Witamy na stronie kwartalnika Alkoholizm i Narkomania EN
ROK 2009, TOM 22, NR 3
OD REDAKCJI
Czas skończyć z karą śmierci za handel narkotykami - przedruk z "Addiction"
PRACE ORYGINALNE
Grażyna Świątkiewicz, Łukasz Wieczorek: Ewolucja regulacji prawnych dotyczących podaży alkoholu w Polsce w latach 1982-2005
Maryla Sawicka, Paweł Bronowski, Sylwia Kluczyńska: Treningi umiejętności społecznych a interpretacja sytuacji stresowej przez pacjentów z podwójnym rozpoznaniem
Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Małgorzata Inglot, Aleksandra Szymczak, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Wiela-Hojeńska: Genotyp ABCB1 a ryzyko i przebieg uzależnienia od heroiny
Jan Chodkiewicz, Marcin Ziółkowski, Damian Czarnecki, Anita Markowska, Beata Augustyńska, Krzysztof Opozda: Zastosowanie Inwentarza Sytuacji związanych z Piciem (IDS) oraz Kwestionariusza Radzenia sobie w Sytuacjach Ryzykownych (SCQ) w badaniach osób uzależnionych od alkoholu. Doniesienie wstępne
RECENZJE
William R. Miller: "Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do optymalizacji terapii" (Enhancing motivation for change in substance use disorder treatment), recenzja: Iga Jaraczewska
          © 2006 Instytut Psychiatrii i Neurologii Licznik: 790375