Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Jarema (tel/fax 22 842 4087),

e-mail:

Sekretarka: Monika Skrzyńska, (Tel. 22 4582 510),
e-mail:

 

Informacja o Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym F5:

Oddział F5 jest zamkniętym, całodobowym oddziałem psychiatrycznym wchodzącym w skład Centrum Zdrowia Psychicznego dla Warszawy Ursynowa i Wilanowa.
Oddział znajduje się na pierwszym piętrze w bloku F Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

1. Oferta oddziału:

Oferta terapeutyczna oddziału kierowana jest do mieszkańców Warszawy Ursynowa i Wilanowa, wymagających pobytu w zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Przyjmowani są chorzy z rozpoznaniem różnych zaburzeń psychicznych. Przyjęcia do oddziału odbywają się przez izbę przyjęć na podstawie ważnego skierowania do szpitala psychiatrycznego. W sytuacjach nagłych, kiedy nie jest możliwe uzyskanie skierowania, lekarz izby przyjęć może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta do szpitala bez skierowania. Do oddziału, w ramach wolnych miejsc są przyjmowani także pacjenci spoza Warszawy Ursynowa i Wilanowa, zwłaszcza pacjenci z rozpoznaniem psychoz kierowani z innych ośrodków z powodu trudności diagnostycznych lub terapeutycznych. Przyjęcia planowe odbywają się tylko na podstawie ważnego skierowania, po uprzednim ustaleniu zasadności i terminu przyjęcia z kierownikiem oddziału. Oddział nie prowadzi terapii uzależnień.

2. Działalność diagnostyczno- terapeutyczna oddziału:

Oddział F5 oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną obejmującą:

  • badanie psychiatryczne i psychologiczne, badanie ogólnomedyczne, badanie neurologiczne,
  • pełen zakres badań dodatkowych: diagnostyka laboratoryjna, neuroobrazowanie (z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego), EEG, konsultacje specjalistyczne.

Oferta terapeutyczna obejmuje leczenie farmakologiczne, oddziaływania psychoterapeutyczne zarówno indywidualne jak i grupowe i terapię zajęciową. Oddział prowadzi również, we współpracy z II Kliniką Psychiatrii IPiN, kwalifikację i leczenie elektrowstrząsami.

W oddziale prowadzone są badania naukowe w zakresie zaburzeń afektywnych, bezsenności, schizofrenii. Udział w badaniach biorą tylko pacjenci, którzy wyrażą na to zgodę.

Pacjenci hospitalizowany w oddziale F5 mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego.

W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy i psychologów.

3. Warunki pobytu w oddziale:

Oddział F5 dysponuje 35 łóżkami dla pacjentów. Część oddziału (części wspólne, sale obserwacyjne) są monitorowane.
Sale chorych wieloosobowe, część sal z łazienkami, dla pozostałych łazienki na korytarzu. Łazienka dla osób niepełnosprawnych.
Poza tym oddział dysponuje jadalnią, dobrze wyposażona salą terapii zajęciowej i kuchenką dla pacjentów.
Pacjenci, o ile pozwala na to ich stan psychiczny, mają dostęp do znajdujących się poza oddziałem biblioteki, kawiarni, kaplicy i sali gimnastycznej.

4. Kontakt do oddziału

Kierownik Oddziału:

Agnieszka Szaniawska- Bartnicka tel. 22- 45 82 816
email:

Lekarze specjaliści psychiatrzy:

Kama Katarasińska- Pierzgalska tel: 22-45 82 816
Rodryg Reszczyński tel: 22-45 82 544
Lekarze rezydenci: tel: 22-45 82 562

Psycholodzy i terapeuci:

Mgr Agnieszka Kukuła
Mgr Joanna Zielińska
Mgr Aneta Bilko-Koperczak

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Elżbieta Kalinowska 22-45 82 755
Dyżurka pielęgniarek: 22-45-82-777

 

Informacja o Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym F6:

Oddział F6 jest otwartym, całodobowym oddziałem psychiatrycznym.
Oddział znajduje się na pierwszym piętrze w bloku F Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

1. Oferta terapeutyczna oddziału:

Oferta terapeutyczna oddziału kierowana jest do pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych (F32-F39), lękowych (F40-F48) i behawioralnych (F50-59).
Pacjenci z innymi rozpoznaniami (F60-F69 i F20-F29) mogą być przyjmowani w miarę wolnych miejsc.

