INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

II KLINIKA NEUROLOGICZNA


Marta Skowrońska
_______________________________________________
              

STANOWISKO
I MIEJSCE PRACY:
     Asystent; II Klinika Neurologiczna, IPIN
DATA URODZENIA:     20.05.1977
OBYWATELSTWO:     polskie
STAN RODZINY:          mężatka

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIE PODYPLOMOWE:
1996 – 2002                 Akademia Medyczna w Warszawie:
2002 – 2003                 staż specjalizacyjny: CSK MSWiA ul. Wołoska 137, Warszawa
2006                             staż w Pracowni Ultrasonografii w Mannheim, Niemcy (w ramach EFNS)

STOPNIE NAUKOWE I ZAWODOWE
2002                              Dyplom lekarza
2008                              Doktor nauk medycznych

ZATRUDNIENIE:
2003 - 2007                 Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej Akademii

                                    Medycznej w Warszawie: studia doktoranckie
2004 – nadal               II Klinika Neurologiczna IPIN

ORGANIZACJE I TOWARZYSTWA NAUKOWE
Polskie Towarzystwo Neurologiczne
PTN – Sekcja Neurosonologii
European Society of Neurosonology and Cerbral Hemodynamics

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA: choroby naczyniowe OUN

GŁÓWNE PUBLIKACJE
1. Anna Członkowska, Adam Kobayashi, Marta Skowrońska, Maciej Niewada, Iwona Sarzyńska-Długosz. Trombolysis for stroke in Poland: first 2 years of experience. International Journal of Stroke 2006; 1: 111-112
2. Maciej Niewada, Marta Skowrońska, Danuta Ryglewicz, Bogumił Kamiński, Anna Członkowska on behalf of the Polish National Stroke Prevention and Treatment Collaborative Group. Acute ischemic stroke care and outcome in Center participating in the Polish National Stroke Prevention and Treatment registry. Stroke 2006; 37: 1837-1843
3. Czlonkowska A, Kobayashi A, Skowrońska M, Niewada M, Sarzyńska-Długosz I. Thrombolysis for stroke in Poland: first 2 years of experience. Int J Stroke 2006: 1(2):111-2
4. Adam Kobayashi, Marta Skowrońska, Tomasz Litwin, Anna Członkowska. No previous experience with intravenous thrombolysis for acute ischaemic stroke does not influence the proportion of patients treated. Emergency Medicine Journal 2007 24(2):96-9
5. Eliza Lewandowska, Anna Leszczyńska, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Marta Skowrońska, Hanna Mierzewska, Elżbieta Pasennik, Anna Członkowska. Ultrastructural picture of blood vessels in muscule and skin biospsy in CADASIL. Folia Neuropathologica 2006; 44(4): 265-273
6. Czlonkowska A, Skowrońska M, Niewada M. Stroke service in Central and Eastern Europe. Int J Stroke 2007, 2(4): 276-278
7. SCOPE (Stroke Complications and Outcomes Prediction Engine) Collaborations; IST, Lewis SC, Sandercock PA, Dennis MS. Predicting outcome in hyper-acute stroke: validation of a prognostic model in the Third International Stroke Trial (IST3). J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008 79(4):397-400
8. Skibicka I, Niewada M, Skowrońska M, Czlonkowska A, Czlonkowski A. Poststroke service In Poland: results of 2-year prospective, observational study. Int J Stroke 2009 4(5): 318-319
9. ACES Investigators. The Asymptomatic Carotid Emboli Study: a study design and baseline results. Int J Stroke 2009 4(5): 398-405