INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

II KLINIKA NEUROLOGICZNA


INFORMACJE DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH
_______________________________________________

Klinika udziela wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób neurologicznych. Szczególnie  specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu udaru mózgu,  choroby Wilsona, stwardnienia rozsianego i padaczki. 

I. Oddział Ogólny i Leczenia Udarów Mózgu.            

Sekretariat kliniki tel. 22-4582653

czynny w godz. 8-15.30.

II. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kwalifikację do oddziału prowadzi dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz 

Zapisy na konsultacje tel. 22-4582820 

III. Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Kwalifikację do oddziału prowadzi dr Wojciech Wicha

Zapisy na konsultacje tel. 22-4582820

III. Pracownia neuroimmunologii

Pracownia prowadzi badania w kierunku obecności oligoklonalnych IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym,  obecności przeciwciał przeciwko gangliozydom w surowicy krwi, obecności przeciwciał przeciwneuronalnych w surowicy krwi i ich specyfikację oraz badania genetyczne w kierunku choroby Wilsona.

  WIĘCEJ  INFORMACJI

IV. Poradnie Specjalistyczne

Poradnie prowadzą konsultacje i kwalifikacje do przyjęcia na oddział w celu planowej hospitalizacji. Przyjęcia do Poradni na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego.

Zapisy prowadzi Rejestracja Poradni tel. 22-4582826.