INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

II KLINIKA NEUROLOGICZNA


STRUKTURA ORGANIZACYJNA
__________________________________

II Klinika Neurologiczna
Kierownik: dr hab. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiNOddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu

Ordynator: dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek


Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Ordynator: dr hab. med. Iwona Sarzyńska-Długosz


Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej
Kierownik: lek. Wojciech Wicha


Pracownia Neuropsychologii Klinicznej
Kierownik: dr hab. med. Joanna Seniów, Prof. IPiN


Pracownia Fizjoterapii

Kierownik: dr n. kultury fizycznej Maciej Krawczyk


Pracownia Ultrasonografii i Diagnostyki Naczyniowo-Kardiologicznej
Kierownik: dr n. med. Marta Skowrońska


Pracownia Neuroimmunologii


Poradnie Specjalistyczne