2. Działalność diagnostyczno – terapeutyczna oddziału:

Oddział F6 oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną obejmującą:
badanie psychiatryczne i psychologiczne, badanie ogólnomedyczne, badanie neurologiczne,
pełen zakres badań dodatkowych: diagnostyka laboratoryjna, neuroobrazowanie (z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego), EEG, konsultacje specjalistyczne.

-Oddział F6 we współpracy z Oddziałem Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oferuje kompleksową diagnostykę i leczenie zaburzeń snu w oparciu o procedury diagnostyczne Pracowni Badania Snu Instytutu. Wykonywane są następujące procedury diagnostyczne i terapeutyczne: badania polisomnograficzne, badanie zaburzeń oddychania w czasie snu, wielokrotny test latencji snu (MSLT), test utrzymania czuwania
(MWT), aktygrafia, terapia poznawczo-behawioralna bezsenności, fototerapia, chronoterapia.

– Oferta terapeutyczna obejmuje leczenie farmakologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową, interwencje kryzysowe, psychoedukację dla pacjentów, treningi interpersonalne, umiejętności społecznych, asertywności, relaksacyjne, funkcji poznawczych, psychorysunek, terapię zajęciową.

– Oddział F6 prowadzi działalność konsultacyjną dla innych ośrodków psychiatrycznych, neurologicznych i ogólnomedycznych.

– W oddziale prowadzone są badania naukowe w zakresie zaburzeń afektywnych, zaburzeń osobowości, bezsenności, schizofrenii.

– W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy i psychologów, oddział posiada akredytacje niezbędne do prowadzenia staży specjalistycznych.

– Świadczenia w oddziale F6 udzielane są przez lekarzy specjalistów psychiatrów z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, lekarzy rezydentów oraz psychologów.

– Pacjenci hospitalizowany w oddziale F6 mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego.

3. Zasady przyjęć pacjentów do oddziału:

Przyjęcia do oddziału F6 odbywają się po wcześniejszej kwalifikacji.
W celu kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel:
ordynator – 22 4582745
gabinety lekarskie – 22 4582689, 22 4582747.

Warunkiem planowego przyjęcia pacjenta do oddziału F6 jest posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego oraz ważnego ubezpieczenia zdrowotnego (weryfikacja na podstawie eWUŚ).

Pacjenci przyjmowani do F6 muszą spełniać warunek możliwości przebywania w oddziale otwartym.

Do oddziału nie mogą być przyjęci chorzy, u których istnieje ryzyko zachowań zagrażających (ryzyko podjęcia próby samobójczej, zachowań agresywnych i autoagresywnych), pacjenci aktywnie uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (możliwa jest kwalifikacja pacjentów uzależnionych od leków uspokajających i nasennych w wyjątkowych sytuacjach) oraz pacjenci, którzy nie będą w stanie dostosować się do zasad funkcjonowania diagnostyczno – terapeutycznego oddziału otwartego (pacjenci z otępieniem w stopniu znacznym/umiarkowanym, pacjenci z upośledzeniem umysłowym znacznym/umiarkowanym, pacjenci z zaburzeniami zachowania towarzyszącymi zaburzeniom osobowości, pacjenci niesamodzielni w zakresie podstawowych czynności).

4. Warunki pobytu w oddziale:

Oddział F6 dysponuje 34 łóżkami dla pacjentów.
Sale chorych: pokoje pięcioosobowe i dwuosobowe, w każdym pokoju łazienka (prysznic) z toaletą.
Inne pomieszczenia dla pacjentów znajdujące się w oddziale: sala terapii zajęciowej, jadalnia, łazienka z toaletą dla osób niepełnosprawnych.
Pacjenci hospitalizowani w oddziale F6 mają dostęp do biblioteki, kawiarni i kaplicy.

