Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Kliknij w wybraną ofertę aby poznać szczegóły:

Sekretarka Medyczna w Klinice Neurochirurgii
Adiunkt w Zakładzie Neuropatologii
Kierownik Zakładu Radiologii IPiN
Lekarz Psychiatra do pracy W Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
Specjalista ds. Projektów Naukowych
Pielęgniarka Oddziałowa II Kliniki Neurologicznej
Specjalista/Referent ds. płac
Technik Medyczny do pracy w Pracowni EKG IPiN
Adiunkt w Klinice Neurochirurgii IPiN
Sekretarka medyczna w sekretariacie II Kliniki Neurologicznej IPiN
Technik Medyczny w Zakładzie Radiologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Pracownik inżynieryjno-techniczny do pracy w Zakładzie Neurochemii
Lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
Lekarze na pełnienie dyżurów lekarskich
Sanitariusze w Klinikach Psychiatrycznych
Informatyk/Serwisant w Dziale Informatyki
Lekarz Psychiatra w Oddziale Leczenia Zespołów Abstencyjnych
Współpraca z Lekarzem Weterynarii prowadzącym praktykę weterynaryjną
Lekarza Psychiatrę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
Specjalista Terapii Uzależnień w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
Otwarty Konkurs na Kodowanie i Wprowadzanie Danych do Zbioru
Lekarz Neurolog w I Klinice Neurologicznej
Ankieter Do Realizacji Badań Wśród Problemowych Użytkowników Narkotyków
Lokalny Koordynator Ankieterów do Realizacji Badań Wśród Problemowych Użytkowników Narkotyków
Edukator do Realizacji Programu Profilaktyki Zakażeń HCV
Lekarz Neurolog w I Klinice Neurologicznej
Nabór na Jedno Miejsce na Czteroletnich, Stacjonarnych Studiach Doktoranckich w Dziedzinie Nauk Medycznych
Kontrakt na Pełnienie Dyżurów Lekarskich dla Lekarzy Specjalistów w Dziedzinie Psychiatrii
Nabór na Jedno Miejsce na Czteroletnich, Stacjonarnych Studiach Doktoranckich w Dziedzinie Nauk Medycznych
Nabór na Jedno Miejsce na Czteroletnich, Stacjonarnych Studiach Doktoranckich w Dziedzinie Nauk Medycznych
Lekarz - Starszy Asystent w Oddziale Psychogeriatrii
Lekarz Specjalista w Dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Konkurs Otwarty Na Realizacje Wywiadów Grupowych z Osobami Używającymi Narkotyków W Zastrzykach
Konkurs Otwarty na Realizacje Wywiadów Grupowych z Osobami Pracującymi z Osobami Używającymi Narkotyków w Zastrzykach
Konkurs Otwarty na Pogłębionych Wywiadów Indywidualnych z Osobami Pracującymi z Osobami Używającymi Narkotyków w Zastrzykach
Konkurs Otwarty na Kodowanie i Wprowadzanie Danych do Zbioru
Konkurs Otwarty - Uzupełniający na Stanowisko Ankietera do Realizacji Badań Wsród Problemowych Użytkowników Narkotyków
Konkurs Otwarty - Uzupełniający na Stanowisko Lokalnego Koordynatora Ankieterów do Realizacji Badań Wsród Problemowych Użytkowników Narkotyków
Konkurs Otwarty na Stanowisko Lokalnego Koordynatora Ankieterów do Realizacji Badań Wśród Problemowych Użytkowników Narkotyków
Konkurs Otwarty na Stanowisko Ankietera do Realizacji Badań Wśród Problemowych Użytkowników Narkotyków

Warszawa, 06.02.2018 r.

                                                                                         

                                                          

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

 

 

Kierownika Zakładu Radiologii IPiN

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

·         wykształcenie wyższe medyczne;

·         posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;

·         specjalizacja w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej;

·         doświadczenie w opisywaniu badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej;

·         co najmniej 5-letni staż pracy w radiologii;

·         znajomość zagadnień związanych z działalnością Jednostki.

Oferty zawierające: kwestionariusz osobowy, podanie, kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych stopni, tytułów naukowych i specjalizacji, życiorys z charakterystyką działalności zawodowej, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji. Treść klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” składać należy w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN,
ul. Sobieskiego 9 (tel.0-22 45-82-661 lub 616) w terminie do 05.03.2018 r.