Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii dla pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologi w Warszawie

Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii.

Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej wykonywanie zabiegów operacyjnych w szczególności kręgosłupa oraz operacji neuroonkologicznych.
 

Archiwum:

Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Drektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w sprawie anulowania zarządzeń nr: 62/2017 z dnia 14 listopada 2017r., 65/2017 z dnia 22 listopada 2017r., 67/2017 z dnia 24 listopada 2017r.

Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej wykonywanie zabiegów operacyjnych w szczególności kręgosłupa oraz operacji neuroonkologicznych.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej w szczególności wykonywanie zabiegów endowaskularnych (50-100 zabiegów rocznie) oraz zabiegów operacyjnych w leczeniu anomalii naczyniowych.

 

Ogłoszenie o Konkursie Ofert w zakresie neurochirurgii - zabiegi operacyjne kręgosłupa i operacje neuroonkologiczne.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert w zakresie neurochirurgii - zabiegi endowaskularne i zabiegi operacyjne w leczeniu anomalii naczyniowych.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych - teleradiologia.