Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

KIEROWNIK:

Prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz, e-mail: bobrow@ipin.edu.pl, tel. 22 45 82 715

KADRA:

Dr n. przyrod. Eliza Lewandowska tel.(22) 45 82 723, e- mail: lewandow@ipin.edu.pl

Dr n. przyrod. Paulina Felczak tel. (22) 45 82 722, e-mail: pfelczak@ipin.edu.pl

Dr n. med Tomasz Stępień tel. (22)45 82 768, e-mail: tstepien@ipin.edu.pl

Lek. Janusz Lenart tel. (22) 45 82 632

Dr med. Sylwia Tarka tel. (22) 45 82 524, e-mail: neuropat@ipin.edu.pl

Dr med. Elżbieta Michalak tel. (22) 45 82 646, e-mail: neuropat@ipin.edu.pl

Zakład zajmuje się działalnością diagnostyczną, naukową i dydaktyczną. Udziela wysokospecjalistycznych świadczeń diagnostycznych w zakresie biopsji skórno-mięśniowych, biopsji i wycinków neurochirurgicznych oraz prowadzi diagnostykę autopsyjną mózgu i rdzenia kręgowego. Szczególnie specjalizuje się CADASIL-u, chorobach metabolicznych, chorobach otępiennych ( w tym chorobie Alzheimera, otępieniu czołowo-skroniowym i postępującym porażeniu nadjądrowym) oraz w diagnostyce guzów mózgu. Prowadzi badania naukowe w tematach statutowych i grantach. Tematyka badań obejmuje badanie patogenezy oraz obrazu neuropatologicznego chorób OUN oraz uzależnień. Zakład organizuje kursy w zakresie neuropatologii dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie neurologii i neuropatologii. Prowadzi także staże dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie genetyki klinicznej. Struktura zakładu obejmuje: Pracownię Neuropatologii Klinicznej, Pracownię Neuropatologii Doświadczalnej, Pracownię Mikroskopii Elektronowej, Pracownię Patomorfologii, Bank Mózgów.

Udar mózgu: analiza bezpośredniej przyczyny udarów niedokrwiennych i krwotocznych. Badanie obrazu neuropatologicznego mózgu w Mózgowej angiopatii amyloidowej, ocena „gomów” i patologii ścian naczyń w CADASILu w korelacji z badaniami genetycznymi oraz badanie uszkodzeń ścian naczyń mózgowych w nadciśnieniu i miażdżycy.

Choroby neurozwyrodnieniowe: badanie odkładania się izoform białka Tau (3R i4R) w korelacji z ultrastrukturalną oceną patologii neurofilamentów i badań genetycznych. Określenie różnic w ekspresji białek wiążących wapń w komórkach nerwowych i w astrogleju.

Choroby psychiczne, uzależnienia: ocena obrazu morfologicznego mózgu w szczurzym modelu doświadczalnym w uzależnieniu na substancje psychoaktywne.

 1. Działalność statutowa
 • Mechanizmy neurodegeneracji i neuroplastyczności w ośrodkowym układzie nerwowym. Etiopatogeneza i leczenie wybranych chorób układu nerwowego – udar mózgu, choroba Wilsona, stwardnienie rozsiane, choroby zwyrodnieniowe. (2012-2015)
 • Ekspresja białek wiążących wapń w sieci neuronalno-glejowej w chorobach neurozwyrodnieniowych. (2013-2015).
 • Analiza przebiegu neurogenezy u dorosłych ludzi w chorobach naczynio- pochodnych. (2015-2018).

2. Granty

 • Poszukiwanie biologicznego podłoża zróżnicowanej podatności na substancje psychoaktywne u szczurów na podstawie sensytyzacji amfetaminą.(2012-2015)

3. Współpraca

 • Projekt badania przyczyn choroby Alzheimera: weryfikacja hipotezy cyklu komórkowego
 • Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Analiza ultrastrukturalna zmian w mózgach dzieci z chorobą Downa. Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Staten Island, New York , USA

Metody badawcze i aparatura: histologiczne, immunohistochemiczne, ultrastrukturalne, morfometryczne.

Mikrotomy w tym półkulowy, mikroskop elektronowy Opton DPS 109.

Bank Mózgów (archiwum fragmentów mózgów, bloczków parafinowych i preparatów – ok. 5 tysięcy).

