Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, prowadzi konsultacje w warunkach ambulatoryjnych.

Przedmiot i zakres działania Instytutu:
Przedmiotem działalności Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest:
prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie zaburzeń funkcji układu nerwowego
prowadzenie działalności leczniczo – usługowej w zakresie neurologii, neurochirurgii, psychiatrii i nauk pokrewnych,
prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,
przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.

Priorytetowe kierunki badań naukowych IPiN:

Badania nad nowymi metodami diagnostyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych.

Badania markerów chorób naczyniowych i zwyrodnieniowych

Badania epidemiologiczne, prowadzenie rejestrów chorych w zakresie zaburzeń psychicznych, uzależnień, chorób naczyniowych i zwyrodnieniowych mózgu

Badania nad genetycznie uwarunkowanymi chorobami układu nerwowego z kręgu neurologii i psychiatrii – z wykorzystaniem nowoczesnych technik molekularnych.

Program wdrażania nowoczesnych form rehabilitacji medycznej w chorobach neurologicznych i psychicznych.

Neuroprzekaźnikowe i molekularne podstawy procesów motywacyjnych związanych z działaniem środków uzależniających.

Neurobiologiczne mechanizmy padaczki i zaburzeń snu

Monitorowanie wdrażania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego.

Monitorowanie działalności psychiatrycznej opieki zdrowotnej

 

Rosnące nakłady oraz aktywność naukowa spotkały się z międzynarodowym uznaniem. Instytut aktualnie współpracuje z ponad pięćdziesięcioma ośrodkami naukowymi za granicą. Wśród nich są następujące jednostki:

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Abuse,

National Institute of Mental Health in Bethesda.

University of Michigan,

Queen Square Hospital in London,

UCLA-Clinical Research Center for Schizophrenia and Psychiatric Rehabilitation in Los Angeles,

Max-Planck Institute of Neurobiology.

 

W Instytucie obserwujemy stale rosnąca aktywność w pozyskiwaniu grantów krajowych i międzynarodowych.

Granty międzynarodowe realizowane w IPiN w latach 2005-2012

11 projektów w ramach 5, 6 i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej

24 projekty w ramach innych Programów Unii Europejskiej

10 projektów w ramach innych programów międzynarodowych

12 klinicznych badań międzynarodowych

Granty krajowe realizowane w IPiN w latach 2005-2012

66 grantów przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki

Prawdziwą duma IPiN jest wykwalifikowana kadra zaangażowana w międzynarodowe badania kliniczne oraz w międzynarodowe projekty naukowe

CLOTS, ACES, ICSS, TEAM, SIPAF 1, SITS–EAST, PREDICT, IST–3, INTERSTROKE, ENOS and ACST–2

Projekty międzynarodowe: ALICE–RAP, PARADISE, AMPHORA, DataPrev, ASTER, EMILIA, EUROSCA, EURO-WILSON, EROS, ISADORA, CJD Markers
Rosnąca liczba publikacji z IF:

IF

 

Rosnąca liczba cytowań prac powstałych w Instytucie w latach 2005-2012 (wg Web of science)

CYTOWANIA

 

Rosnący indeks Hirsha dla publikacji z lat 1974-2011 w latach 2005-2020 (wg Web of science)

HIRSH
Web Design BangladeshBangladesh Online Market