Informacje ogólne

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży: dr hab. n. med. Barbara Remberk

Sekretariat: Teresa Kuczyńska, telefon (22) 45 82 631

Rejestracja do poradni: (22) 45 82 611

W skład Kliniki wchodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia dla Dzieci Autystycznych oraz Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Klinika prowadzi działalność naukową, a także angażuje się w działania na rzecz całego systemu opieki psychiatrycznej. Przy Klinice działa Fundacja „Przejście”.

 

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży:

Ordynator: Lek. med. Joanna Brągoszewska specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Monika Twardowska

Zespół terapeutyczny:

Lek. n. med. Anna Katarzyna Bażyńska – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Lek. med. Łukasz Szostakiewicz – specjalista psychiatrii
Lek. med. Anna Gralewicz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Lek. med. Anna Papasz-Siemieniuk – specjalista psychiatrii

Dr n. med. Katarzyna Biernacka – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta CBT
Mgr Anna Głowacka–Grzelak – pedagog, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji)
Mgr Ewa Brzóska-Konkol – asystent naukowy, psycholog, psychoterapeuta CBT (w trakcie certyfikacji)
Mgr Agnieszka Lorek – Groniewska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP
Mgr Alena Studzińska – psycholog, psychoterapeuta
Mgr Natalia Orlecka – psycholog, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji)
Mgr Elżbieta Marusiak – psycholog, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji)
Mgr Małgorzata Szymkiewicz–Misztal – psycholog, psychoterapeuta
Mgr Aleksandra Majkowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP

Mgr Aleksandra Majkowska, Mgr Agnieszka Lorek-Groniewska – terapia rodzinna – kontakt telefoniczny w sprawie potwierdzenia konsultacji i terapii rodzinnych w czwartki w godz. 7:30- 8:15.

Mgr Anna Głowacka-Grzelak – sprawy związane ze stażem psychologicznym i psychoterapeutycznym – kontakt telefoniczny w poniedziałki w godz. 9:30 -10:30.

Pracownicy Kliniki są członkami szeregu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jego sekcji naukowych, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Behawiolano-Poznawczej, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych, European Association of Psychotherapy, International Early Psychosis Association.

 

Przyjęcie do szpitala:

Do szpitala przyjmowani są pacjenci w trybie nagłym oraz w trybie planowym.

Przypadki nagłe: w dni ostrych dyżurów przyjmujemy pacjentów w stanie zagrożenia życia w wieku 15 – 18 lat.

Przypadki planowe: W trybie planowym leczymy młodzież w wieku 13-19 lat. Osoby pełnoletnie mogą być leczone w naszym ośrodku tylko wówczas, gdy są uczniami dziennej szkoły i posiadają ważną legitymację szkolną. W celu zgłoszenia się do oddziału należy wysłać skan skierowania do szpitala mailem na adres i oczekiwać na telefoniczną wiadomość o terminie przyjęcia. Proszę upewnić się, że na skierowaniu jest zapisany numer telefonu umożliwiający kontakt z rodzicami pacjenta. W przypadku osób pełnoletnich należy dołączyć ksero legitymacji szkolnej.

Co zabrać na oddział

 • Codzienne ubrania, bieliznę itp.
 • Przybory toaletowe, ręczniki
 • Obuwie domowe bez sznurówek
 • Podręczniki szkolne, przybory szkolne
 • Można: telefon komórkowy bez funkcji nagrywania i bez aparatu, herbatę, niewielką ilość produktów spożywczych i napojów
 • Nie wolno mieć: telefonów z funkcją nagrywania, urządzeń elektronicznych umożliwiających dostęp do Internetu, gier elektronicznych, pasków, sznurków, sznurówek, ubrań z trokami, ostrych i niebezpiecznych narzędzi, cyrkli, temperówek, markerów, dezodorantów w sprayu;
 • W depozycie u pań pielęgniarek mogą być przechowywane: maszynki do golenia, ładowarka do telefonów komórkowych

Leczenie na oddziale:

W trakcie pobytu pacjenta na oddziale przeprowadzana jest diagnoza oraz proponowany jest program terapeutyczny. Metody diagnostyczne obejmują:

 • Badanie psychiatryczne w zespole terapeutycznym
 • Diagnoza psychologiczna: zależnie od potrzeby ocena funkcjonowania intelektualnego, diagnoza neuropsychologiczna, badanie cech osobowości, temperamentu, inteligencji emocjonalnej i inne.
 • W razie potrzeby wykluczenie chorób ośrodkowego układu nerwowego – EEG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
 • Podstawowe badania laboratoryjne, EKG

W leczeniu korzystamy z metod biologicznych (farmakoterapia) oraz proponujemy intensywny program terapeutyczny. Opis programu znajduje się w tabeli poniżej.

