Dyrekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Please specify image url
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju

mgr Rafał Kołodziej FCMA, CGMA

Deputy of Director for Economy, Strategy & Development

MSc Rafał Kołodziej FCMA, CGMA

Please specify image url
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. n. med. Piotr Maciejak

Deputy Director for Science

dr hab. n. med. Piotr Maciejak

Please specify image url
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Tomasz Członkowski

Deputy Administrative and Technical Director

MEd Tomasz Członkowski

 

Web Design BangladeshBangladesh Online Market