Kierownik: Doc. dr hab. Med. Janusz Heitzman

Zakład nie świadczy żadnych usług medycznych, ponieważ charakter działalności zakładu obejmuje jedynie działalność naukową, badawczą, wspomagającą jurysdykcję i sądownictwo oraz szkoleniową.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market