Dyrekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Please specify image url
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju

mgr Rafał Kołodziej FCMA, CGMA

Deputy of Director for Economy, Strategy & Development

MSc Rafał Kołodziej FCMA, CGMA

Please specify image url
Please specify image url
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Tomasz Członkowski

Deputy Administrative and Technical Director

MEd Tomasz Członkowski

 

Web Design BangladeshBangladesh Online Market