Anczewska, Prof. IPiN
2. Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
3. Dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN
4. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
5. Dr n. med. Anna Bochyńska
6. Dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała
7. Dr hab. n. med. Izabela Domitrz
8. Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
9. Dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka
10. Dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
11. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
12. Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
13. Dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski, Prof. UJ
14. Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
15. Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
16. Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
17. Dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN
18. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski
19. Dr hab. n. med. Małgorzata Lehner
20. Dr hab. n. med. Tomasz Litwin
21. Dr hab. n. med. Piotr Maciejak
22. Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
23. Prof. dr hab. n. med. Irena Nalepa
24. Dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
25. Prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
26. Dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski, Prof. US
27. Dr hab. n. med. Robert Pudlo
28. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
29. Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
30. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
31. Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
32. Prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
33. Dr n. med. Tomasz Stępień
34. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
35. Dr hab. n. med. Piotr Świtaj
36. Dr hab. n. hum. Jan Tylka
37. Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
38. Dr hab. n. med. Adam Wichniak, Prof. IPiN
39. Prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
40. Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
41. Dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Prof. IPiN – Dyrektor Naczelny IPiN
42. Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, Prof. IPiN – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
43. Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju
44. Dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Prof. IPiN – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

RADA NAUKOWA
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

w Warszawie
(kadencja 2017 – 2021)

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
WICE-PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. Jacek Wciórka
WICE-PRZEWODNICZĄCY: dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN
SEKRETARZ: dr n. med. Tomasz Stępień

KOMISJE RADY NAUKOWEJ

Komisja Nauki
Koordynator: dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN
Członkowie:
1. dr hab. Piotr Maciejak
2. prof. dr hab. Adam Płaźnik
3. dr hab. Piotr Świtaj
4. dr n. med. Tomasz Stępień
5. dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN
6. dr hab. Izabela Domitrz
7. dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
8. dr hab. Krzysztof Ostaszewski
9. dr hab. Tomasz Litwin

Komisja ds. ekonomiczno-budżetowych oraz inwestycji
Koordynator: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
Członkowie:
1. dr n. med. Anna Bochyńska
2. dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka
3. dr hab. Maciej Krawczyk
4. dr hab. Adam Wichniak, Prof. IPiN

Komisja ds. aparatury naukowej i diagnostycznej
Koordynator: dr hab. Adam Wichniak, Prof. IPiN
Członkowie:
1. dr hab. Agnieszka Ługowska
2. dr n. med. Wojciech Czepiel
3. dr n. med. Tomasz Stępień
4. dr hab. Michał Sobstyl

Komisja Regulaminowa
Koordynator: dr n. med. Tomasz Stępień
Członkowie:
1. dr n. med. Anna Bochyńska
2. dr hab. Krzysztof Ostaszewski
3. dr hab. Tomasz Litwin
4. dr hab. Marcin Kołaczkowski

Komisja Przewodów Doktorskich
Koordynator: prof. dr hab. Jacek Wciórka
Członkowie:
1. prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz
2. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN
3. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Prof. IPiN
4. prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
5. prof. dr hab. Marek Jarema
6. prof. dr hab. Adam Płaźnik
7. prof. dr hab. Łukasz Święcicki
8. dr hab. Jan Tylka
9. dr hab. Marta Anczewska, Prof. IPiN
10. prof. dr hab. Joanna Seniów

Komisja Przewodów Doktorskich (lista rezerwowa)
Członkowie:
1. dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN
2. dr hab. Ewa Taracha, Prof. IPiN
3. dr hab. Janusz Heitzman, Prof. IPiN
4. dr hab. Tadeusz Mendel
5. dr hab. Adam Wichniak, Prof. IPiN
6. dr hab. Piotr Świtaj
7. dr hab. Krzysztof Ostaszewski
8. dr hab. Tomasz Litwin
9. dr hab. Michał Lew-Starowicz, Prof. IPiN
10. dr hab. Maryla Sawicka

Komisja ds. studiów doktoranckich
Koordynator: dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN
Członkowie:
1. dr hab. Marta Anczewska, Prof. IPiN
2. dr hab. Iwona Kurkowska –Jastrzębska, Prof. IPiN
3. dr hab. Tadeusz Mendel
4. dr hab. Ewa Taracha, Prof. IPiN
5. prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz
6. przedstawiciel Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Komisja ds. oceny i awansów na stanowiska profesorów oraz tytułu profesora
Koordynator: prof. dr hab. Marek Jarema
Członkowie:
1. prof. dr hab. Adam Płaźnik
2. prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
3. prof. dr hab. Łukasz Święcicki
4. prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Komisja ds. oceny i awansów asystentów i adiunktów oraz pracowników badawczo-technicznych
Koordynator: dr hab. Piotr Maciejak
Członkowie:
1. dr hab. Marta Anczewska, Prof. IPiN
2. dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN
3. dr n. med. Anna Bochyńska
4. dr n. med. Tomasz Stępień

Rzecznik Dyscyplinarny
prof. dr hab. Jacek Wciórka

 

 
 
 
 
Web Design BangladeshBangladesh Online Market