 1. Tadeusz Mendel, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Tomasz Stępień, Radosław Michalik. Dynamic course of an intracerebral hemorrhage – case report. Dynamika przebiegu krwotoku śródmózgowego – opis przypadku. Post. Psychiatr. Neurol. – 2015, vol.24, nr 1, s.38-44.
 2. Jerzy Wegiel, Michael Flory, Izabela Kuchna, Krzysztof Nowicki, Shung Yong Ma, Humi Imaki, Jarek Wegiel, Janusz Frackowiak, Bożena Mazur Kolecka, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Eric London, Thomas Wisniewski, Patrick R. Hof, Ted W. Brown. Neuronal nucleus and cytoplasm volume deficit in children with autism and volume increase in adolescents and adults. Acta Neuropathol. Commun. – 2015, vol.3, art. 2, s.1-17.
 3. Teresa Wierzba-Bobrowicz, Sylwia Tarka, Tomasz Stępień, Henryk Koziara, Bartosz Królicki. Focal cortical dysplasia in patients with drug resistant epilepsy. Neuropathological features. Folia Neuropathol. – 2014, vol.52, nr 4, s.479.
 4. Teresa Wierzba-Bobrowicz, Eliza Lewandowska, Jacek Zaremba, Mariusz Berdyński, Cezary Żekanowski, Tomasz Stępień, Paulina Felczak, Sylwia Tarka. Frontotemporal lobar degeneration with MAPT mutation in an Italian-Polish family. A case report. Folia Neuropathol. – 2014, vol.52, nr 4, s.457-466.
 5. Tadeusz Mendel, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Tomasz Stępień, Grażyna Maria Szpak. beta-amyloid deposits in veins in patients with cerebral amyloid angiopathy and intracerebral haemorrhage. Folia Neuropathol. – 2013, vol.51, nr 2, s.120-126.
 6. Eliza Lewandowska, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Julia Buczek, Grażyna Gromadzka, Dorota Dziewulska. CADASIL patient with extracellular calcium deposits. Folia Neuropathol. – 2013, vol.51, nr 4, s.302-311
 7. Tadeusz Andrzej Mendel, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Eliza Lewandowska, Tomasz Stępień, Grażyna Maria Szpak. The development of cerebral amyloid angiopathy in cerebral vessels. A review with illustrations based upon own investigated post mortem cases. Pol. J. Pathol. – 2013, vol.64, nr 4, s.260-267.
 8. Eliza Lewandowska, Tomasz Stępień, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Paulina Felczak, Grażyna M. Szpak, Elżbieta Pasennik. Alcohol-induced changes in the developing cerebellum. Ultrastructural and quantitative analysis of neurons in the cerebellar cortex. Folia Neuropathol. – 2012, vol.50, nr 4, s.397-406.
 9. Tomasz. Stępień, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Eliza Lewandowska, Grażyna M. Szpak, Elżbieta Wyroba. Analysis of cerebellar cortical cells in Alzheimer’s disease. Clin. Neuropathol. – 2012, vol.31, nr 4, s.286.
 10. Tomasz Stępień, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Eliza Lewandowska, Grażyna Maria Szpak. Morphological and quantitative analysis of cerebellar cortical cells in Alzheimer’s disease. Folia Neuropathol. – 2012, vol.50, nr 3, s.250-260.
 11. Teresa Wierzba-Bobrowicz, Eliza Lewandowska, Tomasz Stępień, Grażyna M. Szpak. Differential expression of calbindin D28k, calretinin and parvalbumin in the cerebellum of pups of ethanol-treated female rats. Folia Neuropathol. – 2011, vol.49, nr 1, s.47-55.
 12. Eliza Lewandowska, Dorota Dziewulska, Magdalena Parys, Elżbieta Pasennik. Ultrastructure of granular osmiophilic material deposists (GOM) in arterioles of CADASIL patients. Folia Neuropathol. – 2011, vol.49, nr 3, s.174-180.
 13. Eliza Lewandowska, Grażyna M. Szpak, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Joanna Modzelewska, Tomasz Stępień, Elżbieta Pasennik, Bogna Schmidt-Sidor, Janina Rafałowska. Capillary vessel wall in CADASIL angiopathy. Folia Neuropathol. – 2010, vol.48, nr 2, s.104-115.
 14. Tadeusz Mendel, Ewa Bertrand, Grażyna M. Szpak, Tomasz Stępień, Teresa Wierzba-Bobrowicz. Cerebral amyloid angiopathy as a cause of an extensive brain hemorrhage in adult patient with Down’s syndrome – a case report. Folia Neuropathol. – 2010, vol.48, nr 3, s.206-211.
 15. Eliza Lewandowska, Grażyna M. Szpak, Joanna Modzelewska, Elżbieta Pasennik. Wilson’s disease – ultrastructural examination. Post. Psychiatr. Neurol. – 2010, t.19, nr 4, s.331-333.