INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

II KLINIKA NEUROLOGICZNA


ODDZIAŁ OGÓLNY I LECZENIA UDARU MÓZGU
________________________________________

Obecnie Oddział Neurologiczny, w skład którego wchodzi Pododdział Udarowy liczy 40 łóżek. Na początku 2012 roku oddano do użytkowania nową część oddziału składającą się z 6 stanowisk intensywnego nadzoru (wyposażonych w sprzęt do monitorowania funkcji życiowych oraz respiratory) oraz 6 łóżek dla intensywnego monitorowania ostrych przypadków neurologicznych, w roku następnym przeprowadzono modernizację pozostałej części oddziału.


Oddział specjalizuje się w leczeniu chorób naczyniowych mózgu, stwardnienia rozsianego, choroby Wilsona i padaczki.

W oddziale prowadzone jest leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu. Wykonywane są zabiegi angioplastyki i stentowania tętnic szyjnych, zabiegi endowaskularnej embolizacji naczyniaków mózgu, zabiegi trombolizy dotętniczej  oraz zabiegi mechanicznej embolektomii w ostrym udarze niedokrwiennym.

 

Oddział Ogólny II Kliniki Neurologicznej czterokrotnie, a Oddział Udarowy jednokrotnie zostały uznane za najlepsze oddziały neurologiczne w Polsce w rankingach organizowanych przez Newsweek Polska.

              

Oddział posiada Akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego oraz na prowadzenie staży cząstkowych w zakresie innych specjalizacji.