Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

KADRA:

Zespół pracowników naukowych składa się z 6 osób, oraz jednej doktorantki.

 

W zakładzie Neurochemii są realizowane następujące kierunki badawcze: (i) badanie neurobiologicznego podłoża indywidualnych różnic w podatności na bodźce stresowe i lekowe, (ii) analiza mechanizmów rozniecania napadów padaczkowych, w tym znaczenie czynników prozapalnych i zaburzeń w równowadze układów neuroprzekaźnikowych mózgu, (iii) badanie przyczyn oporności na rozniecanie napadów drgawkowych, (iv) analiza podłoża neurobiologicznego predyspozycji do uzależniania się od substancji psychoaktywnych, w modelach przedklinicznych. Wymienione tematy są realizowane przy pomocy modeli, technik i wyposażenia aparaturowego stosowanego w psychchofarmakologii eksperymentalnej:  model wokalizacji ultradźwiękowej motywowanej awersyjnie i apetytywnie, komputerowa analiza zachowania zwierząt, metody biochemiczne: mikrodializa struktur mózgu, HPLC, ELISA, Western-Blot, immunocytochemia, elektrofizjologia (rejestracja potencjałów wywołanych), izotopowa analiza wiązania receptorowego (analiza Scatchard’a), analiza radioimmunoenzymatyczna.

Skórzewska A. i wsp. The effect of chronic administration of corticosterone on anxiety- and depression-like behavior and the expression of GABA-A receptor alpha-2 subunits in brain structures of low- and high-anxiety rats. Horm Behav. 2013 Nov 4;65(1):6-13.

Maciejak P. i wsp. The kynurenine pathway: a missing piece in the puzzle of valproate action? Neuroscience. 2013 Mar 27;234:135-45.

Taracha E. i wsp.  Inter-individual diversity and intra-individual stability of amphetamine-induced sensitization of frequency-modulated 50-kHz vocalization in Sprague-Dawley rats. Psychopharmacology (Berl). 2012, 222(4):619-32

Szyndler J. i wsp., J Neural Transm. The effects of electrical hippocampal kindling of seizures on amino acids and kynurenic acid concentrations in brain structures. 2012 Feb;119(2):141-9.