Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Nr sprawy Przedmiot przetargu
1/2014 Dostawa rękawiczek chirurgicznych i produktów z fizeliny
2/2014 Dostawa drobnego sprzętu medycznego
Pakiet I cewniki, dreny, elektrody, igły, strzykawki
Pakiet II baseny, kaczki, kraniki infuzyjne, maski tlenowe, pojemniki na zużyte igły, worki na mocz
Pakiet III folia chirurgiczna
Pakiet IV cranofix, klipsy Raneya
Pakiet V dreny i końcówki do aparatu Selektor
Pakiet VI wkłady jednorazowe kompatybilne ze zbiornikami firmy Medela
Pakiet VII wkłady jednorazowe kompatybilne ze zbiornikami firmy Medela
Pakiet VIII nici chirurgiczne
Pakiet IX wielorazowy filtr wydechowy do respiratorów NPB serii 700
Pakiet X woda sterylna do nawilżania gazów w tlenoterapi biernej
Pakiet XI materiał żywiczny do plastyki ubytków czaszkowych
Pakiet XII zawory dostępu bezigłowego, bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej
Pakiet XIII jednorazowe wkłady do ramy sterodaktycznej „Elekta”
4/2014 Dostawa ręcznika papierowego w roli, ręcznika papierowego w listkach, dozowników na mydło, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, mydło,ścierki, rękawice, szczotki dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii
5/2014 Dostawa botoxu, xeominu, dysportu i środków dezynfekcyjnych
6/2014 Dostawa odczynników – cztery pakiety
7/2014 Usługa ochrony obiektów, osób i mienia na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii
8/2014 implanty niędzytrzonowe odcinka szyjnego, protezy dysku szyjnego, protezy trzonu kręgosłupa szyjnego, zbiorniki CSF
9/2014 utrzymania pełnej i nieprzerwanej sprawności eksploatacyjnej systemu elektroenergetycznego, sanitarnego, poprzez stałą konserwację i naprawy oraz usługi w zakresie robót budowlanych o charakterze bieżących napraw w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
10/2014 DOSTAWĘ leków różnych, środków kontrastowych, metadonu, butelek do metadonu, dysportu i środków opatrunkowych DLA INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
Pakiet I – leki różne
Pakiet II – jomeron
Pakiet III – methadone hydrochloridi
Pakiet IV – natrium chloratum
Pakiet V- butelki
Pakiet VI – ultravist
Pakiet VII – omniscan
Pakiet VIII – dysport
Pakiet IX – przylepce
Pakiet X – naso-fix
11/2014 Dostawa papieru ksero dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii
1/W/2014 Przetarg na wynajem lokalu z przeznaczeniem na sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego
12/2014 zestawy do stymulacji struktur głębokich mózgu
14/2014 dostawa drobnego sprzętu medycznego do zabiegów wewnątrz naczyniowych w obrębie głowy i szyji w podziale na pakiety.