Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów


Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Zaprasza

na X Seminarium

 poświęcone realizacji środka zabezpieczającego w psychiatrii, pt:

Potrzeby, zachcianki i prawa – jakość życia a odpowiedzialność za ZDROWIE”

17 października 2017 r., godz. 11.00

Sala Konferencyjna Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN (nowy budynek)

Warszawa, ul. Sobieskiego 9

Komunikat

Karta Zgłoszeniowa

Program Seminarium

Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 250 zł. Prosimy o przesłanie na adres: klinikapsychiatriisadowej@gmail.com zgłoszenia uczestnictwa wraz z kserokopią wpłaty na konto 78 1020 1156 0000 7702 0006 8015 (z dopiskiem: ”X Seminarium KPS”) do dnia 10.10.2017 roku.

Informujemy, że w dniu następnym, tj. 18.10.2017 r. odbędzie się także w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN Międzynarodowa Konferencja z psychiatrii sądowej w ramach projektu COST ACTION IS1302, pt:

„19 countries, 17 languages, 1 goal.

European collaboration in research and clinical practice

for Long-term Forensic Psychiatric Care”

 

Program

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Prosimy jedynie o zgłoszenie udziału na adres: klinikapsychiatriisadowej@gmail.com


 

Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

zaprasza

na IX Seminarium

poświęcone realizacji środka zabezpieczającego w psychiatrii

 „Środki zabezpieczające w psychiatrii. Kompleksowość diagnozy i leczenia

15 listopada 2016 r., godz. 11.00

Sala Konferencyjna Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN (nowy budynek),

Warszawa, ul. Sobieskiego 9

Komunikat
Karta zgloszeniowa
Program Seminarium


Kryzys Psychotyczny – seminarium poświęcone pamięci Katarzyny Muskat


SEKCJA NAUKOWA PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ I REHABILITACJI

FILIA WARSZAWSKA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

zaprasza na

TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

OD 10.X.2015 do 16.X.2015

wykłady, seminaria, wydarzenia w wielu dzielnicach Warszawy

TZP kalendarium


SEKCJA NAUKOWA PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ I REHABILITACJI

FILIA WARSZAWSKA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

zaprasza na

IV Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

„Godność w zdrowiu psychicznym”

z okazji

ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

9 października 2015

Pałac Kultury i Nauki

program


Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN
zaprasza
na VIII Seminarium
poświęcone realizacji środka zabezpieczającego w psychiatrii
„Wymiar POPRAWY dla psychiatry, sędziego, obrońcy i …obywateli”
17 listopada 2015 r., godz. 11.00

Sala Konferencyjna Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN (nowy budynek),
Warszawa, ul. Sobieskiego 9
Komunikat, program i karta zgłoszeniowa


Konferencja Naukowa:

REHABILITACJA W NEUROLOGII

15 –lecie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej IPiN

20 listopada 2015 roku.

Sala Konferencyjna
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Plan Konferencji TUTAJ

 

————————————————————————————————————————————————————
 

Konferencja szkoleniowa:

„Co nowego w udarze w 2015? – zastosowania praktyczne”

19 listopada 2015r.

Sala Konferencyjna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Plan Konferencji TUTAJ

 


Zapraszamy na konferencję naukową dotyczącą realizacji projektu POIG,
która odbędzie się 28.03.2014 (piątek) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

„Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii.”


Miejsce obrad: duża Sala Konferencyjna (I piętro); godz.: 9.30-15.00
Udział w konferencji jest bezpłatny

Uczestnicy otrzymają certyfikat oraz 5 punktów edukacyjnych
Formularz zgłoszeniowy     Program konferencji

email: konferencjaspg@ipin.edu.pl


Konferencja naukowa:

” FARMAKOLOGIA W PROFILAKTYCE I LECZENIU UDARU MÓZGU – PUŁAPKI I ZAGROŻENIA””

25 października 2013 roku, godz. 10:00

Sala Konferencyjna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Zaproszenie i forma zgłoszenia

Konferencja naukowa poprzedzona będzie konferencją szkoleniową:

