W tym tygodniu w Instytucie
2011-11-28 do 2011-12-02

wtorek, 2011-11-29


Sala seminaryjna II Kliniki Neurologicznej (niski parter), godz. 12.00
Demonstracja mikroskopowa Zakładu Neuropatologii
Program do wglądu w sekretariacie Zakładu

Duża sala konferencyjna, godz. 11.00-17.00
IV Seminarium Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN poświęcone realizacji środka zabezpieczającego w psychiatrii
 
 

czwartek, 2011-12-01


Duża sala konferencyjna, godz. 10.30
Posiedzenie Rady Naukowej
 
 

Kolegium 2011-11-23:


Informacje z kolegium dostępne tylko w drukowanej wersji tygodniówki
 
 

Informacje:


Dyrektor ds. lecznictwa, dr Ewa Gardyńska-Ziemba, zaprasza wszystkich lekarzy na wykłady wznowionego cyklu „Spotkania z nowoczesną psychiatrią i neurologią”.
We wtorek 13 grudnia 2011 r.o godz.12:00, w dużej sali konferencyjnej IPiN, przedstawione zostaną trzy wykłady:
1) dra Rodryga Reszczyńskiego z III Kliniki Psychiatrycznej IPiN pt. „Co oznacza skuteczna terapia schizofrenii. Efficacy, effectiveness”,
2) dr Justyny Holka-Pokorskiej z III Kliniki Psychiatrycznej IPiN pt. „Poprawa współpracy lekarz-pacjent jako metoda zwiększenia skuteczności terapii schizofrenii. Co to jest dialog motywujący?”
3) dr Barbary Remberk z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN pt. „Funkcje poznawcze w schizofrenii. Możliwość interwencji farmakologicznej i wpływ na rokowanie z uwzględnieniem wyników badań własnych”.

KONFERENCJE

Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia i zaprasza na I Konferencję Wdrożeniową Narodowego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego pt. „Zadania samorządów: doświadczenia i rozwiązania”, która odbędzie się odbędzie się 5 grudnia 2011 roku w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przy ul. Jana Sobieskiego 9.
Konferencja ma na celu podsumowanie i wstępną ewaluację pierwszego roku wdrażania i realizacji zadań, wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, nałożonych na administrację publiczną przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128). Celem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest unowocześnienie opieki zdrowotnej i poprawa jakości leczenia osób z problemami zdrowia psychicznego oraz dążenie do podnoszenia świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na problematykę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Prawidłowe wdrożenie Programu, przez wszystkich realizatorów NPOZP, ma kluczowe znaczenie dla właściwego wykonania wynikających z niego zadań. Konferencja będzie zatem nie tylko okazją do spotkania, ale również do wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania Programu, ekspertami z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.
Program konferencji dostępny na: www.ipin.edu.pl/wordpress/2010/03/aktualnosci-2/.