Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN). Konkursy OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9

Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkursy:

OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Jak zwykle, konkursy NCN dotyczą projektów w zakresie badań podstawowych.

Termin składania wniosków w ww. konkursach: 16 czerwca 2015 r.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki:

  1. ograniczenia w występowaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII “Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”
  2. zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotyczące wynagrodzeń wskazane w załączniku nr 4 do ww. regulaminu.

Więcej informacji w linkach do poszczególnych konkursów.

W celu ułatwienia pracy nad wnioskami, na stronie internetowej NCN zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowywania wniosków oraz sporządzania kosztorysów projektów.

NCN przypomina, że w ogłaszanych konkursach nie będzie udzielana pomoc publiczna.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market