Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

OFERTA WYDAWNICZA IPiN

Książki z dziedziny:

TSPiN_okladkaKatarzyna Kucharska, Ewelina Wilkos, Maryla Sawicka: Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania. Podręcznik terapeuty

ISBN: 978-83-61705-20-8 Rok wydania: 2013 216 stron, format 156 × 230, oprawa miękka Książka wraz z płytą DVD Cena: 35 zł (w tym 5% VAT)

Podręcznik prezentuje nowatorski program terapeutyczny przeznaczony dla osób z deficytami w sferach społecznego poznania i neuropoznania (osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób, które przeszły udar mózgu). Powstał w oparciu o powszechnie stosowane w Europie i Stanach Zjednoczonych programy: SCIT (Social Cognition and Interaction Training) oraz CRT (Cognitive Remediation Therapy). TSPiN jest gotowym do zastosowania w praktyce programem terapeutycznym. Trening opiera się na psychologii uczenia, wykorzystuje techniki poznawcze i behawioralne, narzędzia testowe, karty pracy, scenki filmowe (dołączone do książki na płycie DVD), puzzle, gry. Przejrzysty układ, sesje opisane krok po kroku, a także szczegółowe wskazówki dla prowadzących trening czynią podręcznik przyjaznym dla terapeuty. Adresatami podręcznika są: psycholodzy, psychoterapeuci, neuropsycholodzy, psychiatrzy, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi oraz wszyscy zainteresowani rehabilitacją i terapią osób z deficytami w obszarze społecznego poznania i neuropoznania.

Trening Społecznego Poznania (TSP) ma na celu poprawę jakości życia emocjonalnego, naukę adekwatnego spostrzegania faktów społecznych, zrekonstruowanie procesów współodczuwania (empatii) i stylu atrybucji społecznej. Pomaga powrócić do satysfakcjonującego życia wśród ludzi osobom, którym choroba psychiczna czy neurologiczna utrudnia relacje z innymi.

Trening Neuropoznania (TN) służy stymulacji funkcji poznawczych, w tym: uwagi, pamięci i uczenia się, percepcji wzrokowo-przestrzennej, myślenia oraz funkcji wykonawczych, w tym umysłowej elastyczności, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, planowania działań, metapoznania. Pomaga usprawnić funkcjonowanie poznawcze, wzmacnia także efekty TSP oraz innych oddziaływań terapeutycznych.

„Odbiorca otrzymuje gotowy do zastosowania program terapeutyczny o dobrze ugruntowanych podstawach naukowych. Biorąc pod uwagę upośledzenie funkcjonowania wynikające z deficytów społeczno-poznawczych w udarze mózgu oraz w schizofrenii, metoda ma potencjał znaczącej poprawy jakości życia pacjentów. Ze względu na dokładny opis stosowanych procedur możliwe wydaje się zastosowanie programu w wielu ośrodkach i przez różnych terapeutów. Pierwszy krok – przygotowanie metody i narzędzi – został dzięki pracy autorek poczyniony”.

Dr hab. Filip Rybakowski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

„Treść książki i jej charakter aplikacyjny, bazujący na podstawach teoretycznych i stosowanych w praktyce klinicznej metodach będących inspiracją dla opracowania autorskiej propozycji treningów w języku polskim, uzasadniają celowość jej publikacji”.

Prof. dr hab. Danuta Kądzielawa, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Kucharska – dr hab. n. med. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Consultant Psychiatrist / Medical Director i honorary senior lecturer w Hull York Medical School w Wielkiej Brytanii. Opiekun i główny wykonawca prestiżowych projektów naukowych w kraju i za granicą. Autorka i współautorka licznych artykułów w zagranicznych i polskich czasopismach, a także kilku książek i rozdziałów książkowych głównie z zakresu procesów społecznego poznania w zdrowym i chorym mózgu.

Ewelina Wilkos – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, doktorantka w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaangażowana w realizację kilku projektów naukowych oraz terapeuta Treningu Społecznego Poznania i Neuropoznania (tspin).

