Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Informacje dla pacjentów:

Aktualne informacje dotyczące rodzaju działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Karta Praw Pacjenta Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Zarządzenie w sprawie informacji dotyczącej wysokości opłat za świadczenia komercyjne.
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Czas przechowywania ciała pacjenta w chłodni powyżej 72 godzin podlega opłacie 35 zł brutto za dobę.

 

 

Kliniki i zakłady naukowe IPiN

 

 

PORADNIE
Poradnia Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr. n. med. Marlena Sokół-Szawłowska,

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82 611, +48 (22)45 82 640, +48 (22)84 24 012

  W skład Poradni Neurologicznej wchodzą:

Ambulatoryjny Ośrodek Terapeutyczny “Goplańska”

Poradnia Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin

Poradnia Zaburzeń Nerwicowych

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Neurologiczna
i Neurochirurgiczna
Kierownik: dr n. med. Beata Sawicka,

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82 826,

  W skład Poradni Neurologicznej wchodzą:

Poradnia Alzhaimera

Poradnia Padaczkowa

Poradnia Parkinsona

Poradnia Stwardnienia Rozsianego

Poradnia Wilsona

Poradnia Zaburzeń Naczyniowo-Mózgowych

Poradnia Genetyczna Kierownik: prof. hab. Jacek Zaremba,

Rejestracja: tel. +48 (22)45 82

PSYCHIATRIA
I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka,

Sekretariat: Małgorzata Gorzeń, ,

tel. (22)45 82 773

  W skład I Kliniki Psychiatryczej wchodzą:
1. Centrum Leczenia Zaburzeń Psychotycznych:

a) Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny
b) Oddział Zapobiegania Nawrotom

2.Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego:

a) Mokotowski Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny
b) Mokotowski Ośrodek Terapii w Środowisku
c) Mokotowski Zespół Leczenia Środowiskowego
d) Mokotowska Poradnia Zdrowia Psychicznego

3. Pracownia Badań Klinicznych i Społecznych

a) Mokotowski Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny

 

II Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab n. med. Łukasz Święcicki,

Sekretariat: Iwona Chomentowska,

tel. (22) 45 82 764, fax: +48 (22)45 82 850

  W skład II Kliniki Psychiatryczej wchodzą:

Oddział Psychogeriatryczny F-4

Oddział Chorób Afektywnych F-7

Pracownia Psychologiczna

Pracownia Elektrowstrząsów

Pracownia Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej

III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab.n. med. Marek Jarema,

Sekretariat: Monika Skrzyńska, ,

tel. +48 (22)45 82 510

  W skład III Kliniki Psychiatryczej wchodzą:

Ursynowsko-Wilanowski Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny Zamknięty F-5

Otwarty Całodobowy Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny dla zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu F-6

Otwarty Całodobowy Oddział Terapeutyczny dla wczesnej interwencji i pierwszych epizodów psychozy F-9

Ursynowsko-Wilanowski Ośrodek Dzienny

Klinika Nerwic,
Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Katarzyna Kucharska, tel. +48 (22)45 82 607
Sekretariat: Danuta Grabowska, ,+48 (22)45 82 563
  W skład Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania wchodzą:

Specjalistyczny Pododdział Leczenia Zaburzeń Odżywiania

Oddział Całodobowy Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywinia

Oddział Dzienny Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Remberk,

Sekretariat: Teresa Kuczyńska, ,

tel +48 (22)45 82 631

Klinika Psychiatrii Sądowej Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Heitzman,

Sekretariat: Hanna Bączkowska,

tel. +48 (22)45 82 859, +48 (22)45 82 860, faks +48 (22)45 82 664,

Asystent prawny: mgr Anna Walczyna – Leśko

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Kierownik: dr hab. n. hum. Maryla Sawicka, ,

Sekretariat: mgr Anna Stołowska ,

tel. +48 (22)45 82 521, tel./faks 85 89 172

NEUROLOGIA
I Klinika Neurologiczna Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Halina Sienkiewicz – Jarosz, ,

Sekretariat: Will Emilia, ,

tel. +48 (22)45 82 548, fax: +48 (22)45 82 566

  W skład I Kliniki Neurologicznej wchodzą:

Pracownia Dopplera i USG Serca

Pracownia Neurofizjologii

II Klinika Neurologiczna

2nd Department of Neurology

Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska,

Sekretariat: Pilikowska Magdalena ,

tel. +48 (22)45 82 537, fax +48 (22)842 40 23

  W skład II Kliniki Neurologicznej wchodzą:

Oddział Ogólny II Kliniki Neurologicznej

Oddział Udarowy II Kliniki Neurologicznej

Oddział Stacjonarny Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Klinika Neurochirurgii Kierownik: dr hab. n. med. Michał Sobstyl
Sekretariat: Aleksandra Pajączkowska, tel. +48 (22)21 82 202, faks +48 (22)21 82 203
Zakład Neuroradiologii Kierownik:

Rejestracja:tel. +48 (22)45 82 529 , +48 (22)45 82 719

  W skład Zakładu Radiologii wchodzą:

Pracownia Tomografii Komputerowej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Kierownik: dr hab. n. med. Adam Kobayashi, , tel. +48 (22)45 82 889

Sekretariat:

tel.

ZAKŁADY
Zakład Badań nad Alkoholizmem
i Toksykomaniami
Kierownik: dr n. hum. Jacek Moskalewicz, ,

Sekretariat:
,@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82
, fax: +48 (22)45 82 779

Zakład Neurochemii Kierownik: prof. hab. n. med. Adam Płaźnik, ,

Sekretariat: mgr Dobrzyńska Anna,@ipin.edu.pl,

tel. +48 (22)45 82 732, fax: +48 (22)45 82 771

Zakład Genetyki Kierownik: dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk, ,

Sekretariat:,,

tel. +48 (22)45 82 , fax: +48 (22)45 82

  W skład Zakładu Genetyki wchodzą:

Pracownia Genetyki Klinicznej z Poradnią Genetyczną

Pracownia Analizy DNA

Pracownia Cytogenetyczna

Pracownia Metaboliczna

Pracownia Molekularnych Podstaw Chorób Neurodegeneracyjnych

Zakład Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr n. med. Wojciech Jernajczyk,@ipin.edu.pl,

Sekretariat: Anna Rakowiecka, ,

tel. +48 (22)45 82 713,

  W skład Zakładu Neurofizjologii Klinicznej wchodzą:

Pracownia EEG, Potencjałów Wywołanych i Badań nad Snem

Pracownia EMG

Pracownia Potencjałów Wywołanych

Pracownia Potencjałów Wzrokowych i Słuchowych

Zakład Neuropatologii Kierownik: Prof. hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz, ,

Sekretariat:,

tel. +48 (22)45 82 646, +48 (22)45 82 715

Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik: dr n. hum. Daria Biechowska, @ipin.edu.pl,

Sekretariat: Edyta Włodarczyk, ,

tel. +48 (22)45 82 615 , fax: +48 (22)45 82 615, faks +48 (22)85 89 174

Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kierownik: dr Andrzej Silczuk, ,

Sekretariat: Jolanta Jamrozik, ,

tel. +48 (22) 4582 740, fax: +48 (22) 651 93 11

Zakład Leczenia Środowiskowego Kierownik:


@ipin.edu.pl
,Sekretariat:,


@ipin.edu.pl
,tel. +48 (22)45 82 , fax: +48 (22)45 82
 
 
 
 
Web Design BangladeshBangladesh Online Market