Personel Oddziału F6:
Kierownik: dr n. med. Adam Woźniak, (tel 22 45 82 745; e-mail: )

Lekarze specjaliści psychiatrzy: (tel 22 45 82 689)

lek. med. Janina Sonik

Lekarze rezydenci: (tel. 22 4582747, 22 4582689)
lek. med. Mikołaj Achremczyk
lek. med. Daria Czajkowska
lek. med. Maja Czepiel
lek. med. Piotr Dzido
lek. med. Aleksandra Górecka
lek. med. Patrycja Pajor
lek. med. Karolina Stelmaszek
lek. med. Norina Syed

Psycholodzy:
mgr Ewa Poradowska
mgr Anna Wójs – Ziarko

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Monika Iskra (tel. 22 4582 502)

Dyżurka pielęgniarek: tel. 22 4582 746

Informacja o Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym F9:

Oddział F9 jest otwartym, całodobowym oddziałem psychiatrycznym.
Oddział znajduje się na pierwszym piętrze w bloku F Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

1. Oferta terapeutyczna oddziału:

Oddział F9 jest całodobowym, otwartym oddziałem psychiatrycznym o profilu ukierunkowanym na pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych (głównie schizofrenii). Przyjmujemy także pacjentów celem diagnozy podejrzewanych zaburzeń psychotycznych.
F9 jest oddziałem terapeutycznym, oprócz farmakoterapii, realizowany jest program psychoedukacji oraz psychoterapii grupowej i indywidualnej. Głównymi celami są zapobieganie nawrotom psychozy, poprawa współpracy w leczeniu i podejmowanie aktywności życiowych przez pacjentów.

2. Działalność diagnostyczno – terapeutyczna oddziału:

Oddział F9 oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną obejmującą:
badanie psychiatryczne i psychologiczne, badanie ogólnomedyczne, badanie neurologiczne,
pełen zakres badań dodatkowych: diagnostyka laboratoryjna, neuroobrazowanie (z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego), EEG, konsultacje specjalistyczne.
Świadczenia w oddziale F9 udzielane są przez lekarzy specjalistów psychiatrów z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, lekarzy rezydentów oraz psychologów. Poza stosowaniem leków, pacjenci korzystają z bogatego programu oddziaływań psychoterapeutycznych i społecznych uzyskując w ten sposób możliwość nabycia umiejętności lepszego radzenia sobie z chorobą, zapobiegania jej zaostrzeniom i rozwoju osobistego.
Oferta psychologiczna i terapeutyczna obejmuje: diagnozę psychologiczną, indywidualne rozmowy terapeutyczne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne.

Program zajęć dla pacjentów:

Krótkoterminowa psychoterapia grupowa
Spotkania terapeutyczne prowadzone przez doświadczonego psychoterapeutę, uczestników zachęca się do mówienia o wszystkich sprawach i trudnościach, które są dla nich aktualne i ważne. Uczestnicy są zachęcani do analizowania relacji pomiędzy członkami grupy. W trakcie sesji grupowych uczestnik jest jednocześnie w roli tego, który pomaga innym, jak i tego, który otrzymuje pomoc.

Psychoterapia tańcem i ruchem
Zajęcia skupiają się na integracji sfery emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Opierają się na założeniu, że ciało i umysł są ze sobą powiązane – ruch odzwierciedla sposób myślenia, przeżywani emocji, nawiązywania relacji.

Trening umiejętności społecznych
Celem zajęć jest poznanie i ćwiczenie umiejętności społecznych w grupie – m. in.: asertywności, komunikacji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i niepokojem, wzmacniania poczucia własnej wartości. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznych wykładów oraz praktycznych ćwiczeń.

Trening relaksacyjny
Celem zajęć jest nauka samodzielnego radzenia sobie ze stresem poprzez wykorzystanie różnych technik relaksacyjnych. Zajęcia odbywają się w pozycji leżącej przy relaksującej muzyce.

Psychoedukacja
Celem zajęć jest zrozumienie własnego stanu zdrowia, nauczenie się zapobiegania nawrotom choroby poprzez wczesne reagowanie na jej objawy, jak również dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami z okresu kryzysu psychicznego, eliminowanie poczucia osamotnienia i wykluczenia związanego z chorobą psychiczną.