Maryla Sawicka – dr hab., prof. nadzw. w Akademii Pedagogiki Specjalnej, psycholog kliniczny, psychoterapeuta certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od wielu lat leczy i wspiera osoby chore na schizofrenię w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie jest ordynatorem Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej. Autorka i współautorka wielu prac z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej, psychoterapii schizofrenii oraz znaczenia oddziaływań środowiskowych w leczeniu osób chorych psychicznie.

ksiazka_umacnianieMarta Anczewska, Jacek Wciórka (red.): Umacnianie nadzieja czy uprzedzenie

ISBN 978-83-85705-85-5, format A-5, oprawa miękka, str.132, 20 zł + 5% VAT

Inspiracją do napisania tej książki były “relacje z pierwszej ręki – świadectwa ozdrowieńców”. Prace tego rodzaju coraz częściej pojawiają się w anglojęzycznej literaturze fachowej. Osoby z doświadczeniem choroby psychicznej opisują w nich, w jaki sposób przezwyciężyły ograniczenia związane z chorobą, co pomagało w tym procesie i co umożliwiło im, mimo wszystko, wieść pełne i satysfakcjonujące życie. Książka, którą gorąco polecamy wszystkim zainteresowanym, składa się z pięciu części. Pierwsza z nich poświęcona jest analizie fenomenu nadziei i jego znaczenia w życiu każdego człowieka, a tym samym – w leczeniu i odzyskiwaniu zdrowia. Druga – zapoznaje Czytelnika z aktualnymi koncepcjami dotyczącymi procesu zdrowienia, umacniania oraz partnerskiego sprawowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W trzeciej – autorzy omawiają zagadnienie piętna choroby psychicznej oraz opisują sposoby zwalczania tego niekorzystnego zjawiska. Czwartą część stanowi m.in. zapis wspomnień o przyjacielu, jakim dla pracownika oddziału psychiatrycznego stał się jeden z jego pacjentów (“Mój przyjaciel schizofrenik”). I wreszcie piąta – to osobiste refleksje tych, którzy zmagali się z chorobą i udało im się wyjść z tego doświadczenia obronną ręką.

ksiazka_rozwikl_tajemnAaron Antonovsky: Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Tłum. z ang. Helena Grzegołowska-Klarkowska

ISBN 83-85705-24-4, format B-5, oprawa miękka, 195 str., 22 zł + 5% VAT

Co powoduje, że na kontinuum zdrowie-choroba dany człowiek znajduje się bliżej krańca “zdrowie”? Dzięki jakim czynnikom zachowuje zdrowie lub szybciej do niego wraca? Dlaczego pewni ludzie pozostają zdrowi mimo działania stresu i czynników patogennych? Od czego zależy skuteczne radzenie sobie ze stresem bez pogarszania się stanu zdrowia? W jakich warunkach stresory mogą działać leczniczo? To pytania o salutogenezę, nowe podejście do zdrowia i choroby, którego twórcą jest Aaron Antonovsky. Podejście salutogenetyczne zakłada, że nie ma dychotomicznego podziału na zdrowie i chorobę, lecz kontinuum zdrowie-choroba. Autor udziela pasjonujących i oryginalnych odpowiedzi. Najważniejsze z nich dotyczą poczucia koherencji – orientacji życiowej, czynnika niezbędnego do radzenia sobie ze stresem i zachowania zdrowia. Zawarte w książce hipotezy i wyniki badań wykraczają poza socjologię medycyny, obejmując dziedziny takie jak psychologia społeczna i rozwojowa, psychoneuroimmunologia, psychosomatyka, a także – socjologia i teoria stresu Książka adresowana jest do specjalistów z różnych dziedzin: psychologów, lekarzy i socjologów.

ksiazka_zaburz_jezykAndrzej Czernikiewicz: Przewodnik po zaburzeniach językowych w schizofrenii

