Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Kliknij w wybraną ofertę aby poznać szczegóły:

Konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Neurologicznej IPiN
Sekretarka do pracy w Europejskim Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem IPIN
Konkurs na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurochirurgii
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Psychiatrii Sądowej
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
Osoba do pracy w zwierzętarni Zakładu Farmakologii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Neurochirurgii IPIN
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Zespołów Abstencyjnych ZPiLU
Sekretarkę do pracy w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych, strategii i rozwoju IPiN
Terapeuta Zajęciowy w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji II Kliniki Neurologicznej
Lekarze na pełnienie dyżurów lekarskich
Sanitariusze w Klinikach Psychiatrycznych
Informatyk/Serwisant w Dziale Informatyki
Lekarz Psychiatra w Oddziale Leczenia Zespołów Abstencyjnych
Współpraca z Lekarzem Weterynarii prowadzącym praktykę weterynaryjną
Lekarza Psychiatrę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
Specjalista Terapii Uzależnień w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
Otwarty Konkurs na Kodowanie i Wprowadzanie Danych do Zbioru
Lekarz Neurolog w I Klinice Neurologicznej
Ankieter Do Realizacji Badań Wśród Problemowych Użytkowników Narkotyków
Lokalny Koordynator Ankieterów do Realizacji Badań Wśród Problemowych Użytkowników Narkotyków
Edukator do Realizacji Programu Profilaktyki Zakażeń HCV
Lekarz Neurolog w I Klinice Neurologicznej
Nabór na Jedno Miejsce na Czteroletnich, Stacjonarnych Studiach Doktoranckich w Dziedzinie Nauk Medycznych
Kontrakt na Pełnienie Dyżurów Lekarskich dla Lekarzy Specjalistów w Dziedzinie Psychiatrii
Nabór na Jedno Miejsce na Czteroletnich, Stacjonarnych Studiach Doktoranckich w Dziedzinie Nauk Medycznych
Nabór na Jedno Miejsce na Czteroletnich, Stacjonarnych Studiach Doktoranckich w Dziedzinie Nauk Medycznych
Lekarz - Starszy Asystent w Oddziale Psychogeriatrii
Lekarz Specjalista w Dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Konkurs Otwarty Na Realizacje Wywiadów Grupowych z Osobami Używającymi Narkotyków W Zastrzykach
Konkurs Otwarty na Realizacje Wywiadów Grupowych z Osobami Pracującymi z Osobami Używającymi Narkotyków w Zastrzykach
Konkurs Otwarty na Pogłębionych Wywiadów Indywidualnych z Osobami Pracującymi z Osobami Używającymi Narkotyków w Zastrzykach
Konkurs Otwarty na Kodowanie i Wprowadzanie Danych do Zbioru
Konkurs Otwarty - Uzupełniający na Stanowisko Ankietera do Realizacji Badań Wsród Problemowych Użytkowników Narkotyków
Konkurs Otwarty - Uzupełniający na Stanowisko Lokalnego Koordynatora Ankieterów do Realizacji Badań Wsród Problemowych Użytkowników Narkotyków
Konkurs Otwarty na Stanowisko Lokalnego Koordynatora Ankieterów do Realizacji Badań Wśród Problemowych Użytkowników Narkotyków
Konkurs Otwarty na Stanowisko Ankietera do Realizacji Badań Wśród Problemowych Użytkowników Narkotyków