Tańce w kręgu
Zajęcia są integrującym doświadczeniem grupowym, które służy wymianie doświadczeń i poszukiwaniu sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Psychorysunek
Podczas zajęć pacjenci wykonują rysunki na zadany przez terapeutów temat, następnie prace omawiane są wspólnie w grupie. Celem zajęć jest poszerzenie rozumienia siebie poprzez dzielenie się informacjami zwrotnymi przez uczestników.

Spotkania tzw. „Herbatka”
Zajęcia dają możliwość podzielenia się swoimi zainteresowaniami z innymi, wzmocnienia pewności siebie i przezwyciężenia lęku społecznego we wspierającym środowisku.

Trening planowania
Pacjenci uczą się jak w systematyczny i logiczny sposób planować działania i radzić sobie z problemami praktycznymi oraz wyzwaniami dnia codziennego. Szczególny nacisk położony jest na trudności, z którymi pacjenci mierzą się po zakończeniu leczenia w oddziale.

Wycieczka
Wyjścia grupowe poza teren Instytutu do ciekawych miejsc (muzea, wystawy, kino) pod opieką personelu. Mają na celu aktywizację, rozwój umiejętności organizowania wolnego czasu i przełamywania lęku związanego z byciem poza szpitalem, domem.

Zajęcia kulinarne „Pieczenie ciasta”
Wcześniej wybrani pacjenci pieką ciasto, którym będą częstować innych pacjentów podczas zajęć „Herbatka”. Pieczenia ciasta pozwalana na ćwiczenie swojej samodzielności oraz umiejętności współpracy w małym, dwuosobowym zespole.

Zajęcia plastyczne
Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej wyposażonej w materiały do różnych form artystycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, tkactwo). Uczestnicy zajęć mają możliwość wyrażenia i poznania siebie poprzez formy plastyczne oraz nauki technik plastycznych pod kierunkiem wykształconego artysty plastyka.
Ważnym elementem oferty Oddziału F9 jest Psychoedukacja dla rodzin naszych pacjentów.
Na zajęciach poruszane są najważniejsze zagadnienia związane z chorobą, leczeniem i sposobami obniżenia ryzyka nawrotu. Mają na celu dostarczenie rodzinom pacjentów wiedzy i włączenia ich w świadomy proces powracania do zdrowia członka ich rodziny.
W oddziale prowadzone są także badania naukowe w zakresie schizofrenii, neurofizjologicznych korelatów zaburzeń psychicznych, metabolicznych czynników ryzyka związanych z chorobą i jej leczeniem, uwarunkowań biologicznych i psychologicznych seksualności pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych i neurologicznych.
W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy i psychologów, oddział posiada akredytacje niezbędne do prowadzenia staży specjalistycznych.
Pacjenci hospitalizowany w oddziale F9 mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego.

3. Zasady przyjęć pacjentów do oddziału:

Przyjmujemy dorosłych pacjentów przed ukończeniem 35 roku życia, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach do 40 lat (np. późny początek choroby).
Pacjenci są przyjmowani do oddziału F9 w trybie planowym, po uprzedniej kwalifikacji.
W celu kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel:
ordynator – 22 4582649
gabinety lekarskie – 22 4582260, 22 4582654
pielęgniarka oddziałowa – 22 4582655
pokój pielęgniarek – 22 4582586

Warunkiem planowego przyjęcia pacjenta do oddziału F9 jest posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego oraz ważnego ubezpieczenia zdrowotnego (weryfikacja na podstawie eWUŚ).

Psycholodzy i terapeuci:
Do oddziału nie mogą być przyjęci chorzy, u których istnieje ryzyko zachowań zagrażających (ryzyko podjęcia próby samobójczej, zachowań agresywnych i autoagresywnych), pacjenci aktywnie uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz pacjenci, którzy nie będą w stanie dostosować się do zasad funkcjonowania diagnostyczno – terapeutycznego oddziału otwartego (pacjenci z otępieniem w stopniu znacznym/umiarkowanym, pacjenci z upośledzeniem umysłowym znacznym/umiarkowanym, pacjenci z zaburzeniami zachowania towarzyszącymi zaburzeniom osobowości, pacjenci niesamodzielni w zakresie podstawowych czynności).

