Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Biuro rzecznika

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Bezpłatna infolinia: 800 190 590 w godz.9.00-21.00 od poniedziałku do piątku

 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu
i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

(Dz. U. Nr 16, poz.126 z późn. zm.).


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa