INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

II KLINIKA NEUROLOGICZNA


KONTAKT
_______________

Sekretariat Kierownika Kliniki

Tel. 22-45-82-537

Fax. 22-84-24-023

e-mail: neuro2@ipin.edu.pl


Sekretariat Oddziału Ogólnego i Leczenia Udaru Mózgu

Tel. 22-45-82-653

Fax. 22-84-29-322

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ogólnego i Leczenia Udaru Mózgu

Tel. 22-45-82-535

Sekretariat Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej


Tel. 22-45-82-820

Fax. 22-84-22-634

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Tel. 22-45-82-814

Rejestracja Oddziału Dziennego Rehabilitacji Neurologicznej

Tel. 22-45-82-730

Pracownia Ultrasonografii i Diagnostyki Naczyniowo-Kardiologicznej

Tel. 22-45-82-647

Pracownia Neuroimmunologii

Tel. 22-45-82-804

tel./ fax. 22-45-82-593