ISBN 83-85705- 70-8, format A-5, oprawa miękka, 127 str., 18 zł + 5% VAT

Książka ta poświęcona jest ludziom wiele lat chorujących na schizofrenię, którzy znaczną część swego życia spędzili w szpitalach psychiatrycznych i których wypowiedzi (wypowiedzi schizofatyczne) są niezrozumiałe i nie rozumiane przez otoczenie. Niniejsza praca jest próbą zrozumienia tego, co wydaje się niemożliwe do zrozumienia – języka schizofrenii. Lekarze psychiatrzy nie mają możliwości opisywania i analizowania tego, co słyszą od swoich pacjentów, są jednak w posiadaniu olbrzymiego materiału językowego, często przez nich niezrozumianego. Książka ma na celu przybliżenie psychiatrom tego, co niepoprawnie i nazbyt ogólnie określane jest jako “formalne zaburzenia myślenia” czy “rozkojarzenie”. Terminy te są często nadużywane oraz błędnie używane. Niniejsze opracowanie pomoże właściwie określić poszczególne fenomeny językowe występujące w wypowiedziach chorych na schizofrenię, zrozumieć ich istotę oraz określić przyczyny ich powstawania.

ksiazka_ustawa

Stanisław Dąbrowski, Janusz Pietrzykowski: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz

ISBN 83-85705-30-9, Format A-5, oprawa miękka, 267 str., 12 zł + 5% VAT

Głównym zamierzeniem autorów jest przybliżenie czytelnikom założeń i celów ustawy oraz ułatwienie rozwiązywania różnorodnych problemów pojawiających się w praktyce jej stosowania. Wyjaśnia zawarte w ustawie przepisy w formie komentarza adresowanego do osób, które w codziennej pracy realizują tę ustawę, a więc do lekarzy psychiatrów, sędziów sądów rodzinnych, psychologów klinicznych, lekarzy innych specjalności, pielęgniarek, a także pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej.

ksiazka_statisticsMental Health Statistics, Poland 1990-2005. Edited by: Elżbieta Słupczyńska Kossobudzka, Ludmiła Boguszewska

IBSN 978-83-85705-82-6, format B-4, oprawa miękka, 66 str. 12 zł + 5% VAT

Przygotowana przez zespół Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia anglojęzyczna publikacja statystyczna zawiera informacje o działalności psychiatrycznej opieki medycznej i epidemiologii zaburzeń psychicznych w Polsce od roku 1990 do 2005. Obejmuje okres transformacji ustrojowych, w których nastąpił ponad dwukrotny wzrost liczby pacjentów w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Publikacja składa się z trzech części prezentujących dane statystyczne z opisem zastosowanej metodologii. Część pierwsza dotyczy zasobów systemu ochrony zdrowia psychicznego, druga trendów w rozpowszechnieniu i zapadalności na poszczególne zaburzenia psychiczne, a trzecia, przedstawiająca szczegółowe dane tylko za rok 2005, ilustruje, jak kształtowało się rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w poszczególnych rodzajach psychiatrycznej opieki z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego oraz takich zmiennych demograficznych jak płeć, wiek i miejsce zamieszkania leczonych. Publikacja jest kontynuacją podobnej, wydanej w 1994 roku, a obejmującej lata 1970-1992. Przeznaczona jest przede wszystkim dla czytelników zainteresowanych epidemiologią zaburzeń psychicznych w Polsce oraz lecznictwem psychiatrycznym jako systemem.

Wydawnictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii można zamawiać w Sekcji Wydawnictw Instytutu:

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. (022) 458 27 04, email: wydawnictwo@ipin.edu.pl

Na terenie Instytutu działa księgarnia ze specjalistycznymi wydawnictwami medycznymi,
czynna w godz.: 9.30-16.30
tel. (022) 458 26 86

O nasze książki pytajcie Państwo w księgarniach:

Księgarnia Psychologiczna “Psyche”
ul. Chodakowska 19/31 (budynek SWPS)
03-815 Warszawa
info@psyche.pl, www.psyche.pl, tel. (22) 517 96 30,
czynne 7 dni w tygodniu 10.00-18.00
Oddział we Wrocławiu – ul. Bujwida 31
Oddział w Sopocie – ul. Polna 16/20

Medyceusz S.C.
ul. Hoene-Wrońskiego 1
80-210 Gdańsk
księgarnia medyczna
http://medbook.com.pl

Księgarnia Naukowo-Medyczna
ul Piotrkowska 102a
90-004 Łódź

Księgarnia BOOKPRINT
ul. Hestii 9
80-299 Gdańsk
ksiegarnia@psychoanalityczna.pl