INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

II KLINIKA NEUROLOGICZNA


HISTORIA KLINIKI
__________________

Klinika powstała w 1973 roku, gdy Instytut przeniósł się z Tworek do nowego budynku w Warszawie. Początkowo nosiła nazwę Kliniki Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego, ale ze względu na szersze zainteresowania naukowe i kliniczne w 1996 roku zmieniono nazwę na II Klinika Neurologiczna.

Od 1973 do 1984 roku kierownikiem była prof. dr hab. med. Helena Nielubowiczowa, w latach 1985-2013 prof. dr hab. med. Anna Członkowska, natomiast od 2014 roku Kliniką kieruje prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska.

Od początku funkcjonowania kliniki istnieje Oddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu. W latach 1973-1987 r. ordynatorem była dr n. med. Jadwiga Szymchel. W latach 1987-2007 r. ordynatorem oddziału była dr n. med. Maria Barańska Gieruszczak, a od 2008 roku oddziałem kieruje dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek.

Od 1976r. z oddziału wydzielony jest Pododdział Udarowy składający się z 4-łóżkowej sali intensywnego nadzoru oraz 16 łóżek podostrej opieki nad chorymi z udarem. Pododdziałem udarowym kierowała początkowo doc. Danuta Ryglewicz, w latach 1999-2004 r.- dr n. med. T. Mendel., a od 2004r. do chwili obecnej – dr Anna Baranowska. W latach 2011-2013 przeprowadzono remont oddziału neurologicznego. Od tego czasu oddział posiada 12 łóżek monitorowanych oraz 28 ogólnych.

Oddział rehabilitacji neurologicznej powstał w 2000 r. z inicjatywy kliniki w nowo wybudowanym pawilonie łączącym się z istniejącą już częścią kliniki. Pierwszym ordynatorem oddziału został dr n. med. Jacek Zaborski (do 2003 roku), następnie w latach 2004-2005 r. oddziałem kierował dr Wojciech Wicha, w latach 2006-2010r. dr n. med. Lidia Darda-Ledzion, w latach 2010-2011 dr n. med. Anna Czernuszenko. Od 2012 oddziałem kieruje dr n. med. Iwona Sarzyńska- Długosz .

W 2000r. rozpoczął działalność Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej – kierownikiem oddziału jest dr Wojciech Wicha.

Zespół rehabilitacyjny powstał w 2000 r. po przyłączeniu do kliniki Międzyklinicznej Pracowni Kinezyterapii i Fizykoterapii działającej w Instytucie od 1977 roku.

Zespół ten składa się z dwóch pracowni:
• Fizjoterapii (kierownik dr n.kul.fiz. Maciej Krawczyk)
• Neuropsychologii Klinicznej (kierownik prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów). 

 Pracownia ultrasonograficzna istnieje od 1975 r. Początkowo prowadzono diagnostykę patologii tętnic szyjnych i obwodowych metodą Dopplera, od 1989 roku również diagnostykę dopplerowską tętnic wewnątrzczaszkowych. Od 1995 roku wykonywana jest ultrasonograficzna wizualizacja tętnic, badania Echo serca (przezklatkowe i przezprzełykowe) oraz 24-godzinne monitorowanie ciśnienia krwi i rytmu serca. Początkowo pracownią ultrasonografii kierowała dr med. Maria Barańska-Gieruszczak, a od końca lat 80-tych do 2008 r. dr n. med. Anna. Rozenfeld. Obecnie pracownią kieruje dr n. med. Marta Skowrońska