Kliknij w wybraną ofertę aby poznać szczegóły:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - w Poradni Neurologicznej na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii

 
 

Archiwum:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - w Poradni Neurologicznej na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej wykonywania – procedur neurochirurgicznych i/lub endowaskularnych w Klinice Neurochirurgii Instytutu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć i Klinikach Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w zakresie neurologii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej wykonywania – procedur neurochirurgicznych i/lub endowaskularnych w Klinice Neurochirurgii Instytutu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Klinice Neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
odpowiedź do zapytania, w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej wykonywania – procedur neurochirurgicznych i/lub endowaskularnych w Klinice Neurochirurgii Instytutu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów endowaskularnychna naczyniach mózgowych i domózgowych (embolizacje, stentowanie tętnic szyjnych, trombektomie) w Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych Instytutu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów tracheostomii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych - zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Radiologii rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielanie przez ratowników medycznych całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w neurologii i rehabilitacji neurologicznej na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarstwa w następujących zakresach: Neurologii/Rehabilitacji Neurologicznej, Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych, Psychiatrii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć Instytutu Psychiatrii i Neurologii w zakresie psychiatrii na rzecz  pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - w poradni psychiatrycznej na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - w zakresie specjalistycznych konsultacji kardiologicznych – wykonywanie badań echokardiograficznych metodą przezklatkową i przezprzełykową oraz opisywanie badań Holter EKG na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie konsultacji psychiatrycznych w poradni psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży, w oddziale dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Izbie Przyjęć Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii - pełnienie dyżurów lekarskich w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, w zakresie rehabilitacji medycznej, specjalistycznych konsultacji chirurgicznych, kardiologicznych – wykonywanie badań echokardiograficznych metodą przezklatkową i przezprzełykową, okulistycznych, patomorfologicznych, otolaryngologicznych, cytodiagnostyki ginekologicznej, konsultacji neurologiczne w poradni neurologicznej, konsultacji psychiatrycznych w poradni psychiatrycznej dzieci i młodzieży, wykonywania badań profilaktycznych oraz realizacji zadań wynikających z art.6 ustawy o służbie medycyny pracy z dn. 27.06.1997r. z późniejszymi zmianami na rzecz pracowników Instytutu, świadczenia usług terapeutycznych, świadczenia usług medycznych – technik medyczny, w Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - dyżurów medycznych w zakresie psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży/psychiatrii sądowej na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarstwa w następujących zakresach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurologii/Rehabilitacji Neurologicznej, Neurochirurgii/Pracowni badań i zabiegów naczyniowych, Psychiatrii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji okulistycznych, konsultacji psychiatrycznych w poradni dzieci i młodzieży, konsultacji w zakresie pediatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii
 

Konkurs ofert na udzielanie na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Konkurs ofert na udzielanie na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarstwa w następujących zakresach:
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurologii/Rehabilitacji Neurologicznej, Neurochirurgii / Pracowni badań i zabiegów naczyniowych, Psychiatrii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii - pełnienie dyżurów lekarskich w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - w zakresie specjalistycznych konsultacji dermatologicznych, ginekologicznych, neurologicznych, kardiologicznych i pulmonologicznych na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielenie nocnych i weekendowych świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na stanowiska: technik medyczny w zakresie radiologii, pielęgniarka, lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych - dyżurów medycznych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii obejmujących w szczególności wykonywanie świadczeń w Izbie Przyjęć, Klinikach Neurologicznych, Oddziale ORN, Klinikach Psychiatrycznych oraz przy zabiegach naczyniowych i EW oraz przypadkach ratujących życie, dla pacjentów IPiN
Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarstwa w następujących zakresach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurologii, Neurochirurgii/Pracowni badań i zabiegów naczyniowych, Psychiatrii oraz Gabinet EKG na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyku obrazowej dla pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania opisów diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podwykonawcę w ramach programu pilotażowego w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w I Klinice Neurologicznej i neurologicznej Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i terapii w Klinice Neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - dyżurów medycznych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Konkurs ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Klinice Neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmujących wykonywanie elektrokortykografii śródoperacyjnej podczas resekcji ognisk padaczkowych, posiadanie umiejętności implantwania systemów do stymulacji rdzenia w leczeniu zespołów bólowych jak również pomp baklofenowych w leczeniu spastyczności w Klinice Neurochirurgii Instytutu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów endowaskularnych na naczyniach mózgowych i domózgowych (embolizacje, stentowanie tętnic szyjnych, trombektomie) w Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych Instytutu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie radilogii i diagnostyki obrazowej dla pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarstwa w następujących zakresach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurologii, Neurochirurgi, / Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych oraz Psychiatrii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie(wynagrodzenie godzinowe)
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Instytutu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie(wynagrodzenie godzinowe)
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług pielęgniarstwa w następujących zakresach: : Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurologii, Neurochirurgii, Psychiatrii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz usług pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących dla pracowników Instytutu.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie(rozliczenie godzinowe)
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wraz z wykonywaniem czynności związanych z koordynowaniem pracy zakładu radiologii IPiN
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wraz z wykonywaniem czynności związanych z koordynowaniem pracy zakładu radiologii IPiN
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Klinice Neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmujących wykonywanie elektrofizjologicznego monitorowania śródoperacyjnego podczas resekcji guzów mózgu i rdzenia kręgowego lub zaawansowane techniki stabilizacji w odcinku szyjnym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa w Klinice Neurochirurgii
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Klinice Neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych neurochirurgicznych (lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu neurochirurgii) w Klinice Neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii dla pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologi w Warszawie

Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii.

Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej wykonywanie zabiegów operacyjnych w szczególności kręgosłupa oraz operacji neuroonkologicznych.

Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Drektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w sprawie anulowania zarządzeń nr: 62/2017 z dnia 14 listopada 2017r., 65/2017 z dnia 22 listopada 2017r., 67/2017 z dnia 24 listopada 2017r.

Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej wykonywanie zabiegów operacyjnych w szczególności kręgosłupa oraz operacji neuroonkologicznych.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej w szczególności wykonywanie zabiegów endowaskularnych (50-100 zabiegów rocznie) oraz zabiegów operacyjnych w leczeniu anomalii naczyniowych.

 

 

Ogłoszenie o Konkursie Ofert w zakresie neurochirurgii - zabiegi operacyjne kręgosłupa i operacje neuroonkologiczne.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert w zakresie neurochirurgii - zabiegi endowaskularne i zabiegi operacyjne w leczeniu anomalii naczyniowych.
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych - teleradiologia.
Web Design BangladeshBangladesh Online Market