Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Wyniki konkursu na dyrektora


Działalność   Naukowa

KALENDARZ POSIEDZEŃ


LISTA CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
(kadencja 2017-2021)

 1. Dr hab. n. med. Marta Anczewska, Prof. IPiN
 2. Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
 3. Dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN
 4. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 5. Dr n. med. Anna Bochyńska
 6. Dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała
 7. Dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 8. Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
 9. Dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 10. Dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
 11. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
 12. Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
 13. Dr hab. n. med. Adam Kobayashi
 14. Dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski
 15. Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 16. Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
 17. Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
 18. Dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN
 19. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski
 20. Dr hab. n. med. Tomasz Litwin
 21. Dr hab. n. med. Piotr Maciejak
 22. Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 23. Prof. dr hab. n. med. Irena Nalepa
 24. Dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 25. Prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 26. Dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski
 27. Dr hab. n. med. Robert Pudlo
 28. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 29. Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
 30. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
 31. Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 32. Prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
 33. Dr n. med. Tomasz Stępień
 34. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 35. Dr hab. n. med. Piotr Świtaj
 36. Dr hab. n. hum. Jan Tylka
 37. Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
 38. Dr hab. n. med. Adam Wichniak, Prof. IPiN
 39. Prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 40. Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
 41. Dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Prof. IPiN – Dyrektor Naczelny IPiN
 42. Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, Prof. IPiN – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 43. Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju
 44. Dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Prof. IPiN – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

RADA NAUKOWA
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
w Warszawie
(kadencja 2017 – 2021)

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
WICE-PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. Jacek Wciórka
WICE-PRZEWODNICZĄCY: dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN
SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ: dr n. med. Tomasz Stępień

KOMISJE RADY NAUKOWEJ

Komisja Nauki
Koordynator: dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Członkowie:
1. dr hab. Piotr Maciejak
2. prof. Adam Płaźnik
3. dr hab. Piotr Świtaj
4. dr n. med. Tomasz Stępień
5. dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN
6. dr hab. Izabela Domitrz
7. dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
8. dr hab. Krzysztof Ostaszewski
9. dr hab. Tomasz Litwin

Komisja ds. ekonomiczno-budżetowych oraz inwestycji
Koordynator: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
Członkowie:
1. dr n. med. Anna Bochyńska
2. dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka
3. dr hab. Maciej Krawczyk
4. dr hab. Adam Wichniak, Prof. IPiN

Komisja ds. aparatury naukowej i diagnostycznej
Koordynator: dr hab. Adam Kobayashi
Członkowie:
1. dr hab. Agnieszka Ługowska
2. dr n. med. Wojciech Czepiel
3. dr n. med. Tomasz Stępień
4. dr hab. Adam Wichniak, Prof. IPiN

Komisja Regulaminowa
Koordynator: dr n. med. Tomasz Stępień
Członkowie:
1. dr hab. Adam Kobayashi
2. dr hab. Krzysztof Ostaszewski
3. dr hab. Tomasz Litwin
4. dr hab. Marcin Kołaczkowski

Komisja Przewodów Doktorskich
Koordynator: prof. dr hab. Jacek Wciórka
Członkowie:
1. prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz
2. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN
3. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Prof. IPiN
4. prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
5. prof. dr hab. Marek Jarema
6. prof. dr hab. Adam Płaźnik
7. prof. dr hab. Łukasz Święcicki
8. dr hab. Jan Tylka
9. dr hab. Marta Anczewska, Prof. IPiN
10. prof. dr hab. Joanna Seniów

Komisja Przewodów Doktorskich (lista rezerwowa)
Członkowie:
1. dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN
2. dr hab. Ewa Taracha, Prof. IPiN
3. dr hab. Janusz Heitzman, Prof. IPiN
4. dr hab. Tadeusz Mendel
5. dr hab. Adam Wichniak, Prof. IPiN
6. dr hab. Piotr Świtaj
7. dr hab. Krzysztof Ostaszewski
8. dr hab. Tomasz Litwin
9. dr hab. Michał Lew-Starowicz, Prof. IPiN
10. dr hab. Maryla Sawicka

Komisja ds. studiów doktoranckich
Koordynator: dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN
Członkowie komisji:
1. dr hab. Marta Anczewska, Prof. IPiN
2. dr hab. Iwona Kurkowska –Jastrzębska, Prof. IPiN
3. dr hab. Tadeusz Mendel
4. dr hab. Ewa Taracha, Prof. IPiN
5. prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz
6. przedstawiciel Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Komisja ds. oceny i awansów na stanowiska profesorów oraz tytułu profesora
Koordynator: prof. Marek Jarema
Członkowie:
1. prof. dr hab. Adam Płaźnik
2. prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
3. prof. dr hab. Łukasz Święcicki
4. prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Komisja ds. oceny i awansów asystentów i adiunktów opraz pracowników badawczo-technicznych
Koordynator: dr hab. Piotr Maciejak
Członkowie:
1. dr hab. Marta Anczewska, Prof. IPiN
2. dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN
3. dr n. med. Anna Bochyńska
4. dr n. med. Tomasz Stępień

Rzecznik Dyscyplinarny
1. Prof. dr hab. Jacek Wciórka

 
 
 
 
 
 
Web Design BangladeshBangladesh Online Market