 

 

 

Rodzaj zajęć Jak często
Spotkanie społeczności terapeutycznej We wszystkie dni robocze około 15 minut
Terapia Grupowa 2 x w tygodniu 75 minut
Arteterapia 1 x w tygodniu 90 minut
Psychorysunek 1 x w tygodniu 90 minut
Muzykoterapia 1 x w tygodniu 90 minut
Elementy treningu umiejętności opartego na terapii dialektyczno-behawioralnej(DBT) 1 x w tygodniu 30 minut
Terapia rodzinna Zwykle raz w trakcie pobytu, możliwość konsultacji po zakończeniu hospitalizacji
Wsparcie psychologiczne Około 2 razy w tygodniu
Spotkania z lekarzem prowadzącym We wszystkie dni robocze
Tylko dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania
Program behawioralny Obejmuje cały okres hospitalizacji
Trening neuropoznania 1 x w tygodniu 45 minut
Trening poznania społecznego 1 x w tygodniu 45 minut
Psychoedukacja dorycząca zaburzeń odżywiania 1 x w tygodniu 30 minut

W Klinice stworzony został specjalny program leczenia zaburzeń odżywiania, odrębny dla pacjentów z rozpoznaniem bulimii i odrębny dla pacjentów z rozpoznaniem anoreksji.

Na terenie oddziału działa szkoła – prowadzimy zajęcia od 7 klasy szkoły podstawowej do końca liceum.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:

Można skorzystać z porady lekarza lub psychologa. Telefon do rejestracji 22 45 82 611

Poradnia dla Dzieci Autystycznych:

Poradnia przeprowadza diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju oraz wydaje zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Telefon do rejestracji 22 45 82 611.
Lek. Dorota Prażmowska – st. asystent, psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra
Lek. Ewa Urbanowicz – st. asystent, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
Mgr Justyna Kanciała – psycholog
Mgr Agnieszka Łucjanek – psycholog
Mgr Justyna Gołowin – psycholog
Mgr Małgorzata Cychowska – pedagog specjalny

Działalność naukowa Kliniki

Klinika prowadzi intensywną działalność naukową i edukacyjną.

Aktualne kierunki badań:

 1.  Niespecyficzne obciążenia biologiczne w psychozach i zaburzeniach odżywiania o wczesnym początku
 2.  Augmentacja leczenia przeciwdepresyjnego z wykorzystaniem wysiłku fizycznego
 3.  Ocena zdolności rozpoznawania i wyrażania ekspresji mimicznych u młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Najnowsze publikacje:

 1.  Remberk Barbara, Kosińska Bożena, Brągoszewska Joanna, Bogucka-Bonikowska Anna, Twardowska Monika.
  Problems and Strengths in Psychiatric Nursing in Poland: Current Legal Regulations and Results of Survey. Issues Ment. Health Nurs. 2020, vol. 41 (nr 4), s. 339-347 ;
 2. Remberk B., Kałwa A., Niwiński P., Popek Lidia.
  Randomized controlled trial of psychical activity as an add-on intervention in depressive adolescent inpatients – preliminary results. Eur. Psychiatry. 2019, vol. 56 (suppl.), s. S623.
 3. Remberk Barbara, Borowska Anna, Brzóska-Konkol Ewa, Papasz-Siemieniuk Anna, Szostakiewicz Łukasz, Gmitrowicz Agnieszka, Janas-Kozik Małgorzata, Wilczyński Krzysztof Maria, Słopień Agnieszka, Wolańczyk Tomasz.
  Postępy w psychiatrii dziecięcej w 2018 roku. Med. Prakt. Pediatr. 2019 (nr 4), s. 33-41 ; bibliogr. 35 poz.
 4. Kucharska K., Kułakowska D., Starzomska M., Rybakowski F., Biernacka K.
  The improvement in neurocognitive functioning in anorexia nervosa adolescents throughout the integrative model of psychotherapy including cognitive remediation therapy. BMC Psychiatry, czasopismo online. 2019, vol.19 (art. 15) ; bibliogr. 71 poz.;
 5. Kucharska Katarzyna, Kot Emilia, Biernacka Katarzyna, Zimowski Janusz, Rogoza Jarosław, Rybakowski Filip, Kostecka Barbara, Bednarska-Makaruk Małgorzata.
  Interaction between polymorphisms of the oxytocinergic system genes and emotion perception in inpatients with anorexia nervosa. Eur. Eat. Disorders Rev.2019, vol.27 (nr 5), s. 481-494 ; bibliogr. 83 poz.;

Działalność na rzecz zdrowia psychicznego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzież

Pracownicy Kliniki włączają się w działania na rzecz zdrowia psychicznego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przejawia się to zaangażowaniem w prace towarzystw naukowych i zespołów roboczych.

Dr hab. n. med. Barbara Remberk

 • konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 • członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • sekretarz zarządu filii warszawskiej sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • członek zarządu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • członek zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Ministerstwa Zdrowia
 • członek zespołu roboczego ds. aktywnej polityki na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka

Lek. med. Anna Gralewicz

 • członek zarządu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Fundacja „Przejście”

Fundacja „Przejście” angażuje się w działalność edukacyjną, a także bezpośrednio wspiera działanie oddziału. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt:
KRS: 0000422318
Nr konta: 60 1090 1883 0000 0001 2027 5415

 

Web Design BangladeshBangladesh Online Market