Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Z dniem 9 maja 2018 roku na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego został powołany Pan dr hab.nauk hum. Andrzej Nawrocki.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego mieści się na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w budynku A , I piętro pok. nr 101 i czynne jest w dni robocze: od środy do piątku, w godz. od 7.45 do 15.45. za wyjątkiem trzeciego i czwartego piątku miesiąca w godz. 7.45 – 11.45, z powodu oddelegowania do pełnienia obowiązków w innych szpitali na terenie województwa.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Adres:
Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta są dostępne na stronie internetowej: www.rpp.gov.pl
Zmianie uległy godziny pracy ogólnopolskiej infolinii, która obecnie jest czynna od pon. – pt. w godzinach 8:00-20:00. Został również uruchomiony nowy adres do korespondencji e-mail:

Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 poz.882) są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie i wykonują swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Do zadań w/w Rzecznika należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów,
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.
Web Design BangladeshBangladesh Online Market