Poradnia Neurochirurgiczna

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, w trosce o zdrowie pacjentów oraz personelu medycznego
PROSIMY O KORZYSTANIE Z TELEPORADY

W dniu zaplanowanej wizyty prosimy o pozostanie w domu z możliwością odebrania telefonu, ponieważ lekarz, do którego pacjent jest zapisany, zadzwoni w godzinach pracy Poradni Neurochirurgicznej. W ramach teleporady lekarz może wystawić e-receptę, zapotrzebowanie na środki zaopatrzenia medycznego, zwolnienie lekarskie, skierowanie na potrzebne badania oraz skonsultować wyniki badań dotychczas wykonanych. Wyniki badań wykonanych poza Instytutem mogą być dostarczone przed wizytą do rejestracji Poradni Neurochirurgicznej.
Dokumenty w formie wydruku pozostawiane są do odbioru w rejestracji Poradni Neurochirurgicznej.

Jeżeli z takiej porady wynikać będzie konieczność bezpośredniego zbadania pacjenta, lekarz zaprosi Państwa na konsultację na wyznaczony dzień i godzinę. Pacjent zgłasza się na taką wizytę bez osób towarzyszących, a jeżeli stan pacjenta tego wymaga z jedną osobą towarzyszącą.

Zapisy pacjentów na listę oczekujących w kolejkę wizyt pierwszorazowych odbywają się również telefonicznie. Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

W każdej sprawie prosimy najpierw nawiązywać z Przychodnią kontakt telefoniczny, podczas którego otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje.

Kontakt do Poradni:
Od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30.
Rejestracja Poradni Neurochirurgicznej tel.: +48 (22)21 82 259. email:

Poradnia Neurologiczna

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, w trosce o zdrowie pacjentów oraz personelu medycznego
PROSIMY O KORZYSTANIE Z TELEPORADY

W dniu zaplanowanej wizyty prosimy o pozostanie w domu z możliwością odebrania telefonu, ponieważ lekarz, do którego pacjent jest zapisany, zadzwoni w godzinach pracy Poradni Neurologicznej. W ramach teleporady lekarz może wystawić e-receptę, zapotrzebowanie na środki zaopatrzenia medycznego, zwolnienie lekarskie, skierowanie na potrzebne badania oraz skonsultować wyniki badań dotychczas wykonanych.
Jeżeli z takiej porady wynikać będzie konieczność bezpośredniego zbadania pacjenta, lekarz zaprosi Państwa na konsultację na wyznaczony dzień i godzinę. Pacjent zgłasza się na taką wizytę bez osób towarzyszących, a jeżeli stan pacjenta tego wymaga z jedną osobą towarzyszącą.

Zapisy pacjentów na listę oczekujących w kolejkę wizyt pierwszorazowych odbywają się również telefonicznie. Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

W każdej sprawie prosimy najpierw nawiązywać z Przychodnią kontakt telefoniczny, podczas którego otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje.

Kontakt do Poradni:
Od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30.
Rejestracja Poradni Neurologicznej tel.: (22) 45-82-826, email:

Poradnia Genetyczna

Kierownik dr Karolina Ziora-Jakutowicz
Tel. do rejestracji: 22 458 26 10
Telefon do Gabinetu Zabiegowego: 22 45 82 547
Zasady przyjęć w związku z epidemią COVID-19:

1.Pacjenci pierwszorazowi :

Preferowana forma konsultacji:

Teleporady (tylko i wyłącznie jeśli Poradnia uzyska wcześniej skierowanie oraz dokumentację, można przesłać zaszyfrowaną wiadomość drogą elektroniczną: ) Pacjenci pierwszorazowi będą obsługiwani wg obecnego terminarza poradni. Kilka dni wcześniej sekretariat będzie informował o dniu i godzinie rozmowy telefonicznej.

Pobranie materiału do badań:
Będzie ustalony jeden dzień w tygodniu, w którym będą umówione pobrania – w momencie ustabilizowania sytuacji epidemiologicznej! Na dzień dzisiejszy pobrania są wstrzymane (wyjątek- pacjentki w ciąży).

2. Wizyty kontrolne:

Forma konsultacji: e – porady (j.w)
Materiał do badań genetycznych: zabankowane DNA (jeśli Pacjent podpisał stosowną zgodę) + formularz świadomej zgody

3. Pacjentki w ciąży:

Forma konsultacji: osobista wizyta w Poradni Genetycznej/ teleporada*.

Materiał do badań genetycznych: pobierany w jednostkach współpracujących z PG IPiN i przesyłany do Zakładu Genetyki IPiN.

  • W sytuacji teleporady prenatalnej dokumentacja wraz ze skierowaniem do Programu Badań Prenatalnych musi być wcześniej dostarczona do sekretariatu Zakładu Genetyki (po uprzednim kontakcie telefonicznym). Wszystkie formularze zgód i oświadczeń, które pacjentki winny uzupełnić, zostaną przekazane przed wizytą do placówki wykonującej badania inwazyjne dla Poradni Genetycznej (Fertina, ul. Dzika 4U). Dokumenty podpisane przez pacjentkę zostaną zwrócone do Zakładu Genetyki wraz z pobranym od pacjentki materiałem.

 

UWAGA: Wszystkie osoby zgłaszające się na wizytę genetyczną osobiście nie mogą mieć powyższych objawów:

  • kaszel
  • duszność
  • gorączka powyżej 38 C

Nie mogą również być objęte kwarantanną ani mieszkać w jednym domostwie z osobą aktualnie przechodzącą COVID-19 ani mieszkać w jednym domostwie z osobą aktualnie będącą na kwarantannie.
Dla bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników IPiN pacjenci zgłaszający się do Poradni Genetycznej są proszeni o przychodzenie bez osób towarzyszących (a jeśli stan pacjenta tego wymaga – z jedną osobą towarzyszącą) na umówioną uprzednio godzinę. Prosimy o niezgłaszanie się bez wcześniejszego telefonicznego umówienia terminu wizyty (tel. rejestracji 22 45 82 610).

Godziny pracy Poradni Genetycznej pozostają niezmienione.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market