Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Odpłatne badania EEG, wideo-EEG, potencjałów wywołanych i snu

Instytut Psychiatrii i Neurologii wykonuje następujące badania diagnostyczne z zakresu neurologii, psychiatrii i medycyny snu u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 10 roku życia.

Pacjenci kierowani przez poradnie neurologiczne/lekarzy neurologów prosimy o rejestrowanie się pod numerem telefonu 22 4582-727 w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

Pacjenci kierowani przez lekarzy innych specjalizacji, z innych poradni oraz osoby bez skierowania na badania prosimy o rejestrowanie się pod numerem telefonu 22 4582-761 w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

Badania dzieci powyżej 10 roku życia należy uzgadniać pod numerem telefonu 22 4582-761 w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

Badanie Opis Cena (zł) Rejestracja telefoniczna (w dni robocze 8:00-15:00) Miejsce wykonywania badania
1 Badanie polisomnograficzne z nocą adaptacyjną Jest to pełne badanie snu ze wzrokową i automatyczną analizą stadiów snu, parametrów układu krążenia i oddechowego, utlenowania krwi, EKG i ruchów kończyn podczas snu. Badanie poprzedza noc adaptacyjna, podczas której również jest wykonywane badanie snu. 1800 22 4582-761 Zakład Neurofizjologii Klinicznej, VI piętro
2 Badanie polisomnograficzne bez nocy adaptacyjnej Jest to pełne badanie snu ze wzrokową i automatyczną analizą stadiów snu, parametrów układu krążenia i oddechowego, utlenowania krwi, EKG i ruchów kończyn podczas snu. 1300 22 4582-761 Zakład Neurofizjologii Klinicznej, VI piętro
3 Badanie zaburzeń oddychania w czasie snu Jest to badanie wykonywane w celu wstępnego potwierdzenia/wykluczenia bezdechu sennego. Obejmuje ocenę parametrów układu krążenia oddechowego, utlenowania krwi, chrapania. Nie jest wykonywana ocena stadiów snu. 460 22 4582-761 Zakład Neurofizjologii Klinicznej, VI piętro
4 Wielokrotny test latencji snu (MSLT) Jest to badanie wykonywane w diagnostyce nadmiernej senności w ciągu dnia. Polega ono na rejestracji szybkości zasypiania/ czynności mózgu podczas pięciu drzemek, zaplanowanych co 2 godziny w ciągu dnia. 720 22 4582-761 Zakład Neurofizjologii Klinicznej, VI piętro
5 Test utrzymania czuwania (MWT) Jest to badanie stosowane do pomiaru jakości czuwania w ciągu dnia. Badanie składa się z czterech 40-minutowych testów, które osoba badana spędza w wygodnym fotelu, w ciemnym cichym pomieszczeniu. Podczas każdego testu rejestrowana jest czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Wykonanie testu utrzymania czuwania wskazane jest u osób, które skarżą się na nadmierną senność, a wykonują pracę wymagającą pozostawania czujnym. 720 22 4582-761 Zakład Neurofizjologii Klinicznej, VI piętro
6 Aktygrafia Jest to badanie polegające na rejestrowaniu aktywności ruchowej w celu oceny ruchów kończyn podczas snu, oceny czasu snu, oceny rytmu sen-czuwanie. 3 noce: 190

powyżej 3 nocy: 520

22 4582-761 Zakład Neurofizjologii Klinicznej, VI piętro
7 Badanie EEG rutynowe Badanie ocenia czynność bioelektryczną mózgu, rejestrowaną w stanie spoczynku oraz podczas metod aktywacyjnych (hiperwentylacji i fotostymulacji). Badanie trwa ok. 30 min. 102 22 4582-727 (z poradni neurologicznych)

22 4582-761 (z innych poradni)

I Klinika Neurologiczna, I piętro

Zakład Neurofizjologii Klinicznej, VI piętro

8 Wideo-EEG (diagnostyka padaczki) Jest to badanie EEG z dodatkową rejestracją wideometryczną. Badanie jest szczególnie przydatne w diagnostyce różnicowej padaczki. Badanie trwa 12 godzin. 1200 22 4582-727 I Klinika Neurologiczna, I piętro
9 Wideo-EEG (diagnostyka zaburzeń ruchowych) Jest to badanie EEG z dodatkową rejestracją wideometryczną. Badanie jest przydatne w diagnostyce różnicowej zaburzeń ruchowych. Badanie trwa 60 min. 176 22 4582-727 (z poradni neurologicznych)

22 4582-761 (z innych poradni)

I Klinika Neurologiczna, I piętro

Zakład Neurofizjologii Klinicznej, VI piętro

10 Badanie EEG po bezsennej nocy Badanie EEG wykonywane po nieprzespanej nocy, podczas którego rejestruje się czynność bioelektryczną mózgu podczas czuwania, senności i snu. Badanie wykonuje się głównie w diagnostyce padaczki. 139 22 4582-761 Zakład Neurofizjologii Klinicznej, VI piętro
11 Wzrokowe potencjały wywoływane VEP Badanie polega na rejestracji potencjałów elektrycznych znad kory wzrokowej podczas stymulacji bodźcem wzrokowym. Badanie jest szczególnie przydatne w diagnostyce stwardnienia rozsianego i niektórych retinopatii 74 22 4582-727 (z poradni neurologicznych)

22 4582-761 (z innych poradni)

I Klinika Neurologiczna, I piętro

Zakład Neurofizjologii Klinicznej, VI piętro

12 Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu BAEP Badanie polega na rejestracji potencjałów elektrycznych wywołanych bodźcem słuchowym. Jest obiektywną metodą diagnostyczną, pozwalającą na ocenę progu słyszenia i różnicowanie zaburzeń słuchu 66 22 4582-727 (z poradni neurologicznych)

22 4582-761 (z innych poradni)

I Klinika Neurologiczna, I piętro

Zakład Neurofizjologii Klinicznej, VI piętro
Web Design BangladeshBangladesh Online Market