Kliniki i zakłady naukowe IPiN – kontakt

PORADNIE
Poradnia Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr. n. med. Marlena Sokół-Szawłowska, msokol@ipin.edu.pl
Rejestracja , tel. +48 (22)45 82 611, +48 (22)45 82 640, +48 (22)84 24 012
Poradnia Neurologiczna i Neurochirurgiczna Kierownik: dr n. med. Beata Sawicka, bsawicka@ipin.edu.pl
Rejestracja: poradnian@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 826
Poradnia Genetyczna Kierownik: prof. hab. Jacek Zaremba, jzaremba@ipin.edu.pl
Rejestracja , tel. +48 (22)45 82
PSYCHIATRIA
I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. n. med.Jacek Wciórka, wciorka@ipin.edu.pl
Sekretariat: Małgorzata Gorzeń, gorzen@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 773
II Klinika Psychiatryczna Kierownik: dr prof. dr hab n. med. Łukasz Święcicki, swiecick@ipin.edu.pl
Sekretariat: Iwona Chomentowska, ichomentowska@ipin.edu.pl
+48 (22) 45 82 764, fax: +48 (22)45 82 850
III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab.n. med. Marek Jarema, jarema@ipin.edu.pl
Sekretariat: Monika Skrzyńska, mskrzynska@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 510
Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Katarzyna Kucharska, kkucharska@ipin.edu.pl
tel. +48 (22)45 82 607
Sekretariat: Danuta Grabowska, grabows@ipin.edu.pl, +48 (22)45 82 563
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Remberk, bremberk@ipin.edu.pl
Sekretariat: Teresa Kuczyńska, klinikadim@ipin.edu.pl, tel +48 (22)45 82 631
Klinika Psychiatrii Sądowej Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Heitzman, heitzman@ipin.edu.pl
Sekretariat: Hanna Bączkowska, tel. +48 (22)45 82 859, +48 (22)45 82 860, faks +48 (22)45 82 664,
Asystent prawny: mgr Anna Walczyna –Leśko
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Kierownik: dr hab. n. hum. Maryla Sawicka, sawicka@ipin.edu.pl, tel.+48 (22)45 82 587, tel. +48 (22)45 82 762
Sekretariat: mgr Anna Stołowska stolow@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 521, tel./faks 85 89 172
NEUROLOGIA
I Klinika Neurologiczna Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Halina Sienkiewicz – Jarosz , hjaroszw@ipin.edu.pl,
tel. bezp. +48 (22)84 22 725;
Sekretariat: Will Emilia,neurol1@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 548, fax: +48 (22)45 82 566
II Klinika Neurologiczna
2nd Department of Neurology
Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, ikurkowska@ipin.edu.pl
Sekretariat: Pilikowska Magdalena neuro2@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 537, fax +48 (22)842 40 23
Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Kierownik: , tel. +48 (22)45 82 889
Klinika Neurochirurgii Kierownik: p. o dr n. med. Paweł Nauman
Sekretariat: Aleksandra Pajączkowska, tel. +48 (22)21 82 202, faks +48 (22)21 82 203

.

ZAKŁADY
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Kierownik: dr n. hum. Jacek Moskalewicz moskalew@ipin.edu.pl,
tel. bezp. +48 (22)45 82 784;
Sekretariat:,@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 , fax: +48 (22)45 82 779
Zakład Neurochemii Kierownik: prof. hab. n. med. Adam Płaźnik plaznik@ipin.edu.pl,
tel. bezp. +48 (22)45 82 ;
Sekretariat:,mgr Dobrzyńska Anna,@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 732, fax: +48 (22)45 82 771
Zakład Genetyki Kierownik: dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk makaruk@ipin.edu.pl,
tel. bezp. +48 (22)45 82 610;
Sekretariat:,zaremba@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 , fax: +48 (22)45 82
Zakład Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr n, med, Wojciech Jenajczyk @ipin.edu.pl,
tel. bezp. +48 (22)45 82 742 ;
Sekretariat:Anna Rakowiecka,neurofiz@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 713,
Zakład Neuropatologii Kierownik: Prof. hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz bobrow@ipin.edu.pl,
tel. bezp. +48 (22)45 82 715;
Sekretariat:,,
tel. +48 (22)45 82 646, +48 (22)45 82 715
Zakład Neuroradiologii Kierownik: dr n. med. Wojciech Czepiel: wczepiel@ipin.edu.pl,
tel. bezp. +48 (22)45 82 ;
Rejestracja:,,
tel. +48 (22)45 82 529 , +48 (22)45 82 719
Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik: dr n. hum Daria Biechowska @ipin.edu.pl,
tel. bezp. +48 (22)45 82 615 ;
Sekretariat: Edyta Włodarczyk, zzp@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 615 , fax: +48 (22)45 82 615, faks +48 (22)85 89 174
Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kierownik: dr n. med. Bogusław Habrat habratb@ipin.edu.pl,
tel. bezp. +48 (22)45 82 ;
Sekretariat:Jolanta Jamrozik,jamrozik@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 , fax: +48 (22)45 82
Zakład Leczenia Środowiskowego Kierownik: @ipin.edu.pl,
tel. bezp. +48 (22)45 82 ;
Sekretariat:,@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 , fax: +48 (22)45 82