„Co nowego w udarze? – zastosowania praktyczne”

24 października 2013r. godz.: 10:30 – 17:45

Sala Konferencyjna
II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Zaproszenie i forma zgłoszenia


Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN
zaprasza
na VI Seminarium
poświęcone realizacji środka zabezpieczającego w psychiatrii

„EGZEKWOWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA W TRAKCIE REALIZOWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO”

26 listopada 2013 r., godz. 11.00

Sala Konferencyjna Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN (nowy budynek),
Warszawa, ul. Sobieskiego 9

Komunikat i karta zgłoszeniowaW dniach 05-06.12.2013 roku we Wrocławiu, w Katedrze Psychiatrii, Wyb.Pasteura 10.
odbędzie się
X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego
„Interdyscyplinarność w psychogeriatrii”
na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Szczegółowy program kongresu zamieszczony jest na stronie www.ptpg.org.pl

 


 

Konferencja Naukowa:

„Farmakologia w profilaktyce i leczeniu udaru mózgu – pułapki i zagrożenia”

25 października 2013r. godz.: 10:00 – 16:20

Sala Konferencyjna
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Program Konferencji

 


 

Konferencja szkoleniowa:

„Co nowego w udarze – zastosowania praktyczne”

24 października 2013r. godz.: 10:30 – 16:30

Sala Konferencyjna
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Program Konferencji

 


 

Dyrekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
oraz Klinika psychiatrii Sądowej

Mają zaszczyt zaprosić wszystkich pracowników Instytutu Psychiatrii i Neurologii na uroczyste otwarcie nowej siedziby Kliniki Psychiatrii Sądowej i Oddziału o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia, które odbędzie się w dniu 2 października 2013 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN

 Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa, nt.:
” DIAGNOSTYKI I LECZENIA ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA”

18 października 2013 roku, godz. 11:00

Sala Konferencyjna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Program Konferencji


SEKCJA ELEKTROMIOGRAFII PTNK
oraz Pracownia EMG Zakładu Neurofizjologii Klinicznej IPiN
uprzejmie zapraszają na posiedzenie naukowo – szkoleniowe, które odbędzie się 18 grudnia (wtorek) 2012 roku o godz. 10:00
w dużej sali Konferencyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (I piętro) w Warszawie, ul. Sobieskiego 9

Program zebrania [DOC]Europejskie Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
organizuje w dniu 20 listopada (wtorek) 2012 roku
Doroczne Międzynarodowe Sympozjum Terapii Zaburzeń Odżywiania
Temat tegorocznego sympozjum:
Najnowsze Osiągnięcia w Neuropsychologii, Neurobiologii i Leczeniu Zaburzeń Odżywiania
Recent Adavances in Neuropsychology, Neurobiology and Treatment of Eating Disorders
Dodatkowe informacje dostępne na stronach internetowych:
www.sympozjum.ecebm.pl
www.ecebm.pl


Europejskie Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
organizuje w dniu 21 listopada (środa) 2012 roku
pierwszą z trzech części szkolenia:
Mindfulness Training for Mental Health Professionals – Dr. Tamara Russell
Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej:
www.ecebm.plKlinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
organizuje w dniu 27 listopada (wtorek) 2012 roku
V Seminarium poświęcone realizacji środka leczniczego i zabezpieczającego w psychiatrii.
Temat tegorocznego Seminarium:

„MIĘDZY ADOLESCENCJĄ A DOROSŁOŚCIĄ – PROBLEMY W TERAPII, RESOCJALIZACJI I ZABEZPIECZENIU MŁODYCH SPRAWCÓW CZYNÓW ZABRONIONYCH”.

