Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Podstawową działalność Instytutu Psychiatrii i Neurologii wspierają aktywnie pracownicy administracyjni w następujących zespołach:

Pełnomocnicy Dyrektora IPiN

pod kierunkiem
Dyrektora Naczelnego

Prof. Dr hab. n. med. Danuty Ryglewicz

Dowiedz się więcej
Dział Spraw Pracowniczych

pod kierunkiem
Dyrektora Naczelnego

Prof. Dr hab. n. med. Danuty Ryglewicz

Dowiedz się więcej
Administracja i Zarządzanie infrastrukturą IPiN

pod kierunkiem
Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych

Mgr inż. Barbary Wiatrowskiej

Dowiedz się więcej
Dział Zamówień Publicznych
pod kierunkiem
Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych Mgr inż. Barbary Wiatrowskiej Dowiedz się więcej
Biuro Zarządzania Projektami

pod kierunkiem
Dyrektora ds. Badań Naukowych

Dr hab. n. med. Romana Stefańskiego

Dowiedz się więcej
Dział IT

pod kierunkiem
Dyrektora ds. Badań Naukowych

Dr hab. n. med. Romana Stefańskiego

Dowiedz się więcej
Dział Planowania i Dokumentacji Naukowej

pod kierunkiem Dyrektora ds. Badań Naukowych

Dr hab. n. med. Romana Stefańskiego

Dowiedz się więcej
Komórka Rozliczeń Klinicznych z NFZ

pod kierunkiem
Dyrektora ds. Lecznictwa

Dr Ewy Gardyńskiej – Ziemby

Dowiedz się więcej
Dział Księgowości

pod kierunkiem
Dyrektora ds. Ekonomicznych

Mgr Dariusza A. Ressela

Dowiedz się więcej