4. Warunki pobytu w oddziale:

Oddział F9 dysponuje 26 łóżkami dla pacjentów.
Sale chorych: pokoje dwu-, cztero- i pięcioosobowe, w każdym pokoju łazienka z toaletą.
Inne pomieszczenia dla pacjentów znajdujące się w oddziale: sale terapii zajęciowej, jadalnia, świetlica. Dostęp do biblioteki, kawiarni i kaplicy.
Praca w systemie społeczności terapeutycznej oddziału.

Personel Oddzialu F9

Kierownik oddziału:

dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, specjalista psychiatra, seksuolog, Tel 22 4582 649, e-mail:

Lekarze specjaliści psychiatrzy (Tel. 22 4582 654)
Dr n. med. Anna Leszczyńska, specjalista psychiatra
Lek. med. Michał Jarkiewicz, specjalista psychiatra
Lekarze rezydenci
Lek med. Ewa Tumiel, lekarz rezydent
Lek med. Joanna Wilemborek, lekarz rezydent
Lek med. Justyna Syrek, lekarz rezydent

Psycholodzy:

Mgr Anna Osuchowska, psycholog kliniczny
Mgr Magdalena Linke, psycholog
Mgr Paula Chmielewska, psycholog
Mgr Monika Leszczyńska, terapeuta zajęciowy
Mgr Elżbieta Siegoczyńska, terapeuta zajęciowy

Pielęgniarka oddziałowa – mgr Hanna Conder-Ołowska
8 pielęgniarek i 6 sanitariuszek z doświadczeniem w pracy w oddziale psychiatrycznym

Oddział Dzienny III Kliniki Psychiatrycznej

Kierownik Oddziału:

dr hab. n. med. Adam Wichniak, lekarz specjalista psychiatra, tel. 22 4582-556,

1) Oferta terapeutyczna:

a) Program terapeutyczny dla pacjentów z zaburzeniami afektywnymi i depresyjno-lękowymi (parter, tel. 22 4582-733):

2) Działalność diagnostyczno-terapeutyczna Oddziału:

b) Program terapeutyczny dla pacjentów po kryzysie psychotycznym oraz dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (I piętro, tel. 22 4582-798):

Lekarza specjaliści psychiatrzy:

lek. med. Marek Grochowski, lekarz specjalista psychiatra, tel. 22 4582-798, email:
lek. med. Ewa Paszkowska, lekarz specjalista psychiatra, tel. 22 4582-733, email:

Psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci:

mgr Aleksandra Augustyn
mgr Joanna Salbert
mgr Judyta Stawikowska
mgr Joanna Zwierzchowska
mgr Aleksandra Kur
mgr Małgorzata Walęcka
mgr Daniel Wichiciel
mgr Kaja Wojciechowska
Terapeuci zajęciowi :

mgr Małgorzata Ofierska-Kirilenko, tel. 22 4582-733
mgr Joanna Szmyd, tel. 22 4582-798

3. Zasady przyjęć pacjentów do oddziału:

Pacjenci kierowani do Oddziału przechodzą kwalifikacje u kierownika Oddziału lub innego lekarza, wyznaczonego przez kierownika Oddziału

W celu kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel:
ordynator – 22 4582556
gabinety lekarskie – 22 4582798
pielęgniarka oddziałowa – 22 4582798

Warunkiem planowego przyjęcia pacjenta do Oddziału Dziennego jest posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego oraz ważnego ubezpieczenia zdrowotnego (weryfikacja na podstawie eWUŚ).

4. Warunki pobytu w oddziale:

Nowocześnie wyposażony dwupiętrowy oddział, łącznie dla 38 pacjentów, gabinety badań, sale terapii zajęciowej, jadalnie, dostęp do biblioteki, kawiarni i kaplicy. Leczenie w formie grup terapeutycznych, opieki psychiatrycznej i psychologicznej.
Przyjęcie: na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego, po wcześniejszej kwalifikacji przez lekarza pracującego w oddziale.

Kontakt

Instytut Psychiatrii i Neurologii, 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
III Klinika Psychiatryczna, Oddział Dzienny III Kliniki Psychiatrycznej, budynek Z.
tel.22 4582-733 (parter), 22 4582-798 (I piętro)

 

Web Design BangladeshBangladesh Online Market