INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

II KLINIKA NEUROLOGICZNA


WARUNKI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU OGÓLNEGO I LECZENIA UDARU MÓZGU ________________________________________________________________

- Leczenie planowe w Oddziale jest możliwe po kwalifikacji w naszej poradni, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza neurologa.

- Pacjent jest powiadamiany telefonicznie o terminie przyjęcia do Oddziału Ogólnego i Leczenia Udaru Mózgu

- Pacjent  zgłasza się celem przyjęcia do IZBY PRZYJĘĆ w godzinach 8:00 - 10:00

- Pacjenci przyjmowani do szpitala powinni posiadać:

1. komplet wymaganych dokumentów, to jest:

•  ważne skierowanie, zawierające oprócz rozpoznania lekarskiego, pełne dane osobowe pacjenta/pacjentki (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL i adres zamieszkania).

•  dokumenty potwierdzające dane osobowe - dowód osobisty ewentualnie paszport,

•  dokument potwierdzający ubezpieczenie.

2. dotychczasową dokumentację medyczną (jeśli taką posiadają)

3. rzeczy osobiste:

•  Przybory toaletowe

•  Ręcznik

•  Piżamę i kapcie

•  Bieliznę osobistą