Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN) jest ośrodkiem specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia oraz rehabilitacji chorych z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. Posiada i nadzoruje wysokospecjalistyczne zaplecze diagnostyczne, gdzie prowadzone są badania przyczyn chorób ośrodkowego układu nerwowego (genetycznych, neurofizjologicznych, psychologicznych, społeczno-kulturowych). Poza tym, Instytut prowadzi prace badawcze i dokumentacyjne z zakresu społecznych aspektów zdrowia psychicznego, a także zajmuje się gromadzeniem i upowszechnianiem danych historycznych oraz epidemiologicznych dotyczących psychiatrii i neurologii.

          IPiN bierze również aktywny udział w kształtowaniu krajowej polityki zdrowotnej w dziedzinie psychiatrii i neurologii. Zajmuje się edukacją podyplomową prowadząc studia doktoranckie oraz specjalizacyjne dla lekarzy i psychologów. Podejmuje działania w obszarze promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej skierowane do pacjentów i ich rodzin, osób zdrowych oraz instytucji. Dyrekcja IPiN jest otwarta na podejmowanie współpracy z jednostkami naukowymi i badawczymi, z partnerami społecznymi oraz podmiotami komercyjnymi, oferując wysoko wyspecjalizowane kadry naukowe, pracownie diagnostyczne i terapeutyczne. Dysponując znaczącym zapleczem klinicznym IPiN jest gotowy do współpracy w ramach zróżnicowanych form partnerstwa i tworzenia konsorcjów badawczo-rozwojowych.

Zapraszamy do współpracy!

 

 

Web Design BangladeshBangladesh Online Market