Witamy na stronie kwartalnika Alkoholizm i Narkomania EN

Alkoholizm i Narkomania

Czasopismo wydawane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii

Zespół redakcyjny:

Jacek Moskalewicz - redaktor naczelny
Marcin Wojnar - redaktor ds. badań biomedycznych
Barbara Gawrońska - redaktor językowy
Grażyna Herczyńska - sekretarz redakcji

Rada Programowa:

Czesław Czabała (Warszawa), Cheryl J. Cherpitel (Berkeley), Irmgard Eisenbach-Stangl (Wiedeń), Zsuzsanna Elekes (Budapeszt), Vito Flaker (Lublana), Kazimierz Frieske (Warszawa), Janusz Ł. Grzelak (Warszawa), Bogusław Habrat (Warszawa), Joanna Hauser (Poznań), Janusz Heitzman (Warszawa), Piotr Jabłoński (Warszawa), Harald Klingemann (Bern), Dirk J.Korf (Amsterdam), Wojciech Kostowski (Warszawa), Krzysztof Krajewski (Kraków), Jerzy Kwaśniewski (Warszawa), Mikko Lagerspetz (Turku/Tallin), Jerzy Mellibruda (Warszawa), Esa Österberg (Helsinki), Adam Płaźnik (Warszawa), Vladimir Poznyak (Genewa), Jürgen Rehm (Toronto), Robin Room (Melbourne), Jerzy Samochowiec (Szczecin), Sławomir Sidorowicz (Wrocław), Janusz Sierosławski (Warszawa), Grażyna Świątkiewicz (Warszawa), Ilze Trapenciere (Ryga), Jacek Wciórka Warszawa), Bogdan Wojtyniak (Warszawa), Maria Załuska (Warszawa), Marcin Ziółkowski (Bydgoszcz)

Adres redakcji:

Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

tel. (22) 45 82 542, 45 82 784, 642 75 01
fax. (22) 651 65 61
e-mail: ain@ipin.edu.pl

Adres internetowy:

http://ain.ipin.edu.pl/


Wykaz czasopism naukowych MNiSzW (2013) - 6 pkt.
Index Copernicus Value 2012 - 9.00Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Index Plus"


Artykuły zamieszczane są w formacie PDF
Do ich przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html

          © 2006 Instytut Psychiatrii i Neurologii Licznik: 706130