Komunikat o Seminarium
Karta uczestnictwa

 
Europejskie Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

organizuje w dniu 20 listopada (wtorek) 2012 roku
Doroczne Międzynarodowe Sympozjum Terapii Zaburzeń Odżywiania
Temat tegorocznego sympozjum:
Najnowsze Osiągnięcia w Neuropsychologii, Neurobiologii i Leczeniu Zaburzeń Odżywiania
Recent Adavances in Neuropsychology, Neurobiology and Treatment of Eating Disorders
Dodatkowe informacje dostępne na stronach internetowych:

www.sympozjum.ecebm.pl
www.ecebm.pl


Konferencja szkoleniowa:
„POSTĘPOWANIE W UDARZE MÓZGU – AKTUALNE WYTYCZNE”

Zalecenia Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
25 pazdziernika 2012r. godz.: 10:30 – 17:45
Sala Konferencyjna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
Program konferencji TUTAJ


Konferencja naukowa:
„POSTĘPOWANIE PROFILAKTYCZNE W UDARZE MÓZGU”

26 pazdziernika 2012 roku, godz. 10:00
Sala Konferencyjna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
Program konferencji TUTAJDiagnoza zdrowia psychicznego Polaków według raportu EZOP (Epidemiologia Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępność Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej)

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ PROJEKTU EZOP
„ATAKSJA”
STOWARZYSZENIE RODZIN
Z ATAKSJĄ RDZENIOWO – MÓŻDŻKOWĄ
Polish Association for Familie with Spinocerebellar Ataxia

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza Państwa na:
Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo – Móżdżkową ”Ataksja”

Spotkanie odbędzie się :

22.09.2012 roku o godzinie 10.00
W Instytucie Psychiatrii i Neurologii
Ul. Sobieskiego 9 w Warszawie
duża sala konferencyjna, I piętro

W programie m.in. wystąpienie Pana Jacka Gralińskiego, koordynatora Zespołu „Chorób Rzadkich” oraz Pana Mirosława Zielińskiego z „Forum Orphan”.

 


Zespół Neurogenetyki Komitetu Nauk Neurologicznych PAN
oraz Zakład Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zapraszają 13.06. 2012 na konferencję

Choroby neurodegeneracyjne uwarunkowane zaburzeniami metabolizmu jonów metali


For more information and registration, please go to www.neuroimaging.ipin.edu.plPolskie Towarzystwo Psychiatryczne
Filia Warszawska Sekcji Naukowej Psychoterapii

 

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 45 82 735; e-mail: sala@ipin.edu.pl
konto: 78 1020 1156 0000 7702 0006 8015

 

Uprzejmie zapraszam na kolejne zebranie Filii Warszawskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, które odbędzie się tuż po Świętach w dniu 11 kwietnia 2012 roku o godz. 13.30. Wykład wygłosi dr Jolanta Berezowska na temat „Psychoterapia zaburzeń odżywiania się w ujęciu erickssonowskim”. Spotkanie odbędzie się w małej sali konferencyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9.

Przewodniczący Filii Warszawskiej SNP PTP
Paweł Sala


Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 14 grudnia 2011 roku o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie wieńczące upływający rok, na którym dr n.med. Helena Baran-Furga wygłosi wykład pt.
„Problemy w terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych”.

Spotkanie odbędzie się w małej sali konferencyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9.

Przewodniczący Filii Warszawskiej SNP PTP
Paweł Sala


Program Sympozjum Szkoleniowego, nt.: Zaburzeń Snu, które odbędzie się 18.11.2011r.


I Konferencja Wdrożeniowa Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zadania samorządów: doświadczenia i rozwiązania.

IV Seminarium Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN poświęcone realizacji środka zabezpieczającego w psychiatrii 29 listopada 2011

IV Seminarium Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN poświęcone realizacji środka zabezpieczającego w psychiatrii 29 listopada 2011 – KARTA ZGŁOSZENIOWA

„Problematyka chorób prionowych” 10.06.2011r., IPiN

Komisja Programowo-Szkoleniowa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej oraz Sekcja Elektromiografii PTNK, uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbędzie się w dniu 08 czerwca 2011r

„Szpital psychiatryczny wolny od dymu tytoniowego” 16.03.2011r., IPiN

Konferencja „Szpital psychiatryczny wolny od dymu tytoniowego” 16.03.2011r.

VII Ogólnopolskie spotkanie Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo – Móżdżkową „ATAKSJA”.