Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

WIELODYSCYPLINARNY ZESPÓŁ DS. RZADKICH CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH

Zespół został powołany 23 września 2019 r. zarządzeniem nr 53/2019 Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w celu realizacji priorytetowych kierunków badań w zakresie nowych metod diagnostyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych oraz badań nad genetycznie uwarunkowanymi chorobami układu nerwowego z kręgu neurologii i psychiatrii. Koordynatorem Zespołu jest dr n. med. Anna Sułek.

Długoletnie doświadczenie w tym zakresie obejmuje współpracę międzynarodową w ramach 6 Programu Ramowego (projekt EUROSCA), projekt RISCA, udział w sieci ASG (Ataxia Study Group – obecnie SCA Global), EHDN (European Huntington Disease Network), TREAT-NMD (choroby nerwowo-mięśniowe).

Naszym celem jest dołączenie do sieci European Reference Network (ERN) w zakresie rzadkich chorób neurologicznych i zapewnienie pacjentom świadczeń medycznych opartych na standardach europejskich.

Prace zespołu będą obejmowały 10 obszarów:

  1. Klinika Neurologiczna – prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz (neurolog)
  2. Poradnia Neurologiczna – dr Anna Sobańska (neurolog, neurofizjolog)
  3. Poradnictwo genetyczne – dr Karolina Ziora-Jakutowicz (genetyk kliniczny)
  4. Neuroradiologia – prof. Marcin Rylski (radiolog)
  5. Neurofizjologia – dr Anna Sobańska (neurolog, neurofizjolog)
  6. Diagnostyka genetyczna – dr Anna Sułek (genetyk, diagnosta)
  7. Rehabilitacja/rehabilitacja logopedyczna – mgr Iwona Zawadzka-Drab,
  8. Opieka psychologiczna/psychiatryczna – dr Magdalena Gugała-Iwaniuk,
  9. Badania naukowe – dr Ewelina Elert-Dobkowska (genetyk)
  10. Biobankowanie – mgr Wiktoria Radziwonik (biotechnolog)

Pozostałe komórki ściśle współpracujące z Zespołem to:
Dział IT, Rzecznik Praw Pacjenta, Komórka ds. Jakości, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Dział Kadr, Komórka Socjalna.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market