Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Studium Doktoranckie Instytutu Psychiatrii i Neurologii rozpoczęło działalność 01.04.2004 r. na podstawie Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dn. 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

Dokumenty Studiów Doktoranckich:

> REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH [ PDF ]
> WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA [ DOC ]

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.)  

2.Rozporządzenie MNiSW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych(Dz. U. z 2017 r. poz. 256 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016, poz 558 z późn. zm. )

4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U.  z 2011r., nr 179, poz. 1065 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 poz. 882 z późn. zm. 

Uczestnicy  Studiów Doktoranckich IPiN  wraz z promotorami (stan na dzień 1 grudnia 2018)

  imię i nazwisko Klinika/Zakład promotor
1 mgr inż. Magdalena Czarna Zakład Neurochemii dr hab. Ewa Taracha, prof. nadzw. IPiN
2 mgr Jakub Greń Zakład Zdrowia Publicznego – Pracownia PRO-M dr hab. Krzysztof Ostaszewski
3 mgr Piotr Grzegorzewski Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania dr hab. Katarzyna Kucharska prof. nadzw. IPiN
4 mgr Katarzyna Gustavsson Zakład Neurofizjologii Klinicznej Ośrodek Medycyny Snu dr hab. Adam Wichniak, prof. nadzw. IPiN
5 mgr Emilia Kot Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania dr hab. Katarzyna Kucharska prof. nadzw. IPiN
6 mgr Karolina Kuchniak Zakład Neurochemii dr hab. Ewa Taracha, prof. nadzw. IPiN
7 mgr Paulina Małczyńska Zakład Genetyki dr Anna Sułek 
8 mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak III Klinika Psychiatryczna dr hab. Michał Lew-Starowicz, prof. nadzw. IPiN
9 mgr Bartosz Osuch Zakład Neurochemii dr hab. Piotr Maciejak
10 mgr Dominika Sitarska Zakład Genetyki dr hab. Agnieszka Ługowska
11 mgr Filip Tomczuk Zakład Genetyki dr Anna Sułek

Sekretariat:(Biblioteka Naukowa) tel. (22) 45-82-797, (22) 45-82-641, e-mail: bibliot@ipin.edu.pl

Web Design BangladeshBangladesh Online Market