BADANIA KLINICZNE W INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII
POTENCJA PACJENTÓW W LICZBACH

TOP 10 WSKAZAŃ PSYCHIATRYCZNYCH
 • migrena – 500
 • depresja – 7100
 • zaburzenia w kręgu schizofrenii – 5100
 • choroba afektywna dwubiegunowa – 4900
 • alzheimer – 700
 • zaburzenia snu – 1150
 • zaburzenia nerwicowe – 9000
 • zaburzenia osobowości – 200
 • zaburzenia odżywiania – 1300
 • uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – 7500
TOP 5 WSKAZAŃ NEUROLOGICZNYCH
 • choroba Parkinsona – 900
 • stwardnienie rozsiane – 1200
 • udar – 5700
 • choroby zwyrodnieniowe – 800
 • padaczka – 6500
PRIORYTETOWE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH
 • badania nad zastosowaniem nowych technologii w obszarze chorób mózgu
 • poszukiwanie nowych leków przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych, przeciwpsychotycznych
 • badania nad genetycznie uwarunkowanymi chorobami układu nerwowego z kręgu neurologii i psychiatrii z wykorzystaniem nowoczesnych technik molekularnych
 • badania markerów chorób naczyniowych i zwyrodnieniowych
 • neurobiologiczne mechanizmy padaczki i zaburzeń snu
 • neuroprzekaźnikowe i molekularne podstawy procesów motywacyjnych związanych z działaniem środków uzależniających
 • badania epidemiologiczne, prowadzenie rejestrów chorych w zakresie zaburzeń psychicznych, uzależnień, chorób naczyniowych i zwyrodnieniowych mózgu
 • badania nad nowymi metodami diagnostyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych
 • program wdrażania nowoczesnych form rehabilitacji medycznej w chorobach neurologicznych i psychicznych
INSTYTUT LIDEREM NOWYCH TECHNOLOGII:
 • leczenie światłem – stosowane w różnych postaciach depresji, zwłaszcza w depresji zimowej
 • przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS) – indukowanie pola elektrycznego w płatach czołowych mózgu poprzez pole magentyczne
 • przezskórna stymulacja nerwu błędnego (sVNS) – nowa obiecująca metoda leczenia depresji opornej na leki, obecnie w fazie eksperymentalnej
 • głęboka stymulacja mózgu (DBS) – metoda neurochirurgiczna w chorobie Parkinsona
 • badania nad zastosowaniem aplikacji mobilnej do diagnostyki wczesnych objawów zmiany fazy w chorobie afektywnej dwubiegunowej
 • badania nad możliwością wykorzystania wirtualnej rzeczywistości (VR) w leczeniu chorób cywilizacyjnych
 • elektrowstrząsy – powszechnie kojarzone z zamierzchłą metodą leczenia, współcześnie pozostają najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą leczenia wieli ciężkich schorzeń w psychiatrii w tym przede wszystkim depresji

PUNKT KONTAKTU DLA SPO/CRO:
Centrum Badań Medycznych
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, Warszawa
Sekretariat Dyrektora Naczelnego – +22 4582706
Pełnomocnik Dyrektora ds. projektów i badań klinicznych IPiN – +22 2182240
KO-MED Centra Kliniczne (umowa do 30.07.2021)

Web Design BangladeshBangladesh Online Market