Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest przeznaczony dla osób dorosłych, które w wyniku choroby psychicznej utraciły lub nie wykształciły umiejętności samodzielnego i satysfakcjonującego życia. Zespół terapeutyczny stanowią: psycholodzy kliniczni legitymujący się certyfikatami psychoterapeutycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjaliści psychiatrzy oraz terapeuta zajęciowy. Program terapeutyczny realizowany w oddziale ewoluował na przestrzeni 40 lat jego istnienia. To tutaj były i są nadal opracowywane nowe formy rehabilitacji psychiatrycznej osób przewlekle chorych psychicznie, które następnie były wprowadzane w całym kraju – co dokumentują liczne publikacje na ten temat autorstwa zespołu oddziału. Aktualnie program ten składa się następujących zajęć:

 1. Treningi Umiejętności Społecznych (Trening Prowadzenia Rozmowy i Rozwiązywania Problemów, Trening Higieniczny, Trening Budżetowy, Trening Organizacji Czasu Wolnego, Trening Kulinarny);
 2. Trening Radzenia Sobie z Objawami Choroby i Aktywnego Udziału we Własnym Leczeniu Farmakologicznym
 3. Trening Neuropoznania
 4. Trening Społecznego Poznania
 5. Terapia Pozytywna
 6. Psychoterapia Grupowa i Indywidualna
 7. Biblioterapia
 8. Choreoterapia
 9. Relaksacja
 10. Społeczność Terapeutyczna
 11. Konsultacja Rodzinne

Warunkiem przyjęcia do oddziału: jest skierowanie od lekarza psychiatry, spełnianie kryteriów diagnostycznych (schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe, zaburzenia afektywne, upośledzenie umysłowe, organiczne zaburzenia psychiczne). Do oddziału przyjmowane są osoby po zakwalifikowaniu przez lekarza i psychologa, podczas osobistej rozmowy z kandydatem, na zasadzie dobrowolnej zgody. Plan rehabilitacyjno-leczniczy jest ustalany indywidualnie z każdym pacjentem oraz – o ile jest to możliwe również z jego bliskimi (jeśli pacjent wyrazi na to zgodę).

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Każdego dnia w godzinach 13:00-13:30 jest wydawany obiad. W oddziale oprócz zajęć terapeutycznych jest prowadzona farmakoterapia oraz badania laboratoryjne pacjentów oddziału.

Zgodnie z kontraktem NFZ pobyt w oddziale może trwać jednorazowo 80 dni roboczych. Ze względu na specyfikę przebiegu choroby oraz realizowane cele terapeutyczne, czas hospitalizacji określany jest indywidualnie. O terminie wypisu, każdorazowo decyduje lekarz, terapeuta oraz pacjent.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market