INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

II KLINIKA NEUROLOGICZNA


ORGANIZACJA KURSÓW SZKOLENIOWYCH I KONFERENCJI
_______________________________________

Konferencja Naukowa:

POWIKŁANIA FARMAKOTERAPII STOSOWANEJ W UDARZE MÓZGU

UDAR JAKO POWIKŁANIE FARMAKOTERAPII

8 grudzień 2017 roku.

Sala Konferencyjna Instytutu Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Plan Konferencji TUTAJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja szkoleniowa:

„Co nowego w udarze w 2017? – zastosowania praktyczne”

7 grudzień 2017r.

Sala Konferencyjna Instytutu Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Plan Konferencji TUTAJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja Naukowa:

REHABILITACJA W NEUROLOGII

15 –lecie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej IPiN

20 listopada 2015 roku.

Sala Konferencyjna Instytutu Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Plan Konferencji TUTAJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja szkoleniowa:

„Co nowego w udarze w 2015? – zastosowania praktyczne”

19 listopada 2015r.

Sala Konferencyjna Instytutu Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Plan Konferencji TUTAJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------