Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Wyniki konkursu na dyrektora


Działalność   Naukowa

KALENDARZ POSIEDZEŃ


RADA NAUKOWA
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
(kadencja 2017-2021)
 1. Dr hab. n. med. Marta Anczewska Prof. IPiN
 2. Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
 3. Dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
 4. Dr hab. n. med. Jan Bembenek
 5. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 6. Dr n. med. Anna Bochyńska
 7. Dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała
 8. Dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 9. Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
 10. Dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 11. Dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
 12. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
 13. Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
 14. Dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski Prof. UJ
 15. Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 16. Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
 17. Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
 18. Prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 19. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski
 20. Dr hab. n. med. Małgorzata Lehner
 21. Dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 22. Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 23. Prof. dr hab. n. med. Irena Nalepa
 24. Dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 25. Prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 26. Dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski Prof. US
 27. Dr hab. n. med. Robert Pudlo
 28. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 29. Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
 30. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
 31. Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 32. Prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
 33. Dr n. med. Tomasz Stępień
 34. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 35. Dr hab. n. med. Piotr Świtaj
 36. Dr hab. n. hum. Jan Tylka
 37. Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
 38. Dr hab. n. med. Adam Wichniak Prof. IPiN
 39. Prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 40. Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
 41. Dr hab. n. med. Janusz Heitzman Prof. IPiN – Dyrektor Naczelny IPiN
 42. Dr hab. n. med. Piotr Maciejak – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
 43. Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju
 44. Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
 45. Prof. dr hab. inż. Jacek Marczewski – przedstawiciel MNiSW

 

RADA NAUKOWA
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
w Warszawie
(kadencja 2017 – 2021)
PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ: prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
WICE-PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
WICE-PRZEWODNICZĄCA: prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
SEKRETARZ: dr n. med. Tomasz Stępień

KOMISJE RADY NAUKOWEJ

 

Komisja Nauki
Koordynator: prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 2. dr hab. n. med. Piotr Świtaj
 3. dr n. med. Tomasz Stępień
 4. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
 5. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 6. dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 7. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 8. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
Komisja ds. ekonomiczno-budżetowych oraz inwestycji
Koordynator: prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
Członkowie:
 1. dr n. med. Anna Bochyńska
 2. dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 3. dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
 4. dr hab. n. med. Adam Wichniak Prof. IPiN
Komisja ds. aparatury naukowej i diagnostycznej
Koordynator: dr hab. n. med. Adam Wichniak Prof. IPiN
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska Prof. IPiN
 2. dr n. med. Wojciech Czepiel
 3. dr n. med. Tomasz Stępień
 4. dr hab. n. med. Michał Sobstyl
Komisja Regulaminowa
Koordynator: dr n. med. Tomasz Stępień
Członkowie:
 1. dr n. med. Anna Bochyńska
 2. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 3. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 4. dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski Prof. UJ
Komisja Przewodów Doktorskich
Koordynator: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 2. prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 3. prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
 4. prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 5. prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
 6. prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 7. prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 8. dr hab. n. hum. Jan Tylka
 9. dr hab. n. med. Marta Anczewska Prof. IPiN
 10. prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
Komisja Przewodów Doktorskich (lista rezerwowa)
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
 2. dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
 3. dr hab. n. med. Janusz Heitzman Prof. IPiN
 4. dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 5. dr hab. n. med. Adam Wichniak Prof. IPiN
 6. dr hab. n. med. Piotr Świtaj
 7. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 8. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 9. dr hab. n. hum. Maryla Sawicka
Komisja ds. studiów doktoranckich
Koordynator: dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. Marta Anczewska Prof. IPiN
 2. prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska –Jastrzębska
 3. dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 4. dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
 5. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 6. przedstawiciel Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Komisja ds. oceny i awansów na stanowiska profesorów oraz tytułu profesora
Koordynator: prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 2. prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 3. prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 4. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
Komisja ds. oceny i awansów asystentów i adiunktów oraz pracowników badawczo-technicznych
Koordynator: dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. Marta Anczewska Prof. IPiN
 2. dr n. med. Anna Bochyńska
 3. dr hab. Małgorzata Lehner
 4. dr n. med. Tomasz Stępień
Rzecznik Dyscyplinarny

prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka

Web Design BangladeshBangladesh Online Market